Warisan

1 post

Apakah sebab pembinaan Menara Warisan di atas tapak Taman Merdeka Negara masih dibenarkan memandangkan bahawa Menteri Pelancongan telah mengesahkan bahawa ia di dalam zon penampan Stadium Merdeka dan Negara malah dilindungi di bawah Seksyen 25 (1) Akta Warisan Kebangsaan 2005?

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang dan Fong Kui Lun, Ahli Parlimen Bukit Bintang pada 10hb Oktober 2013 di Kuala Lumpur

Ketika Parlimen bersidang baru-baru ini, Dr. Ong telah menyoal mengapa Seksyen 25 (1) Akta Warisan Kebangsaan 2005 tidak digunakan untuk mewartakan Taman Merdeka Negara / Taman Tunku bersebelahan dengan Stadium Merdeka dan Stadium Negara sebagai sebahagian daripada tapak warisan negara tersebut.

Dalam jawapannya pada 30hb September, Menteri Pelancongan Dato’ Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz telah berkata bahawa Taman Merdeka sudah pun dimasukkan ke dalam zon penampan Stadium Merdeka dan Negara di bawah Seksyen 40(3)(a) Akta Warisan Kebangsaan. Malah, walaupun Taman Merdeka Negara tidak diwartakan sebagai tapak warisan negara kerana tidak memenuhi syarat-syarat di bawah Seksyen 67(2), ia sudah pun dilindungi di bawah Seksyen 25(1). Jawapan beliau adalah seperti berikut:

‘Untuk Makluman Yang Berhomat Serdang, Taman Merdeka Negara telah pun termasuk sebagai Zon Penampan kepada Stadium Merdeka dan Stadium Negara di bawah Section 40(3)(a), Akta Warisan Kebangsaan 2005. Sungguhpun Taman Merdeka Negara tidak diwartakan sebagai tapak warisan kerana tidak menepati kreteria di bawah Seksyen 67 (2), ia sudah pun dilindungi di bawah Seksyen 25 (1).’

Continue reading