SEDA hanya berjaya mengkomisikan 56% daripada kuota yang diagihkan pada tahun 2012 dan 2013 namun ia telah meminta taraf sumbangan Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu (KWTBB) dinaikkan daripada 1% kepada 1.6% bermula 2014

Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada April 21, 2014

Menurut Laporan Tahunan 2012 Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (Sustainable Energy Development Authority atau SEDA), jumlah kapasiti yang diluluskan di bawah skim FiT adalah 183.41MW pada tahun 2012 dan 144.18MW pada tahun 2013 yang memberi sejumlah 327.59MW untuk tahun-tahun 2012 dan 2013. (Lihat “Jadual 4” di bawah)

Continue reading “SEDA hanya berjaya mengkomisikan 56% daripada kuota yang diagihkan pada tahun 2012 dan 2013 namun ia telah meminta taraf sumbangan Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu (KWTBB) dinaikkan daripada 1% kepada 1.6% bermula 2014”

Pelaksanaan Tarif Galakan oleh SEDA yang memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat besar adalah satu kegagalan besar. Fokus sepatutnya diberikan kepada kuota individu.

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang di Kuala Lumpur pada 26hb September 2013

Menurut Laporan Tahunan SEDA 2011, sebanyak 380MW kuota FiT telah dikeluarkan oleh SEDA untuk tahun 2012 (190MW) dan 2013 (190MW). Namun menurut laman web SEDA, hanya 120MW atau 31% daripada jumlah tersebut telah berjaya dipasang sehingga hari ini.[1] Untuk tahun 2013, jumlah kapasiti yang telah dipasang adalah 15MW atau 8% daripada 190MW kuota yang dikeluarkan.

Kapasiti (MW) Yang Telah Dipasang
Tahun Biogas Biogas (Landfill / Sewage ) Biomass Biomass (Solid Waste ) Small Hydro Solar PV Jumlah
2012 2.00 3.16 43.40 8.90 15.70 31.53 104.69
2013 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 11.86 15.24
Jumlah Keseluruhan 5.38 3.16 43.40 8.90 15.70 43.39 119.93

Continue reading “Pelaksanaan Tarif Galakan oleh SEDA yang memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat besar adalah satu kegagalan besar. Fokus sepatutnya diberikan kepada kuota individu.”

SEDA sepatutnya memastikan bahawa dasar Feed-In-Tariff dilaksanakan dengan cekap sebelum ia memohon untuk menaikkan tarif elektrik bagi Dana Tenaga Boleh Baharu daripada 1% kepada 2%

Kenyataan Media Bersama oleh Dr. Ong Kian Ming dan Tony Pua, di Kuala Lumpur pada 19hb September 2013

Menurut laporan akhbar pada bulan Ogos 2013, Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA ataupun Sustainable Energy Development Authority) telah memohon untuk menaikkan tarif elektrik sebanyak 1% lagi daripada kadar 1% sekarang untuk semua konsumer yang menggunakan lebih daripada 300kWh setiap bulan.[1] Menurut SEDA, kenaikan tarif ini bertujuan untuk memudahkan pengagihan lebih banyak kuota Tenaga Boleh Baharu bagi ‘Feed-in-Tariff’ (FiT) yang membenarkan pemegang kuota yang telah memasang peralatan tenaga boleh baharu untuk menjual tenaga elektrik balik kepada grid elektrik.

Namun, SEDA perlu membuktikan kecekapan dan kejayaan dalam melaksanakan pelan semasanya sebelum membebankan konsumer lagi. Berdasarkan contoh-contoh berikut, didapati bahawa prestasi SEDA amat kurang memuaskan pada masa ini:

Continue reading “SEDA sepatutnya memastikan bahawa dasar Feed-In-Tariff dilaksanakan dengan cekap sebelum ia memohon untuk menaikkan tarif elektrik bagi Dana Tenaga Boleh Baharu daripada 1% kepada 2%”