Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Maximus Ongkili perlu memastikan pendedahan menyeluruh mengenai pengambilalihan Projek 3B oleh TNB daripada 1MDB

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 20 Jun 2015

Semasa perbahasan pada Khamis lepas untuk meminda Akta Bekalan Elektrik (1990), saya bertanyakan kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Maximus Ongkili berkenaan perkembangan terbaru Projek 3B, sebuah projek loji janakuasa arang batu 2000MW yang dianugerahkan kepada 1MDB (70%) dan Mitsui (30%). Suruhanjaya Tenaga sepatutnya mengumumkan keputusan pada Februari, namun tiada sebarang perkembangan dilaporkan sehinggalah kenyataan Menteri pada Khamis lepas.

Dalam jawapan balas, beliau (Menteri) mengesahkan bahawa kabinet telah memberi kebenaran kepada TNB untuk mengambilalih projek 3B daripada 1MDB.[1] Selain itu, pengesahan juga dibuat bahawa terdapat “semakan kecil” bagi tarif tenaga memandangkan projek telah mengalami kelewatan 6 bulan dan kadar pertukaran juga telah berubah sejak projek tersebut dianugerahkan kepada 1MDB. Menteri tidak mendedahkan terma pembelian Projek 3B oleh TNB daripada 1MDB atas asas “kerelaan kedua-dua pihak.”

Continue reading “Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Maximus Ongkili perlu memastikan pendedahan menyeluruh mengenai pengambilalihan Projek 3B oleh TNB daripada 1MDB”

Ucapan Parlimen 26 Mei 2015 – Rancangan Malaysia Ke-Sebelas (RMK11)

Ucapan RMK11 Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 26hb Mei 2015

Saya hendak menggunakan peluang ini untuk membangkitkan beberapa isu penting yang telah diabaikan oleh RMK11 yang saya harap akan dijawab oleh Menteri-Menteri berkenaan.

  • Pembekalan Tenaga / Energy Generation

Saya amat kecewa bahawa dokumen RMK11 tidak sebut langsung strategi terperinci untuk menuju ke arah menurunkan penggunaan tenaga bahan api fosil dan menuju ke arah penggunaan tenaga boleh baharu ataupun “renewable energy”.

Saya juga mendapati bahawa terdapat dasar-dasar yang bercanggah antara KeTTHA, Suruhanjaya Tenaga dan juga SEDA. Mengikut jawapan Parlimen yang saya dapat daripada KeTTHA pada sesi yang lalu, pembekalan sumber jana kuasa ataupun “generation fuel mix” bagi Semenanjung Malaysia adalah 62% arang batu, 29% gas, 4% hidro dan 3% tenaga boleh baharu pada tahun 2020. Berdasarkan laporan Suruhanjaya Tenaga – bertajuk Peninsular Malaysia Electricity Supply Outlook 2014 – tenaga boleh baharu atau TBB dianggarkan akan menyumbang sebanyak 3.0% (ataupun 700MW) daripada jumlah kapasiti di Semenanjung Malaysia. Tetapi mengikut anggaran SEDA, 11% daripada jumlah kapasiti ataupun 2080MW akan dijanakan oleh TBB pada tahun 2020.

Continue reading “Ucapan Parlimen 26 Mei 2015 – Rancangan Malaysia Ke-Sebelas (RMK11)”

Mengapa 1MDB diberi kenaikan tariff sebanyak 22% bagi ladang solar 50Mwnya yang belum lagi dibina?

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 20 April 2015

Hari ini, Edge Financial Daily telah melaporkan bahawa projek cadangan ladang solar 1MDB telah diberi kenaikan tariff elektrik dari 41 sen bagi setiap kWH kepada 50 sen setiap kWH, iaitu peningkatan sebanyak 9 sen atau 22%.[1] Menurut laporan tersebut, alasan yang diberi adalah kerana “tarif sebelum ini adalah terlalu rendah bagi projek tersebut untuk dilaksanakan. Tarif baru ini telah dirunding atas asas bahawa Edra mengehadkan kadar pulangan dalaman bagi projek tersebut pada maksimum 9%.”

Jika laporan ini benar, maka Menteri Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) perlu memberi penjelasan berkenaan banyak perkara. Pertama, jika Edra Global yang merupakan anak syarikat 1MDB menganggap kadar tarif asal iaitu 41 sen untuk setiap kWH adalah terlalu rendah, mengapa KeTTHA tidak melakukan tender terbuka di pasaran bagi cadangan pembinaan ladang solar 50MW yang merupakan projek ladang solar terbesar di Malaysia? KeTTHA sepatutnya membenarkan tender terbuka terlebih dahulu sebelum memberikan projek ini secara rundingan terus kepada 1MDB, yang sebenarnya tidak berpengalaman dalam membina dan menjalankan operasi sebarang projek solar. Tender terbuka untuk cadangan pembinaan ladang solar ini sudah pasti dapat memberi jaminan harga terbaik kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan dijadikan sebagai satu penanda aras bagi projek ladang solar yang akan datang.

Continue reading “Mengapa 1MDB diberi kenaikan tariff sebanyak 22% bagi ladang solar 50Mwnya yang belum lagi dibina?”