Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Bangi merangkap Pembantu Pengarah Pendidikan Politik Parti Tindakan Demokratik (DAP) pada 2 September 2021

Data yang lebih terperinci dan pemprosesan yang lebih pantas diperlukan untuk menjadi panduan perangkaan dasar berkenaan COVID19 dan pemulihan ekonomi yang lebih pantas

Walaupun aktiviti makan di kedai (dine-in) di negeri-negeri dalam Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara termasuklah di Lembah Klang telah dibenarkan sejak 20 Ogos, banyak restoran masih memilih untuk membenarkan aktiviti makan di kedai kerana (i) bukan semua pekerja telah menerima vaksin, (ii) jumlah kes COVID19 dalam komuniti masih lagi tinggi menyebabkan mereka bimbang yang diri mereka dan para pekerja terdedah kepada risiko jangkitan yang lebih tinggi, (iii) para pelanggan juga masih belum selesa untuk makan di kedai kerana jumlah kes yang masih tinggi, (iv) SOP makan di kedai yang masih belum jelas, atau (v) pengusaha kedai makan masih memerlukan masa untuk mendapatkan semula pekerja yang sebelum ini telah diberhentikan semasa PKP 3.0. Salah satu cara untuk kerajaan membina semula keyakinan rakyat untuk menyambung aktiviti ekonomi dan meletakkan dasar-dasar yang lebih baik untuk menguruskan perkara berkenaan hal ehwal kesihatan dan ekonomi yang berkaitan dengan COVID19 adalah dengan (i) menerbitkan dan menggunakan data yang lebih terperinci dan (ii) memproses maklumat berkenaan COVID19 ini dengan lebih pantas, terutamanya di aplikasi MySejahtera. 

Saya telah bentangkan lima perkara di mana data yang lebih terperinci dan pemprosesan yang lebih pantas ini boleh membantu usaha panduan perangkaan dasar dan pemulihan ekonomi yang lebih pantas, iaitu:

  1. Menerbitkan kadar vaksinasi mengikut daerah dari masa ke masa
  2. Menerbitkan angka kes aktif mengikut Kategori 1 ke 5 dari masa ke masa
  3. Menerbitkan kapasiti unit rawatan rapi dan kematian mengikut negeri dari masa ke masa
  4. Menerbitkan angka ujian saringan COVID19 dan kadar positif mengikut negeri dari masa ke masa
  5. Memproses maklumat berkenaan MySejahtera dengan lebih pantas (pada tahap individu)

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan kerana telah menerbitkan maklumat yang lebih terperinci di Github (https://github.com/MoH-Malaysia/covid19-public), termasuklah dengan angka ujian saringan mengikut negeri (angka daripada 11 Ogos 2021 diterbitkan) tetapi lebih banyak data terperinci sebegini perlu diterbitkan dan digunakan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan, dan kementerian-kementerian lain sebagai panduan kepada perangkaan dasar untuk membuka semula ekonomi negara dengan cara yang bertanggungjawab. 

Sebagai contoh, menunjukkan pengurangan jumlah dan peratusan pesakit Kategori 3 hingga 5 COVID19 dan juga pengurangan penggunaan katil unit rawatan rapi di Lembah Klang akan secara perlahan-lahan memberikan keyakinan kepada pengguna untuk keluar makan di kedai dan membeli belah di kedai (tertakluk kepada pelaksanaan SOP). 

Sebagai contoh, dengan menunjukkan jumlah ujian saringan dilakukan dan kadar positif mengikut negeri dari masa ke masa, kerajaan boleh menunjukkan yang ujian saringan yang mencukupi telah dijalankan, terutamanya ujian saringan secara rawak untuk mengenal pasti pesakit COVID19 dalam komuniti untuk diasingkan dan diberikan sokongan yang secukupnya supaya jangkitan dalam komuniti dapat dikurangkan. Walaupun jumlah ujian saringan PCR dan RTK Antigen telah meningkat banyak dalam bulan-bulan yang lepas, jumlah ujian saringan ini masih tidak mencukupi kerana tumpuan masih diberikan kepada hanya menyaring kawasan sasaran jangkitan dan bukannya ujian secara rawak yang penting untuk mengurangkan jangkitan dalam komuniti. (Kadar ujian saringan perlu dipertingkatkan sehingga kadar positif turun kepada kira-kira 5% seperti yang dicadangkan oleh WHO). 

Aplikasi MySejahtera juga perlu dijadikan lebih responsif dan lebih “pintar” untuk membolehkan perkara berikut dibuat (i) pengeluaran sijil vaksinasi digital yang lebih pantas (saya telah menerima aduan yang sesetengah orang yang telah menerima dua suntikan vaksin masih belum mendapat kemaskini sijil vaksinasi mereka) supaya lebih ramai orang boleh menyertai dalam aktiviti ekonomi seperti makan di kedai dan mungkin tidak lama lagi, menonton wayang, (ii) pengesahan vaksinasi yang lebih pantas untuk mereka yang telah menerima vaksin di luar negara, (iii) membolehkan sijil vaksinasi ini “dipindahkan” kepada tanggungan supaya mereka juga dapat menyertai dalam aktiviti ekonomi sebagai individu dewasa yang telah menerima vaksinasi lengkap (sijil vaksinasi ibu saya berada dalam telefon saya kerana beliau didaftarkan sebagai tanggungan saya dan sesetengah tempat tidak menerima kad vaksinasi fizikal atau tangkap layar sijil vaksinasi digital), dan (iv) pemprosesan status mereka yang telah sembuh daripada COVID19 dengan lebih pantas supaya mereka dapat kembali bekerja/menyertai aktiviti ekonomi. 

Walaupun ciri-ciri dalam MySejahtera ini telah banyak ditambah baik berbanding dengan semasa aplikasi ini mula-mula diperkenalkan tahun lepas, kepantasan aplikasi ini perlu ditambah baik dan aplikasi ini tidak boleh dianggap hanya sebagai satu alat berkaitan kesihatan dan vaksinasi tetapi juga sebagai sebahagian penting proses pemulihan ekonomi. 

Selain daripada penerbitan dan penggunaan data-data ini, perlu juga ada komunikasi yang berkesan daripada kerajaan, termasuk dengan menggunakan pelbagai jurucakap (selain daripada Menteri Kesihatan dan Menteri Kewangan), penggunaan infografik yang boleh dikongsikan dengan mudah, dan komunikasi serta penjelasan mengenai SOP yang tidak berlaku dengan berkesan dalam satu tahun setengah yang lepas. 

Saya percaya bahawa Menteri Kesihatan yang baru dilantik, Khairy Jamaluddin, boleh meneruskan kerja yang bagus yang dilakukan beliau di MOSTI sebelum ini dan bekerjasama dengan rakan sejawat beliau dalam Kabinet baharu untuk membawa perubahan dalam pemulihan sistem kesihatan dan ekonomi negara kita. 

Data terperinci / diproses pantasPenambahan baik perangkaan dasarPemulihan ekonomi lebih pantas
Kadar vaksinasi mengikut daerah dari masa ke masaPeruntukan vaksin yang lebih berkesan di dalam sesebuah negeri (selain daripada fokus kepada edaran vaksin antara negeri)
Program bersasar boleh dijalankan di daerah dengan pendaftaran dan vaksinasi yang rendah seperti Sabah dan Kelantan.
Meningkatkan keyakinan orang awam di daerah dengan kadar vaksinasi yang tinggi. 
Memboleh lebih banyak aktiviti ekonomi dibuka di daerah yang mencatatkan kadar vaksinasi yang tinggi (termasuklah daerah dalam negeri Fasa 1)
Kes aktif mengikut kategori 1 hingga 5 mengikut negeri dari masa ke masaUntuk merancang pembukaan pelbagai sektor ekonomi dan untuk memastikan sektor ini dapat terus buka sekiranya kes meningkat (misalnya sehingga seribu atau dua ribu ke di Lembah Klang)Untuk menunjukkan keberkesanan vaksin dalam menurunkan kes-kes Kategori 3 hingga 5 terutamanya di Lembah Klang yang mencatatkan jumlah kes yang tinggi. 
Untuk menggalakkan lebih ramai orang menerima vaksin (terutamanya mereka yang ragu-ragu). 
Kadar penggunaan katil ICU dan kematian mengikut negeri dari masa ke masaUntuk membolehkan KKM merancang peruntukan sumber mengikut negeri dan juga daerah untuk negeri-negeri yang lebih besar.Untuk meningkatkan keyakinan orang ramai bahawa walaupun jumlah kes meningkat di negeri dengan kadar vaksinasi yang tinggi, misalnya Sarawak, kadar kematian tetap menurun. Maka, aktiviti ekonomi dapat diteruskan dengan SOP yang berpatutan. 
Kadar ujian saringan dan kadar positif mengikut negeri dari masa ke masaUntuk membolehkan kadar ujian saringan ini diubah mengikut kadar positif dan meningkatkan kadar ujian saringan rawak apabila kadar positif berada di atas paras 5%.Untuk membina keyakinan orang ramai bahawa adanya sistem kuarantin dan sokongan yang berpatutan untuk mereka yang positif COVID19 dan bahawa aktiviti ekonomi boleh diteruskan. 
Pemprosesan maklumat vaksinasi dan status pemulihan COVID19 yang lebih pantas di MySejahteraUntuk membolehkan kita mendapat kadar vaksinasi terkini dalam negara, termasuklah dengan memproses pendaftaran mereka yang menerima vaksin dari luar negara. Untuk membolehkan semua orang yang telah menerima vaksinasi lengkap dan juga mereka yang telah pulih daripada COVID19 untuk menyertai aktiviti ekonomi dan kembali bekerja. 
SEMUA PERKARA INI PERLU DISERTAKAN DENGAN (1) PENJELASAN KEPADA ORANG AWAM DENGAN LEBIH BAIK MENGENAI DATA TERPERINCI INI, (2) INFOGRAFIK YANG BERKESAN YANG MUDAH DIKONGSI, DAN (3) SOP YANG JELAS UNTUK DIPATUHI OLEH PERNIAGAAN
Jadual 1: LIMA perkara di mana data terperinci dan pemprosesan data yang lebih pantas boleh membawa kepada perangkaan dasar yang lebih baik dan pemulihan ekonomi yang lebih pantas
May be an image of text that says "Petunjuk Utama untuk Fokus 1 Menerbitkan kadar vaksinasi mengikut daerah dari masa ke masa 2 Menerbitkan angka kes aktif mengikut Kategori 1 ke 5 dari masa ke masa 3 Menerbitkan kapasiti unit rawatan rapi dan kematian mengikut negeri dari masa ke masa 4 Menerbitkan angka ujian saringan COVID19 dan kadar positif mengikut negeri dari masa ke masa 5 Memproses maklumat berkenaan MySejahtera dengan lebih pantas (pada tahap individu) Dr.OngKiMng Kian Ming @im.ok.man @imokman www.ongkianming.com"

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, Member of Parliament for Bangi and Assistant Political Education Director for the Democratic Action Party (DAP) on the 2nd of September 2021

More Granular Data and Faster Data processing is needed for COVID19 related policy guidance and faster economic recovery

Even though dining-in in the Phase 1 states including the Klang valley since the 20th of August, many restaurants still don’t allow dining in because (i) not all of their workers have been vaccinated (ii) the number of cases in the community is still high so operators are concerned that they and their staff would face a higher chance of infection (iii) customers are still concerned about dining-in because of the high number of reported cases (iv) SOPs on dining-in were not clear (v) it may take some time for restaurant operators to rehire staff which they have let go during MCO 3.0. One way in which the government can build up public confidence for the resumption of economic activity and also put in place better policies to manage COVID19 related healthcare and economic policies is to (i) publish and use more granular data and (ii) process certain COVID19 related information faster especially on the MySejahtera App.

I have outlined FIVE areas where more granular data and faster data processing can lead to better policy guidance and faster economic recovery namely:

  • Publishing the vaccination rate by district over time
  • Publish the number of active Category 1-5 COVID19 cases by state over time
  • Publish the ICU capacity and deaths by state over time
  • Publish the # of COVID19 tests and positivity rate by state over time
  • Process MySejahtera related information faster (on an individual level)

I want to thank the Ministry of Health for already publishing more granular data on GitHub (https://github.com/MoH-Malaysia/covid19-public) including the number of tests and the positive rate by state (data from the 11th of August 2021 is available) but more of such granular data needs to be published and used by the Ministry of Health, the Ministry of Finance and other Ministries for policy guidance and for the opening up of the economy in a responsible manner.

For example, showing the reduction in the number and % of Category 3-5 COVID19 positive patients as well as a reduction in the number of ICU cases in the Klang Valley would slowly give consumers more confidence to come out to dine-in and shop at retail outlets (subject to SOPs).

For example, showing the number of tests done and the positive rate by the state over time can be used to demonstrate that the government is doing enough testing, especially randomized testing, to identify COVID19 positive patients in the community and to isolate and support them so that community transmission is decreased. Although the number of PCR and Antigen testing has increased substantially over the past months, it is still insufficient as the testing strategy is focused mostly on targeted areas of infection and not including randomized testing which is important to detect and slow down community transmission. (The number of tests by the state should increase until the positive rate is around 5%, as recommended by the WHO).

For example, the MySejahtera app needs to be made more responsive and “smarter” to allow for the following (i) Quicker issuance of the Digital Vaccination Certificate (I still receive complaints that this has not been updated for some who have had two vaccine jabs administered) so that more people can participate in more economic activities such as dining-in and later, even to watch movies, for example (ii) Quicker registration of vaccine certification for those who have been vaccinated overseas (iii) Allowing vaccine certificates to be “transferred” to dependents so that they can also participate in economic activities as fully vaccinated adults (My mother’s vaccination certificate is in my phone because she is registered as my dependent and some places do not recognize the physical vaccination card nor a screenshot of the digital vaccination certificate). (iv) Faster processing of the status of those who have fully recovered from COVID19 so that they can return to work / participate in economic activities.

While the features of MySejahtera have been greatly enhanced since it was first introduced last year, the response rate needs to be faster, and the APP must be seen as not ONLY a health and vaccination monitoring tool but a crucial part of the economic recovery process.

In addition to releasing and using and processing all of this data, there needs to be effective communication from the government including through the use of various spokespersons (in addition to the Minister of Health and the Minister of Finance), the effective use of Infographics which can be shared via social media and proper communication and explanation of SOPs which has been severely lacking for the past 1 ½ years.

I trust that the newly appointed Health Minister, Khairy Jamaluddin, can continue the good work which he did as MOSTI Minister and work together with his colleagues in the new cabinet to lead the charge in the recovery of our healthcare system and of our economy.

Table 1: FIVE areas where more granular data and faster data processing can lead to better policy guidance and faster economic recovery

More Granular Data / Faster Data ProcessingBetter Policy GuidanceFaster Economic Recovery
Vaccination rate by District over timeMore efficient allocation of vaccines WITHIN a state (beyond focusing only on vaccine allocation between states)   Targeted programs in districts with low registration and vaccination rates in states like Sabah and Kelantan  Increase public confidence in districts with higher vaccination rates   Allow for more opening up of economic activities in districts with higher vaccination rates (even within Phase 1 state, for example)
Active Category 1-5 COVID19 cases by the state over timeTo plan for the opening up of various sectors of the economy and to keep these sectors open even if the number of cases remains relatively high (one or two thousand, let’s say, in the Klang Valley)  To showcase the effectiveness of vaccines in reducing the number of Cat 3-5 cases over time especially in the Klang Valley where the number of absolute cases is still high.   To encourage more people to get vaccinated (especially the vaccine hesitant)  
ICU & Deaths by State over timeTo allow MOH to better plan for and allocate resources by state and also by the district for some of the larger states.    To build public confidence that even if the # of cases increases in states with high vaccination rates e.g. Sarawak, the number of deaths among the vaccinated is much reduced. Hence, economic activity can continue subject to SOPs.  
Testing & Positive Rate by State over timeTo adjust the number of tests according to the positive rate and to increase the # of randomized testing areas when the positive rate is above 5%  To build public confidence that there is a proper system to quarantine and support those who are COVID positive and that economic activity is safe to continue.  
Faster processing for MySejahtera Vaccination Certificates and for the  COVID19 Recovery Status (for individuals)To have up to date information on the vaccination rate in the country e.g. processing the vaccination status of those who have been vaccinated overseasTo allow those who have been fully vaccinated and/or who have fully recovered from COVID19 to resume work and participate in economic activities e.g. dining in  
 MUST BE SUPPLEMENTED WITH (1) BETTER PUBLIC EXPLANATION OF THE GRANULAR DATA (2) EFFECTIVE INFOGRAPHICS WHICH CAN BE EASILY SHARED AND (3) CLEAR SOPS FOR BUSINESSES TO FOLLOW

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Bangi merangkap Pembantu Pengarah Pendidikan Politik Parti Tindakan Demokratik (DAP) pada 1 September 2021

Parti Politik, NGO, dan Kerajaan perlu bekerjasama untuk meningkatkan kadar pendaftaran pengundi muda sebelum PRU15

Terdapat banyak aktiviti yang telah terkesan secara negatif oleh pandemik COVID19 ini dan salah satunya adalah pendaftaran pengundi baru. Walaupun Suruhanjaya Pilihan Raya perlu dipuji kerana meluluskan pendaftaran pengundi atas talian sejak bulan Julai 2019 melalui laman web MyDaftarSPR, masih terdapat keperluan untuk berlakunya kempen dan aktiviti di lapangan untuk mendaftarkan pengundi baru. 

Menurut maklumat terkini daftar pengundi, sejumlah 85358 pengundi baru dicatatkan dalam suku keempat tahun 2020. Angka ini menurun kepada 52382 dalam suku pertama 2021 dan seterusnya kepada 44321 dalam suku kedua 2021, yang merupakan kemas kini terbaru. Perkara ini bermakna, hanya 182061 pengundi baharu didaftarkan dalam daftar pengundi daripada suku keempat 2020 sehingga suku kedua 2021. Untuk perbandingan, kira-kira 500,000 rakyat mencukupi umur 21 tahun setiap tahun untuk layak mendaftar sebagai pengundi.

Tambahan lagi, memandangkan pengundi juga secara berkala akan dibuang daripada daftar pengundi disebabkan oleh kematian, kehilangan kewarganegaraan, atau dipenjara, jumlah tambahan bersih pengundi untuk Q4 2020, Q1 2021 dan Q2 2021 adalah 33089, 12083, dan 3453. Perkara ini bermakna, di antara Q4 2020 sehingga Q2 2021, hanya sejumlah 48625 tambahan bersih pengundi yang dicatatkan dalam daftar pengundi. Terdapat juga sesetengah negeri yang mencatatkan PENURUNAN bersih jumlah pengundi dalam sesetengah suku tahun. Sebagai contoh, PERLIS dan LABUAN menyaksikan penurunan bersih dalam ketiga-tiga suku tahun. Kedah menyaksikan penurunan bersih 486 orang pengundi dalam Q2 2021; Pulau Pinang, penurunan bersih 43 orang pengundi dalam Q2 2021; Perak penurunan bersih 1020 dan 842 orang pengundi dalam Q1 dan Q2 2021; Kuala Lumpur, penurunan bersih 1575 dan 1910 orang pengundi dalam Q1 dan Q2 2021;  Negeri Sembilan, penurunan bersih 143 orang pengundi dalam Q2 2021. Melaka menyaksikan penurunan bersih 601 dan 820 orang pengundi dalam Q4 2020 dan Q2 2021; Johor, penurunan bersih 650 dan 1646 orang pengundi dalam Q4 2020 dan Q2 2021 (rujuk Jadual 1 di bawah).

Kadar pendaftaran pengundi baharu yang rendah ini mungkin merupakan satu petanda yang generasi muda yang layak mengundi merasakan yang mereka lebih tidak terlibat dengan sistem politik berbanding dengan sebelum ini. Mereka juga mungkin lebih bimbang, misalnya, untuk keluar ke pejabat pos dan mendaftar sebagai pengundi dan mungkin ramai yang masih belum sedar mengenai kebolehan untuk mendaftar sebagai pengundi secara atas talian kerana kurangnya publisiti kepada cara pendaftaran ini. Parti politik dan NGO juga tidak dapat menjalankan aktiviti pendaftaran pengundi di pusat membeli belah dan pasar malam atau mana-mana tempat yang sering dikunjungi ramai. 

Untuk mengatasi cabaran-cabaran ini, termasuklah sikap tidak peduli pengundi, kita perlukan semua pemegang taruh untuk bekerjasama mendaftarkan lebih ramai pengundi, terutamanya mereka dari generasi muda. Kerajaan perlu memainkan peranan, misalnya, dengan mewajibkan pelajar di universiti awam dan swasta untuk mendaftar sebagai pengundi apabila mereka memulakan pengajian mereka. NGO seperti UNDI18 dan BERSIH juga boleh menggerakkan sukarelawan mereka untuk menjalankan aktiviti pendaftaran pengundi di kawasan-kawasan yang dibenarkan buat masa ini. Kita semua, sebagai rakyat, boleh menggalakkan rakan dan ahli keluarga yang baru mencapai usia 21 tahun untuk mendaftar sebagai pengundi melalui laman web MyDaftarSPR. Hanya dengan golongan pengundi yang lebih terlibat dalam proses politik, termasuklah generasi muda, barulah rakyat boleh memberikan tekanan kepada parti politik untuk meletakkan calon yang bertanggungjawab dan berkelayakan dan membolehkan mereka mengundi calon-calon yang bertanggungjawab dan berkelayakan ini di peringkat negeri dan persekutuan.

Jadual 1: Pengundi Dibuang, Pengundi Baharu, dan Perubahan Tempat Mengundi dalam Daftar Pengundi Q4 2020, Q1 2021, dan Q2 2021