Soalan Parlimen Sesi Kedua 2013 (23.9.2013 – 3.10.2013)

Soalan Parlimen Sesi Kedua 2013 – Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang

Soalan Jawab Lisan

1)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Perdana Menteri berapa ramaikah orang yang pernah didakwa serta dihukum bawah Seksyen 3(1), Akta Kesalahan Pilihanraya, 1954 atas kesalahan membekalkan maklumat palsu berkenaan dengan pendaftaran pemilih dan minta butir terperinci mengenai kesalahan yang mereka telah lakukan.

Continue reading “Soalan Parlimen Sesi Kedua 2013 (23.9.2013 – 3.10.2013)”

Soalan Parlimen Sesi Pertama 2013 (24.6.2013 – 18.7.2013)

Soalan Parlimen Sesi Pertama 2013 – Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang

Soalan Jawab Lisan

1)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Pelajaran dan Pengajian Tinggi menyatakan jumlah guru yang akan menyertai Program Diploma Antarabangsa Pendidikan pada tahun 2013 dan 2014, yang dikelolakan oleh United States Sports Academy dan jumlah kos untuk program ini.

Continue reading “Soalan Parlimen Sesi Pertama 2013 (24.6.2013 – 18.7.2013)”