Reformasi Parlimen – bukan sekadar naik gaji

(Juga diterbitkan dalam Bahasa Inggeris di The Star (Online))

Tiba masanya untuk merombak proses secara keseluruhan dan bukan sekadar menaikkan gaji.

Berapakah jumlah gaji yang seharusnya dibayar kepada Ahli-Ahli Parlimen Malaysia? Apakah tahap pampasan yang dikira ‘adil’? Haruskah gaji asas setaraf dengan gaji Ahli-Ahli Parlimen di negara-negara lain, gaji pegawai-pegawai tinggi kerajaan di Malaysia ataupun pihak pengurusan kanan / CEO-CEO syarikat-syarikat swasta di Malaysia? Dapatkah gaji yang lebih tinggi mengurangkan insentif untuk terlibat dalam gejala rasuah? Dapatkah gaji yang lebih tinggi menarik bakat yang lebih untuk menyertai politik? Soalan-soalan tersebut telahpun hangat dibincangkan ramai akibat kenaikan gaji untuk ADUN, EXCO dan Menteri Besar Selangor baru-baru ini. Tidak syak lagi bahawa soalan-soalan ini akan timbul semula apabila gaji Ahli Parlimen dirombak ketika Parlimen bersidang pada bulan Mac tahun depan.

Continue reading “Reformasi Parlimen – bukan sekadar naik gaji”

Ucapan Parlimen 26 November 2013 – Perbahasan Bajet Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2014

Perbahasan Bajet Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2014

Ucapan Parlimen Dr. Ong Kian Ming (26 November 2013)

Tuan Speaker,

Saya merujuk kepada B43 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan khususnya kepada perbelanjaan pengurusan di bawah Butiran 090000 iaitu  Pengurusan Sisa Pepejal Negara (National Solid Waste Management). Jumlah yang diperuntukkan adalah RM497.5 juta untuk tahun 2014.

Jumlah peruntukan untuk mengendalikan sisa pepejal ini amatlah besar dan hanya akan meningkat setiap tahun memandangkan kadar pengeluaran sisa pepejal di Malaysia juga kian meningkat. Pada tahun 2012, sejumlah 33,000 tan sisa pepejal telah diuruskan setiap hari berbanding dengan 19,000 tan sahaja pada tahun 2005.

Continue reading “Ucapan Parlimen 26 November 2013 – Perbahasan Bajet Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2014”

Ucapan Parlimen 28 Oktober 2013 – Bajet 2014: Ketirisan tidak Ditangani, Janji Dimungkiri dan Rakyat Menyesali

Ucapan Bajet Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang (Pakatan Rakyat) pada 28 Oktober 2013

Terlebih dahulu, saya ucapkan ‘tahniah’ kepada Menteri Kewangan YB Pekan atas kejayaan beliau membentangkan satu bajet yang bersejarah … yang akan membawakan penderitaan dan kesengsaraan yang bersejarah kepada rakyat Malaysia.

Bajet 2014 yang dibentangkan pada minggu lepas bertajuk “Memperteguh Ketahanan Ekonomi, Memperkasa Transformasi dan Melaksana Janji”. Saya rasa lebih tepat jikalau bajet itu ditajukkan sebagai “Ketirisan tidak Ditangani, Janji Dimungkiri dan Rakyat Menyesali”!

Saya akan memberi fokus kepada tiga isu penting dalam perbahasan saya – yang pertama, cukai barangan dan perkhidmatan ataupun GST; yang kedua, kegagalan kerajaan untuk mengawal perbelanjaan terutamanya perbelanjaan mengurus (operational expenditure); dan yang ketiga, Kedudukan Kewangan Perusahaan Awam Buka Kewangan (PABK) ataupun Non-Financial Public Enterprises (NFPEs).

Continue reading “Ucapan Parlimen 28 Oktober 2013 – Bajet 2014: Ketirisan tidak Ditangani, Janji Dimungkiri dan Rakyat Menyesali”