Soalan Parlimen: Sesi Pertama 2018 (5.3.2018 – 5.4.2018)

Soalan Parlimen Sesi Pertama 2018 – Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang

Soalan Jawab Lisan

1)      Minta Menteri Kerja Raya menyatakan jumlah tol yang dikutip pada 2016 dan 2017 di Seri Kembangan (keluar dan masuk), Lebuh Raya MEX.

2)      Minta Menteri Kerja Raya menyatakan jumlah pampasan yang dibayar kepada PLUS (termasuk sebarang pelanjutan perjanjian konsesi dan perubahan harga tol masa depan) bagi pemansuhan tol Batu Tiga dan Sungai Rasau.

Continue reading “Soalan Parlimen: Sesi Pertama 2018 (5.3.2018 – 5.4.2018)”

Soalan Parlimen: Sesi Ketiga 2015 (19.10.2015 – 3.12.2015)

Soalan Parlimen Sesi Ketiga 2015 – Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang

Soalan Jawab Lisan

1)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan jumlah denda yang dikenakan kepada pemegang konsesi Projek 3B dan Projek 4A akibat kelewatan kedua-dua projek ini.

2)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Kewangan menjelaskan sama ada terdapat apa-apa mekanisme ataupun insentif (contohnya land swap) yang ditawarkan kepada Khazanah Nasional supaya projek Tugu Park dan Dataran Muzium yang bernilai 1.1 bilion di mana 730 juta ditanggung oleh Khazanah sendiri boleh diusahakan atas prinsip pelaburan tidak berunsur keuntungan (not for profit).

3)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) minta Jabatan Perdana Menteri untuk maklumat terkini mengenai siasatan SPRM ke dalam penganugerahan projek mini insinerator di Pangkor, Langkawi, Cameron Highlands dan Tioman (Nombor Aduan: SPRM / INFO / 2014 / 18929 dan Nombor Aduan: SPRM / INFO / 2014/19145).

4)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar untuk menyenaraikan langkah-langkah spesifik yang diambil oleh kerajaan untuk mencapai pengurangan 40% dalam pelepasan karbon yang dijanjikan oleh Perdana Menteri Najib di Copenhagen pada tahun 2009 dan diulangi di New York pada 2014.

5)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Kesihatan sama ada beliau merancang untuk membuat vaksin pneumokokal mandatori memandangkan ia sudah wajib di lebih daripada 50 negara-negara membangun dan berada dalam senarai ubat-ubatan penting oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

6)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Pendidikan untuk menyatakan dasar mengenai pengecualian bayaran balik pinjaman PTPTN untuk kepujian kelas 1 yang diperolehi melalui rayuan bagi kes ‘borderline’ dan untuk program 1 + 2 dan 2 + 1 di institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS).

7)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Dalam Negeri untuk menyenaraikan jumlah tahanan mengikut kewarganegaraan dan jantina di dalam setiap pusat tahanan pendatang asing di negara ini.

8)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) minta Jabatan Perdana Menteri menyenaraikan jumlah bantahan terhadap pengundi baru dan pengundi yang menukar alamat mengikut negeri bagi tahun 2014 dan 2015.

9)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) minta Kementerian Pengangkutan untuk menjelaskan mengapa kelewatan dalam penyiapan tempat letak kereta bertingkat di KTM Serdang berlaku dan tindakan yang akan diambil terhadap kontraktor.

10)   Dr Ong Kian Ming (Serdang) minta Jabatan Perdana Menteri menyatakan tempoh kontrak dan juga gaji dan bonus untuk Ketua Pegawai Eksekutif Pemandu, Datuk Seri Idris Jala.

Soalan Jawab Bertulis

1)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menyenaraikan jumlah perbelanjaan bagi setiap kampung baru Cina dan kampung nelayan Cina di negeri Selangor.

2)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani untuk menyenaraikan secara terperinci butiran-butiran pelaksanaan Skim Subsidi Baja Padi Bukit / Huma termasuk nilai kontrak bekalan, nama syarikat pembekal, dan cara pemberian kontrak (tender terbuka ataupun rundingan terus) mengikut negeri / jelapang padi di bawah RMK10 (2011 – 2015).

3)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan bilangan orang penjenayah yang disabitkan kesalahan hukuman gantung sampai mati di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan daripada itu bilangan penjenayah yang telah pun dilaksanakan hukuman sampai mati mengikut kaum (jika warganegara Malaysia), kewarganegaraan, umur, jantina dan tahun pelaksanaan hukuman.

4)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Kewangan menyenaraikan syarikat-syarikat yang menerima 34 kontrak untuk projek “River of Life” (RoL) dan nilai setiap satu kontrak dan cara mereka dianugerahkan (terbuka tender atau rundingan terus).

5)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Pelajaran menyatakan kadar kelulusan untuk “Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)” bagi setiap satu daripada 27 kampus Institut Pendidikan Guru (IPG).

Ucapan Parlimen 26 Mei 2015 – Rancangan Malaysia Ke-Sebelas (RMK11)

Ucapan RMK11 Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 26hb Mei 2015

Saya hendak menggunakan peluang ini untuk membangkitkan beberapa isu penting yang telah diabaikan oleh RMK11 yang saya harap akan dijawab oleh Menteri-Menteri berkenaan.

  • Pembekalan Tenaga / Energy Generation

Saya amat kecewa bahawa dokumen RMK11 tidak sebut langsung strategi terperinci untuk menuju ke arah menurunkan penggunaan tenaga bahan api fosil dan menuju ke arah penggunaan tenaga boleh baharu ataupun “renewable energy”.

Saya juga mendapati bahawa terdapat dasar-dasar yang bercanggah antara KeTTHA, Suruhanjaya Tenaga dan juga SEDA. Mengikut jawapan Parlimen yang saya dapat daripada KeTTHA pada sesi yang lalu, pembekalan sumber jana kuasa ataupun “generation fuel mix” bagi Semenanjung Malaysia adalah 62% arang batu, 29% gas, 4% hidro dan 3% tenaga boleh baharu pada tahun 2020. Berdasarkan laporan Suruhanjaya Tenaga – bertajuk Peninsular Malaysia Electricity Supply Outlook 2014 – tenaga boleh baharu atau TBB dianggarkan akan menyumbang sebanyak 3.0% (ataupun 700MW) daripada jumlah kapasiti di Semenanjung Malaysia. Tetapi mengikut anggaran SEDA, 11% daripada jumlah kapasiti ataupun 2080MW akan dijanakan oleh TBB pada tahun 2020.

Continue reading “Ucapan Parlimen 26 Mei 2015 – Rancangan Malaysia Ke-Sebelas (RMK11)”