Seandainya Najib serius ingin meningkatkan kebajikan kaum Bumiputera di Malaysia, beliau seharusnya melaksanakan 18 cadangan SUHAKAM tentang Hak Tanah Orang Asal/Asli termasuk cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Kebangsaan Yang Bebas Mengenai Orang Asal

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 18hb September 2013 di Kuala Lumpur

Ketika mengumumkan Agenda Bumiputera baru-baru ini, Perdana Menteri Najib telah merujuk kepada ucapan beliau di Perhimpunan Agung UMNO 2010 di mana beliau telah mengungkapkan bahawa ‘Jakun dan Sakai asli adalah Melayu… dan [dah] serap ke Melayu.’

Seandainya Najib benar-benar serius ingin menangani masalah dan penderitaan yang dialami oleh komuniti-komuniti Bumiputera di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia (termasuk Orang Asli), beliau seharusnya segera melaksanakan 18 cadangan yang dikemukakan dalam ‘Laporan Inkuiri Nasional Mengenai Hak Tanah Orang Asal/Asli’ yang telah dikeluarkan oleh SUHAKAM baru-baru ini.[1] Laporan ini telah mendokumenkan halangan-halangan serius yang dihadapi oleh Orang Asal / Asli di Malaysia dalam hal pemeliharaan dan penggunaan tanah yang menjadi sebahagian daripada tradisi dan gaya hidup mereka. Laporan ini turut menegaskan bahawa kerajaan Malaysia perlu menegakkan konvensyen-konvensyen antarabangsa yang telah diratifikasikannya dan yang juga relevan kepada Orang Asal/Asli termasuk Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap Hak Orang Asal (UNDRIP), Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), dan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak (CRC).

Continue reading “Seandainya Najib serius ingin meningkatkan kebajikan kaum Bumiputera di Malaysia, beliau seharusnya melaksanakan 18 cadangan SUHAKAM tentang Hak Tanah Orang Asal/Asli termasuk cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Kebangsaan Yang Bebas Mengenai Orang Asal”

‘Agenda Bumiputera’ yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri Najib menterbalikkan Model Ekonomi Baru (NEM), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP)

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, di Kuala Lumpur pada 12 September

Pada 14 September, iaitu dua hari sebelum Hari Malaysia, Perdana Menteri Najib Tun Razak telah mengumumkan ‘Agenda Bumiputera’ yang bercita-cita besar dan berkesan luas.

Antara paksi-paksi utama Agenda ini termasuk pertubuhan sesebuah Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera, penyuntikan 10 bilion unit Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) baru, penuntutan terhadap GLC dan GLIC untuk mempertingkatkan pemilikan hartanah Bumiputera dan untuk menambah bilangan Program Pembangunan Vendor Bumiputera (VDP) mereka, pelaksanaan dasar-dasar untuk memastikan penglibatan Bumiputera dalam projek-projek besar seperti projek-projek Menara Warisan dan Institut Penyelidikan Getah (RRI), penubuhan lagi satu tabung keusahawanan Bumiputera iaitu SUPERB dan penubuhan Unit Pembangunan Bumiputera dalam semua kementerian untuk melaksanakan semua inisiatif Agenda Bumiputera.

Continue reading “‘Agenda Bumiputera’ yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri Najib menterbalikkan Model Ekonomi Baru (NEM), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP)”

Belanjawan 2013: Jawapan Pakatan Rakyat kepada Chua Tee Yong

(Diterbitkan juga di Keadilan Daily)

Kami merujuk kepada kenyataan akhbar yang dibuat oleh Datuk Chua Tee Yong yang menuduh angka-angka di dalam Belanjawan Pakatan Rakyat 2013 adalah tidak tepat berdasarkan perkiraan ringkas beliau seperti berikut:

1. Bentuk kenaikan gaji hasil dari dasar-dasar Pakatan Rakyat adalah kenaikan gaji guru sebanyak RM2.4 bilion (hasil dari pelaksanaan Elaun Khas Perguruan sebanyak RM500 setiap bulan bagi setiap orang guru), kenaikan gaji kakitangan awam sebanyak RM2 bilion (hasil dari pelaksanaan gaji minima RM1,100 di sektor awam dan pelarasan gaji kepada semua kakitangan) dan kenaikan gaji anggota polis sebanyak RM754 juta (hasil dari cadangan untuk membekukan pengambilan baru anggota polis sehingga tahun 2015).

Continue reading “Belanjawan 2013: Jawapan Pakatan Rakyat kepada Chua Tee Yong”