Ucapan Parlimen 28 Oktober 2013 – Bajet 2014: Ketirisan tidak Ditangani, Janji Dimungkiri dan Rakyat Menyesali

Ucapan Bajet Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang (Pakatan Rakyat) pada 28 Oktober 2013

Terlebih dahulu, saya ucapkan ‘tahniah’ kepada Menteri Kewangan YB Pekan atas kejayaan beliau membentangkan satu bajet yang bersejarah … yang akan membawakan penderitaan dan kesengsaraan yang bersejarah kepada rakyat Malaysia.

Bajet 2014 yang dibentangkan pada minggu lepas bertajuk “Memperteguh Ketahanan Ekonomi, Memperkasa Transformasi dan Melaksana Janji”. Saya rasa lebih tepat jikalau bajet itu ditajukkan sebagai “Ketirisan tidak Ditangani, Janji Dimungkiri dan Rakyat Menyesali”!

Saya akan memberi fokus kepada tiga isu penting dalam perbahasan saya – yang pertama, cukai barangan dan perkhidmatan ataupun GST; yang kedua, kegagalan kerajaan untuk mengawal perbelanjaan terutamanya perbelanjaan mengurus (operational expenditure); dan yang ketiga, Kedudukan Kewangan Perusahaan Awam Buka Kewangan (PABK) ataupun Non-Financial Public Enterprises (NFPEs).

Continue reading “Ucapan Parlimen 28 Oktober 2013 – Bajet 2014: Ketirisan tidak Ditangani, Janji Dimungkiri dan Rakyat Menyesali”

Seandainya Najib serius ingin meningkatkan kebajikan kaum Bumiputera di Malaysia, beliau seharusnya melaksanakan 18 cadangan SUHAKAM tentang Hak Tanah Orang Asal/Asli termasuk cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Kebangsaan Yang Bebas Mengenai Orang Asal

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 18hb September 2013 di Kuala Lumpur

Ketika mengumumkan Agenda Bumiputera baru-baru ini, Perdana Menteri Najib telah merujuk kepada ucapan beliau di Perhimpunan Agung UMNO 2010 di mana beliau telah mengungkapkan bahawa ‘Jakun dan Sakai asli adalah Melayu… dan [dah] serap ke Melayu.’

Seandainya Najib benar-benar serius ingin menangani masalah dan penderitaan yang dialami oleh komuniti-komuniti Bumiputera di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia (termasuk Orang Asli), beliau seharusnya segera melaksanakan 18 cadangan yang dikemukakan dalam ‘Laporan Inkuiri Nasional Mengenai Hak Tanah Orang Asal/Asli’ yang telah dikeluarkan oleh SUHAKAM baru-baru ini.[1] Laporan ini telah mendokumenkan halangan-halangan serius yang dihadapi oleh Orang Asal / Asli di Malaysia dalam hal pemeliharaan dan penggunaan tanah yang menjadi sebahagian daripada tradisi dan gaya hidup mereka. Laporan ini turut menegaskan bahawa kerajaan Malaysia perlu menegakkan konvensyen-konvensyen antarabangsa yang telah diratifikasikannya dan yang juga relevan kepada Orang Asal/Asli termasuk Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap Hak Orang Asal (UNDRIP), Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), dan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak (CRC).

Continue reading “Seandainya Najib serius ingin meningkatkan kebajikan kaum Bumiputera di Malaysia, beliau seharusnya melaksanakan 18 cadangan SUHAKAM tentang Hak Tanah Orang Asal/Asli termasuk cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Kebangsaan Yang Bebas Mengenai Orang Asal”

‘Agenda Bumiputera’ yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri Najib menterbalikkan Model Ekonomi Baru (NEM), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP)

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, di Kuala Lumpur pada 12 September

Pada 14 September, iaitu dua hari sebelum Hari Malaysia, Perdana Menteri Najib Tun Razak telah mengumumkan ‘Agenda Bumiputera’ yang bercita-cita besar dan berkesan luas.

Antara paksi-paksi utama Agenda ini termasuk pertubuhan sesebuah Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera, penyuntikan 10 bilion unit Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) baru, penuntutan terhadap GLC dan GLIC untuk mempertingkatkan pemilikan hartanah Bumiputera dan untuk menambah bilangan Program Pembangunan Vendor Bumiputera (VDP) mereka, pelaksanaan dasar-dasar untuk memastikan penglibatan Bumiputera dalam projek-projek besar seperti projek-projek Menara Warisan dan Institut Penyelidikan Getah (RRI), penubuhan lagi satu tabung keusahawanan Bumiputera iaitu SUPERB dan penubuhan Unit Pembangunan Bumiputera dalam semua kementerian untuk melaksanakan semua inisiatif Agenda Bumiputera.

Continue reading “‘Agenda Bumiputera’ yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri Najib menterbalikkan Model Ekonomi Baru (NEM), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP)”