Buruh

1 post

Saya menyeru Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) dan Jabatan Insolvensi Malaysia untuk menyelesaikan kes gaji dan pampasan tertunggak 7 bekas pekerja Qarira Packaging (M) Sdn. Bhd. dengan segera dan secara berperikemanusiaan

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, di Kuala Lumpur pada 20hb Jun 2013

Pada 1997, syarikat QARIRA PACKAGING (M) SDN. BHD. (‘QPMSB, no. syarikat 396860-K) telah ditubuhkan di Johor sebagai pengilang bekas tin. Syarikat ini merupakan usaha sama antara Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB), Pacific Can Investment Holdings di Singapura dan Qarira Holdings Sdn Bhd, di mana PUNB telah menjadi pemegang syer majoriti.

Namun, Qarira akhirnya terpaksa menutup perniagaannya pada tahun 2010 akibat kerugian kewangan yang besar, dan justeru telah berjanji untuk membayar pampasan kepada bekas pekerjanya. Saya dimaklumkan bahawa menurut keputusan Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru, Qarira Packaging (M) Sdn Bhd perlu membayar RM182,489.70 kepada 7 bekas pekerjanya dan ini juga disahkan oleh Cawangan Johor Bahru Jabatan Insolvensi Malaysia. Malangnya, sehingga hari ini 7 bekas pekerja tersebut hanya menerima bayaran sebanyak RM81,693.82 iaitu hanya 44% daripada jumlah wang yang tertunggak. Sehingga kini, baki sebanyak RM100,795.88 masih belum diterima mereka. (Lihat Jadual 1)

Continue reading