Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato’ Abdul Rahman Dahlan, mesti menjelaskan bahawa insinerator hanya salah satu daripada banyak pilihan pelupusan sampah di stesen pemindahan Taman Beringin di Kepong

Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 19 November 2013

Pada petang 18 November semalam, Dato’ Dr Nadzri Yahaya iaitu Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengejutkan penduduk Kepong apabila beliau berkata bahawa telah ‘mengelirukan’ Menteri dengan memberikannya tanggapan bahawa membina insinerator adalah satu-satunya pilihan yang ada di stesen pemindahan sisa Taman Beringin, Kepong. Menurut beliau, inilah sebab mengapa Menteri iaitu Dato’ Abdul Rahman Dahlan telah menegaskan bahawa tender terbuka telah pun diadakan pada bulan September untuk insinerator di Taman Beringin.

Continue reading “Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato’ Abdul Rahman Dahlan, mesti menjelaskan bahawa insinerator hanya salah satu daripada banyak pilihan pelupusan sampah di stesen pemindahan Taman Beringin di Kepong”