Siasatan terperinci akan dijalankan ke atas syarikat AP Terbuka baharu yang dilantik bagi memastikan syarat-syarat kelayakan memohon di bawah Dasar Baharu AP Terbuka masih dipatuhi.

Kenyataan Media Dr. Ong Kian Ming, Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) pada 29 Mac 2019

Selepas kenyataan MITI dikeluarkan pada 13hb[1] dan 14hb[2] bulan Mac 2019, beberapa aduan dan laporan telah diterima oleh MITI  bahawa terdapat syarikat-syaraikat baharu ini yang  tidak mematuhi syarat-syarat tersebut seperti tidak mempunyai keupayaan kewangan dan tiada pengalaman dalam penjualan dan pengedaran kenderaaan. Di samping itu, terdapat juga aduan bahawa syarikat-syarikat ini telah mempunyai perancangan untuk menjual AP yang diperuntukan kepada pihak ketiga. Susulan daripada aduan-aduan yang diterima, MITI akan melaksanakan penyemakan maklumat terkini daripada syarikat-syarikat ini termasuk:

Continue reading “Siasatan terperinci akan dijalankan ke atas syarikat AP Terbuka baharu yang dilantik bagi memastikan syarat-syarat kelayakan memohon di bawah Dasar Baharu AP Terbuka masih dipatuhi.”

A detailed investigation will be carried out on newly appointed Open AP companies to ensure the terms of eligibility under the New Open AP Policy are fulfilled.

Media statement by Dr. Ong Kian Ming, Deputy Minister of International Trade and Industry (MITI) on the 29th of March 2019

After the statements MITI issued on the 13th and 14th of March 2019, MITI received several complaints and reports regarding new companies that did not comply with such conditions as they did not have the financial capabilities and no experience in sales and distribution of vehicles. In addition, there have also been complaints that these companies have plans to sell their allocated APs to third parties. As a follow up to these complaints, MITI will carry out checks on the latest information from these companies including:

Continue reading “A detailed investigation will be carried out on newly appointed Open AP companies to ensure the terms of eligibility under the New Open AP Policy are fulfilled.”

国家汽车政策仍处于检讨阶段,并未总结。

针对巫统林茂区国会议员凯里昨日 (2019年3月26日) 在推特上分享“国家汽车政策检讨”文件截图,并重点圈起“飞行汽车”一事,我想作出以下回应。

上述文件只是贸工部向汽车业的利益相关者提出有关国家汽车计划的简报。该幻灯片业有清楚地阐明”这只是草拟文件,只供讨论用途。此处包含的信息可能会发生变化,马来西亚政府没有保证会执行。谢谢”。

Continue reading “国家汽车政策仍处于检讨阶段,并未总结。”