Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 – daripada Dasar kepada Pelaksanaan

Forum Ekonomi Shah Alam (FESA) Wadah Selangor, 14 November 2019

Yang Berbahagia, Pengerusi WADAH,

Hj. Nik Mohd Yusoff Nik Ismail

Yang Berusaha, Pengarah Forum Ekonomi Shah Alam (FESA)

Prof. Dr. Saadian Mohammad

Ahli-ahli parlimen, ahli-ahli dewan negeri Selangor, pengarah-pengarah dan para pegawai agensi kerajaan, Persekutuan dan Negeri Selangor, Pimpinan-pimpinan parti politik dan NGO serta hadirin hadirat yang dikasihi sekalian.

1. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada WADAH Selangor kerana menjemput saya ke forum hari ini yang bertajuk “Ekonomi Manusiawi: Langkah Ke Arah Status Harimau Asia”. Ini adalah satu penghormatan kepada saya kerana dapat berucap di forum yang membincangkan satu topik yang penting. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada WADAH Selangor kerana menganjurkan forum hari ini supaya kita dapat mengadakan perbincangan yang terbuka dan telus mengenai cabaran ekonomi yang sedang dihadapi negara kita pada hari ini.

2. Saya mahu mengambil kesempatan hari ini untuk mengaitkan tajuk forum hari ini dengan satu dasar yang diumumkan baru-baru ini oleh Perdana Menteri iaitu “Wawasan Kemakmuran Bersama 2030”. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 perlu difahami dengan sebaiknya supaya langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk memastikan PELAKSANAAN dasar yang baik. Hanya dengan pelaksanaan dasar yang baik dapat memastikan wawasan ini dapat dicapai. Dan apabila wawasan ini berjaya direalisasikan, kita juga akan sekali lagi dapat melihat Malaysia diiktiraf sebagai ‘economic tiger’ yang dinamik di Asia.

3. Tidak dapat dinafikan bahawa ekonomi Malaysia telah mengalami transformasi yang dramatik sejak 40 tahun yang lalu terutamanya semasa tempoh pertama Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dari 1981 hingga 2003. Pada masa yang sama, terdapat persepsi bahawa ekonomi Malaysia tidak banyak berubah atau ‘stagnating’ sejak 10 tahun yang lalu. Walaupun secara perlahan, kita dilihat hampir pasti akan kalah kepada negara-negara jiran kita di Asia termasuk Korea Selatan dan China. Di Asia Tenggara, Vietnam dan Indonesia sedang pantas mengejar kita daripada segi pembangunan ekonomi dan daya saing. Malaysia terperangkap dalam “middle income trap”

Continue reading “Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 – daripada Dasar kepada Pelaksanaan”