PFI建筑私人有限公司是否通过延迟提呈其2013年的账目,来尝试掩盖债台高筑的问题?

(2014年11月19日)民主行动党沙登区国会议员王建民博士的媒体新闻声明

根据最新系列的《2013年总稽查司报告》,由财政部掌管的官联公司,PFI建筑公司在2012年拥有高达279亿令吉的债务,排在所有官联公司中第3,仅排在国油和国库控股之后。

另外,PFI公司的负债也似乎以令人担忧的速度增长。例如,在2011的财政年底,PFI公司的负债总额已达199亿令吉(附录1)。然而,到了2012的财政年底,PFI公司的负债总额却已攀升至279亿令吉,也就是在短短一年内便增加了80亿令吉的负债(附录2)。

PFI公司在2012年6月29日和2013年6月28日分别提呈了公司的2011和2012年财政报表。不过,当我最近在2014年11月11日进行查阅时,却发现PFI公司并没有提呈2013年财政报表,而这意味着它几乎是迟了5个月的时间。

Continue reading “PFI建筑私人有限公司是否通过延迟提呈其2013年的账目,来尝试掩盖债台高筑的问题?”

Adakah Pembinaan PFI cuba untuk menyembunyikan hutang yang semakin banyak dengan lewat memfailkan akaun syarikat 2013?

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 19hb November 2014

Pembinaan PFI Sdn Bhd adalah syarikat milik Kementerian Kewangan yang mempunyai liabiliti sebanyak RM27.9b, yang menjadikannya syarikat milik kerajaan dengan liabiliti ketiga tertinggi selepas Petronas dan Khazanah menurut Laporan Ketua Audit Negara 2013.

Liabiliti PFI ini juga seolah-olah telah meningkat dengan kadar yang membimbangkan. Sebagai contoh, pada akhir Tahun Kewangan 2011, liabiliti PFI adalah sebanyak RM19.9b (Lampiran 1). Pada akhir Tahun Kewangan 2012, liabiliti PFI ini telah meningkat kepada RM27.9b, iaitu peningkatan sebanyak RM8b dalam hanya setahun (Lampiran 2).

PFI telah membentangkan akaun syarikat untuk Tahun Kewangan 2011 pada 29hb Jun 2012 dan bagi Tahun Kewangan 2012 pada 28hb Jun 2013. Apabila saya membuat semakan pada 11hb November 2014, PFI belum memfailkan akaun syarikat bagi Tahun Kewangan 2013, yang bermakna bahawa mereka telah lewat memfailkan akaun untuk hampir 5 bulan.

Continue reading “Adakah Pembinaan PFI cuba untuk menyembunyikan hutang yang semakin banyak dengan lewat memfailkan akaun syarikat 2013?”

Is Pembinaan PFI trying to hide its growing debt by the late filing of its 2013 company accounts?

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, MP for Serdang, on the 19th of November, 2014

Pembinaan PFI Sdn Bhd is a Ministry of Finance owned company which has racked up liabilities of RM27.9 billion, making it the government owned company with the third highest liabilities after Petronas and Khazanah according to the 2013 Auditor General’s Report.

PFI’s liabilities also seems to have increased at a worrying rate. For example, at the end of Financial Year 2011, PFI’s liabilities stood at RM19.9b (Appendix 1). At the end of Financial Year 2012, PFI’s liabilities had grown to RM27.9b, an increase of RM8b in just one year (Appendix 2).

PFI tabled its company accounts for FY2011 on the 29th of June 2012 and for FY2012 on the 28th of June 2013. When I last checked on the 11th of November 2014, PFI had not filed its company accounts for FY 2013 which means that it is almost 5 months late in filing its accounts.

Continue reading “Is Pembinaan PFI trying to hide its growing debt by the late filing of its 2013 company accounts?”