Projek Sungai Nadi Kehidupan masih jauh dari sempurna

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 20 Januari 2016

Projek Sungai Nadi Kehidupan masih jauh dari sempurna

Pada 11hb November 2015, saya telah menjalankan sebuah ekspedisi kayak untuk menelusuri Sungai Gombak yang merupakan sebahagian daripada projek Sungai Nadi Kehidupan (River of Life atau RoL).

Saya juga telah menulis 5 buah artikel pada Disember 2015 di Facebook berkenaan ekspedisi tersebut, yang kemudiannya telah disiarkan di Malaysiakini:

Bab 1: https://www.facebook.com/ongkianming/posts/932720763449651

Bab 2: https://www.facebook.com/ongkianming/posts/933071966747864

Bab 3: https://www.facebook.com/ongkianming/posts/933514563370271

Bab 4: https://www.facebook.com/ongkianming/posts/934347279953666

Bab 5: https://www.facebook.com/ongkianming/posts/934775849910809

Video ekspedisi selama 7 minit juga boleh didapati di laman berikut:

https://www.youtube.com/watch?v=gcV-9vfnR9c&feature=youtu.be

Pelancaran video ini merupakan sebuah peringatan yang tepat masanya bagi mengukur sejauh mana kemajuan projek Sungai Nadi Kehidupan ini, memandangkan bahawa Sungai Klang dan Sungai Gombak jelas agak jauh dari mencapai tahap Kelas IIB iaitu tahap yang sesuai bagi aktiviti rekreasi.

Pada minggu lepas iaitu 14hb Januari 2016 (Khamis), Jeffrey Lim yang merupakan salah seorang ahli daripada ekspedisi kayak saya telah menemui sejumlah besar ikan yang mati di sepanjang Sungai Klang ketika beliau menunggang basikal di sekitar Brickfielda. (Lihat Lampiran 1)

Jeff kemudian cuba mengesan punca ikan-ikan yang mati tersebut. Beliau telah merumuskan bahawa ikan-ikan yang mati itu telah berpunca dari hulu sungai berdekatan Kampung Pauh di Sungai Gombak. (Gambar-gambar berikut telah ditangkap beliau.)

Kematian ikan-ikan tersebut, yang besar kemungkinan disebabkan oleh pencemaran alam sekitar, amat membimbangkan kerana ramai penduduk di sepanjang Sungai Gombak dan Sungai Klang menangkap dan memancing ikan di sungai untuk dimakan dan dijual. Ia merupakan perkara biasa untuk melihat pemancing menggunakan joran dan juga pukat untuk menangkap ikan di Sungai Gombak dan Klang. (Lihat Lampiran 2)

Saya menggesa Jabatan Alam Sekitar (JAS) untuk menyiasat perkara ini dan memastikan sama ada berlaku atau tidak pencemaran teruk di hulu Sungai Gombak yang menyebabkan kematian ikan-ikan. Jika tiada usaha yang dilakukan bagi mengawasi tahap pencemaran di Sungai Gombak dan Sungai Klang, maka sia-sia sahaja RM3.4 juta yang dibelanjakan bagi membersihkan sungai tersebut.

Dr. Ong Kian Ming
Ahli Parlimen Serdang

Lampiran 1: Ikan-ikan mati yang ditemui pada 14 Januari 2016

Lampiran 2: Pemancing di Sungai Gombak