Kedudukan Malaysia dalam kajian ‘Money, Politics and Transparency’ terhadap pembiayaan politik menunjukkan bahawa kita amat memerlukan reformasi kewangan kempen

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 21 Julai 2015

Kedudukan Malaysia dalam kajian ‘Money, Politics and Transparency’ terhadap pembiayaan politik menunjukkan bahawa kita amat memerlukan reformasi kewangan kempen

Pada 16 Julai, projek Money, Politics and Transparency (MPT) iaitu sebuah inisiatif antara Sunlight Foundation, Global Integrity dan Electoral Integrity Project telah menerbitkan sebuah dataset baru yang mengandungi hasil kajian mereka mengenai undang-undang dan perbelanjaan pilihan raya.[1]

Daripada 54 buah negara yang dikaji, Malaysia berada di tangga ke-50 dengan skor 19 daripada 100 (markah penuh). Skor Malaysia lebih rendah daripada Indonesia (47 markah), Bangladesh (41 markah) dan Nigeria (29 markah). Dapatan ini juga selari dengan kajian lain yang meneliti proses pilihan raya di Malaysia. Electoral Integrity Project (salah satu penggerak Projek MPT) sebelum ini telah menyenaraikan Malaysia di kedudukan 114 daripada 127 dari segi integriti pilihan raya.[2]

Dalam kajian MPT, pemantauan kewangan kempen dihuraikan seperti berikut:

“Suruhanjaya Pilihan Raya bertanggungjawab ke atas penyeliaan kewangan politik. Dari segi undang-undang, Suruhanjaya tidak diperuntukkan kuasa penyiasatan. Individu yang dilantik tidak dilantik berdasarkan merit, malah kebebasan mereka tidak dijamin sepenuhnya. Badan tersebut tidak menjalankan penyiasatan, tidak mempunyai kapasiti untuk berbuat demikian, dan tidak mengenakan sekatan terhadap parti atau calon yang melanggar undang-undang. Di Malaysia, bukan sahaja kerangka kerja pengawalseliaan agak lemah, malah penguatkuasaan juga sungguh lemah.” [3]

Kekurangan kebebasan politik Suruhanjaya Pilihan Raya dan kelemahan perbelanjaan pilihan raya di Malaysia sangat ketara dan menjadi perhatian setelah dakwaan oleh Wall Street Journal berkenaan transaksi dana 1MDB yang disalurkan kepada beberapa akaun bagi tujuan perbelanjaan pilihan raya semasa PRU ke-13 pada tahun 2013,[4] termasuklah akaun peribadi di bawah nama Perdana Menteri.[5]

Isu ketelusan perbelanjaan pilihan raya dan pembiayaan politik ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia merupakan salah satu daripada 8 tuntutan Bersih 2.0.[6] Transparency International Malaysia juga secara konsisten menyokong reformasi pembiayaan politik dan telah menerbitkan sebuah buku komprehensif dengan cadangan konkrit untuk reformasi pembiayaan politik di Malaysia.[7] Unit Pengurusan Prestasi dan Perlaksanaan (PEMANDU) telah berbicara tentang reformasi pembiayaan politik sejak 2012.[8] Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paul Low juga menyokong ketelusan pembiayaan politik yang lebih tinggi bagi sejak menjawat jawatan dalam kabinet.[9] Tidak dilupakan juga tandatangan Perdana Menteri yang diturunkan semasa Ikrar Integriti Pilihan Raya sebelum PRU ke-13 pada tahun 2013.[10] Kini, semua ini seolah-olah sandiwara sahaja.

Berdasarkan dakwaan Wall Street Journal dan prestasi Malaysia yang lemah dalam pelbagai kajian pilihan raya yang berkaitan, saya menyeru Perdana Menteri untuk mengingat kembali ikrar yang ditandatangani sebelum PRU ke-13 dan menjalankan kajian menyeluruh terhadap sistem pilihan raya di Malaysia termasuk pembiayaan politik dan perbelanjaan berkaitan pilihan raya. Terdapat banyak contoh daripada negara lain yang Malaysia boleh mengguna pakai sebagai sebahagian daripada proses reformasi pilihan raya yang lebih besar. Kini, apa yang sungguh diperlukan oleh negara ini adalah kepimpinan dan kehendak politik untuk memulakan dan menjalankan pembaharuan ini.

Dr. Ong Kian Ming
Ahli Parlimen Serdang

Lampiran daripada kajian Money, Transparency and Politics:
Rankings, Brief, Key Findings dan Full Methodology

[1]  http://moneypoliticstransparency.org/

[2] https://sites.google.com/site/electoralintegrityproject4/home

[3] http://data.moneypoliticstransparency.org/countries/MY/

[4]  http://www.wsj.com/articles/fund-controversy-threatens-malaysias-leader-1434681241

[5] http://www.wsj.com/articles/SB10130211234592774869404581083700187014570

[6] http://www.bersih.org/about-bersih/bersihs-8-points/ (di bawah ‘stopping corruption via vote buying’)

[7] http://transparency.org.my/category/what-we-do/reforming-political-financing/

[8] http://www.thestar.com.my/news/nation/2012/03/08/pemandu-to-work-on-guidelines-for-political-funding/

[9]  http://english.astroawani.com/politics-news/political-financing-one-thing-bn-and-pakatan-can-both-agree-upon-36477

[10] http://transparency.org.my/what-we-do/election-integrity-pledge/prime-minister-signs-transparency-international-malaysias-election-integrity-pledge/