Monthly Archives: April 2015

17 posts

Universiti bertaraf antarabangsa tanpa air?

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 1hb April, 2015

Banyak yang telah diperkatakan tentang kenyataan Menteri Pendidikan II, Dato Seri Idris Jusoh, mengenai sistem pengajian tinggi yang kononnya bertaraf antarabangsa. Saya ingin menarik perhatian Menteri kepada masalah bekalan air yang masih sedang berlangsung di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi.

Minggu lepas, saya telah menerima aduan daripada beberapa wakil Persatuan Mahasiswa UKM yang melaporkan bahawa 5 daripada 13 kolej sedang mengalami gangguan bekalan air dan ada yang sudah selama tiga minggu. Semalam, saya telah diberitahu bahawa empat kolej yang berikut – Kolej Ungku Omar, Kolej Aminuddin Baki, Kolej Keris Mas dan Kolej Burhanuddin Helmi – masih tidak mempunyai bekalan air. Pihak berkuasa di UKM terpaksa menghantar lori air untuk membekalkan air ke kolej-kolej ini.

Continue reading

A world class university without water?

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, MP for Serdang, on the 1st of April, 2015

Much has been said about the Minister of Education II, Dato Seri Idris Jusoh’s statements about Malaysia having a world class higher education system. I want to draw the Minister’s attention to the ongoing problem regarding the water supply within Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi.

Last week, I received complaints from some of the UKM student unions that 5 out of the 13 colleges had been experiencing water disruptions, some for as long as three weeks. As of yesterday, I have been notified that the following four colleges – Kolej Ungku Omar, Kolej Aminuddin Baki, Kolej Keris Mas and Kolej Burhanuddin Helmi – were still without their water supply. The authorities in UKM have been sending water trucks to supply water to these colleges.

Continue reading