Monthly Archives: November 2014

24 posts

Ketelusan diperlukan dalam penstrukturan semula MAS

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 28hb November 2014

Syarikat MAS yang sihat dan menguntungkan adalah penting untuk negara kita kerana (i) ia akan dapat membayar cukai dan menyumbang kepada bajet kerajaan (ii) liabiliti kewangannya terhadap Khazanah, iaitu pemegang saham terbesar, akan berkurangan, dan ini akan meningkatkan keupayaan Khazanah membayar lebih dividen kepada kerajaan dan (iii) ia akan dapat menjamin pekerjaan yang stabil kepada para pekerjanya.

Rang Undang-Undang (Pentadbiran) Sistem Penerbangan Malaysia 2014 atau “Rang Undang-Undang MAS” yang diluluskan di Parlimen semalam adalah bertujuan membantu penstrukturan semula MAS untuk mengembalikan MAS ke landasan keberuntungan yang mampan. Rang undang-undang ini memberi kuasa yang luas kepada Pentadbir entiti baru atau “NewCo” yang akan menggantikan Malaysian Airline System Berhad atau MAS.

Continue reading

Transparency is needed in the restructuring of MAS

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, MP for Serdang, on the 28th of November 2014

A MAS which is healthy and profitable is important to our country because (i) it will be able to pay taxes and contribute to government’s budget (ii) it will be less of a financial liability to Khazanah, its largest shareholder, and increase the ability of Khazanah to pay more dividends to the government and (iii) it will provide steady and secure employment to its employees.

The passing of the Malaysian Airline System Berhad (Administration) Bill 2014 or “MAS Bill” in Parliament yesterday is meant to help MAS restructure in order to put it on the road to profitability once again. This bill gives wide ranging powers to the Administrator of the new entity or “NewCo” that will replace Malaysian Airline Systems Berhad or MAS.

Continue reading

Persempadanan Semula SPR

Kenyataan Media Berkenaan Persempadanan Semula SPR Oleh Nurul Izzah Anwar, Dr. Mohd Hatta Ramli dan Dr. Ong Kian Ming

Pada 7 November 2014, pihak BERSIH dan Tindak Malaysia telah mengeluarkan kenyataan untuk menegur Pakatan Rakyat supaya tidak menyetujui untuk menambahkan kerusi parlimen dalam persempadanan semula yang akan bermula tidak lama lagi.[1]

Kami, yang mewakili jawatankuasa persempadanan semula Pakatan Rakyat, hendak menegaskan bahawa tidak ada sebarang perjanjian yang telah dibuat oleh Pakatan Rakyat dengan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) iaitu pihak yang bertanggungjawab untuk menjalankan persempadanan semula. Pakatan Rakyat tidak boleh menerima ataupun menolak penambahan kerusi parlimen sebelum peta-peta baru dikemukakan oleh SPR. Kami ingin juga menegaskan bahawa sebarang penambahan kerusi yang bersifat tidak adil dan saksama akan ditolak oleh Pakatan Rakyat.

Continue reading