Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengelirukan rakyat apabila menyatakan bahawa bau busuk yang terdapat di Taman Beringin akan hilang selepas sebuah incinerator berjaya dibina

Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 11hb Julai 2014

Dalam satu sidang media semalam, Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato ‘Abdul Rahman Dahlan, berkata bahawa bantahan terhadap incinerator yang bakal dibina di Taman Beringin, Kepong adalah berdasarkan emosi dan tanpa sebarang fakta jelas.[1] Ini adalah tuduhan yang tidak berasas kerana bantahan terhadap pembinaan incinerator di Taman Beringin, Kepong sentiasa berdasarkan fakta yang jelas. Sekiranya Menteri menilai permasalahan ini dengan mengkaji semula kenyataan-kenyataan media saya yang menyatakan kebimbangan terhadap incinerator yang bakal dibina ini, beliau akan melihat rujukan yang telah saya ambil seperti garis panduan daripada Jabatan Alam Sekitar, fakta dari Pelan KL Draf 2020, laporan Ketua Audit Negara dan juga fakta dari kementeriannya sendiri.[2]

Tentang tuduhan beliau bahawa kerajaan negeri Selangor merancang untuk membina incinerator, saya memohon beliau untuk merujuk jawapan oleh Exco Kerajaan Negeri Selangor, Teng Chang Khim pada 25 November 2013 di mana beliau berkata bahawa pembinaan incinerator masih dalam kajian. Satu jawatankuasa yang terdiri daripada tiga orang iaitu Teng, Dr Ahmad Yunus dan Elizabeth Wong masih mengkaji isu pengurusan sisa yang lebih umum.[3] (Lampiran 1) Tidak ada sebarang dokumen tender yang dikeluarkan dan tidak ada sebarang tapak yang telah dikenal pasti untuk pembinaan sebuah incinerator di Selangor.

Menteri juga berkata “kita akan menaik taraf stesen pemindahan sisa dan akan membina kebuk tekanan negatif untuk memastikan tiada bau yang lebih busuk dikeluarkan daripada sampah yang telah dikutip.” Ini adalah berita baik untuk penduduk di Kepong yang terseksa selama bertahun-tahun disebabkan bau sampah dari stesen pemindahan. Akan tetapi, Menteri tidak menyatakan bagaimana kebuk tekanan negatif di pusat pemindahan akan dibina memandangkan tiada berita tentang penutupan pusat pemindahan tersebut semasa incinerator yang dicadangkan sedang dibina. Pusat pemindahan sisa terletak di sebuah kawasan di Taman Beringin dan incinerator yang dicadangkan pula terletak di bahagian Taman Beringin yang lain. Perkara ini jelas sepertimana di dalam memorandum Sisa-Kepada-Tenaga ms 26 yang telah diberikan kepada pembida-pembida. Kandungannya adalah seperti berikut: “Pusat Pemindahan Sisa Pepejal di Kepong akan terus beroperasi seperti biasa semasa pembinaan Kemudahan” (iaitu incinerator) (Lampiran 2). Adakah kebuk tekanan negatif ini boleh dibina tanpa menutup pusat pemindahan tersebut? Mohon pihak Menteri untuk memberikan penjelasan.

Salah satu sebab utama bau busuk di Pusat Pemindahan Taman Beringin adalah masalah leachate yang terhasil daripada sisa organik basah. Menteri langsung tidak memberikan sebarang penjelasan sama ada pembinaan incinerator mampu menghilangkan permasalahan leachate.

Dalam erti kata lain, tidak ada jaminan bahawa bau busuk tersebut akan hilang di Taman Beringin selepas pembinaan incinerator selesai.

Akhir sekali, Menteri ada menyatakan di Parlimen bahawa beliau akan menyediakan segala dokumen yang berkaitan dengan proses tender incinerator untuk diakses oleh orang ramai. Saya menggesa beliau untuk menyediakan Request for Proposal (RFP) bagi projek Taman Beringin bagi rujukan orang ramai sebagai bukti ketelusan pihak Kementerian. Saya juga mendesak beliau untuk mendedahkan senarai pendek syarikat-syarikat yang telah dipilih untuk mengambil bahagian dalam proses tender bagi menjunjung tinggi nilai ketelusan dan bebas kroni. Jika beliau gagal berbuat sedemikian, beliau bukan sahaja akan membelakangi kata-katanya sendiri tetapi beliau juga telah membuktikan bahawa ada “udang di sebalik batu” dalam proses pembinaan incinerator tersebut.

Lampiran 1: Maklum balas Kerajaan Negeri Selangor oleh YB Teng Chang Khim berkenaan Incinerator di Selangor.

Y.B. TUAN SULAIMAN BIN ABDUL RAZAK: Terima kasih. Dari segi, saya nak tanya Sungai Pinang mengenai pelupusan sampah. Apakah Kerajaan Negeri di masa akan datang mempunyai rancangan untuk membina incinerator untuk pelupusan sampah-sampah ini?

Y.B. DATO’ TENG CHANG KHIM: Tuan Speaker, sebenarnya ini adalah soalan berikutnya akan saya jawab. Tapi secara ringkasnya, itu adalah di antara yang dikaji. Kita belum membuat kepastian kerana buat masa ini ada pelbagai, di seluruh dunia ada pelbagai cara untuk melupuskan sampah termasuk menggunakan cara pelupusan yang paling asli, yang paling senang, yang paling murah, yang paling ekonomik adalah dengan menggunakan landfill. Itu yang paling senang. Tapi sekiranya kita hendak negara ini lebih maju lagi kerana memandangkan tapak yang ada memang terhad khususnya di negeri seperti Selangor ini, incinerator adalah di antara cara yang sedang dikaji kerana ia perlu dilihat daripada pelbagai aspek. Terima kasih.

Itu sedang dilihat, dikaji oleh satu jawatankuasa, task force yang dianggotai oleh saya sendiri bersama dengan Y.B. Sijangkang dan Y.B. Bukit Lanjan. Bersama-sama dengan pegawai kita yang menguruskan soal sampah ini. Terima kasih.

Lampiran 2: MS 26 Maklumat Memorandum Sisa kepada Tenaga yang menyatakan bahawa Pusat Pemindahan Kepong akan beroperasi seperti biasa semasa pembinaan Kemudahan Incinerator

[1] http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/dont-oppose-incinerators-based-on-emotions-and-half-baked-facts-minister-te

[2] http://ongkianming.com/2014/04/05/press-statement-was-the-deputy-minister-of-natural-resources-and-the-environment-james-dawos-mamit-not-telling-the-truth-when-he-said-that-the-dioxin-emissions-from-the-bukit-nanas-hazardous-waste-inc/

http://ongkianming.com/2013/12/27/press-statement-response-to-minister-dato-abdul-rahman-dahlan-on-the-small-scale-incinerators-in-langkawi-pangkor-tioman-and-cameron-highlands/http://ongkianming.com/2013/12/23/press-statement-contracts-to-build-incinerators-in-langkawi-pangkor-cameron-highlands-and-tioman-were-awarded-to-a-company-controlled-by-a-former-navy-chief-which-used-an-unproven-technology/

http://ongkianming.com/2013/11/25/press-statement-minister-of-urban-well-being-housing-and-local-government-must-give-the-following-assurances-to-ensure-that-the-incinerator-option-is-not-the-default-option-despite-the-internationa/

http://ongkianming.com/2014/04/13/press-statement-is-the-ministry-of-urban-well-being-housing-and-local-government-reducing-recycling-activities-in-order-to-ensure-supply-of-solid-waste-for-the-waste-to-energy-wte-plant-in-taman-berin/

[3]http://dun.selangor.gov.my/v2/sites/default/files/05.HANSARD.251113.pdf