SEDA hanya berjaya mengkomisikan 56% daripada kuota yang diagihkan pada tahun 2012 dan 2013 namun ia telah meminta taraf sumbangan Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu (KWTBB) dinaikkan daripada 1% kepada 1.6% bermula 2014

Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada April 21, 2014

Menurut Laporan Tahunan 2012 Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (Sustainable Energy Development Authority atau SEDA), jumlah kapasiti yang diluluskan di bawah skim FiT adalah 183.41MW pada tahun 2012 dan 144.18MW pada tahun 2013 yang memberi sejumlah 327.59MW untuk tahun-tahun 2012 dan 2013. (Lihat “Jadual 4” di bawah)

Malangnya, sehingga 17 April 2014, hanya 100.71MW telah dipasang pada tahun 2012 dan 83.41MW telah dipasang untuk tahun 2013 yang bermaksud jumlah sebanyak 184.12MW bagi tahun 2012 dan 2013 secara seluruhnya.[1] (Lihat “Operational Plants” di bawah)

Ini bermakna hanya 56% (184MW daripada 328MW) daripada kuota untuk 2012 dan 2013 telah berjaya dipasang.

Laporan Tahunan SEDA 2012 menunjukkan bahawa jumlah aset semasa SEDA telah bertambah daripada RM330 juta pada tahun 2011 kepada RM561 juta, iaitu peningkatan sebanyak RM231 juta atau 70%. Jika SEDA gagal membuktikan bahawa ia boleh mencapai pemasangan untuk kuota yang diedarkan bagi 2012 dan 2013, bagaimana ia dapat meminta pengguna untuk membayar caj yang lebih dengan meningkatkan sumbangan kepada Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu (KWTBB) daripada 1% kepada 1.6% untuk penggunaan melebihi 300kWh setiap bulan?

Peningkatan surcaj dana KWTBB pada tahun 2014 hanya akan meningkatka rizab tunai SEDA tanpa meningkatkan keupayaan SEDA untuk mencapai sasaran pemasangannya. Setakat ini, keputusan untuk tahun 2014 tidak berapa positif. Sehingga hari ini, hanya 0.27MW tenaga KWTBB di bawah skim FiT telah dipasang menurut laman web SEDA. Jumlah kecil ini iaitu 0.3% daripada 101MW yang diperuntukkan di bawah kuota 2014 sungguh menyedihkan.

SEDA perlu menjelaskan sebab-sebab mengapa prestasinya lemah dan memberi sebab yang wajar mengapa pengguna perlu menyumbang wang yang lebih kepada KWTBB pada tahun 2014 dan tahun-tahun seterusnya memandangkan prestasi SEDA yang lemah setakat ini.


[1] http://seda.gov.my/?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&s=539