Ucapan Parlimen 26 November 2013 – Perbahasan Bajet Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2014

Perbahasan Bajet Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2014

Ucapan Parlimen Dr. Ong Kian Ming (26 November 2013)

Tuan Speaker,

Saya merujuk kepada B43 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan khususnya kepada perbelanjaan pengurusan di bawah Butiran 090000 iaitu  Pengurusan Sisa Pepejal Negara (National Solid Waste Management). Jumlah yang diperuntukkan adalah RM497.5 juta untuk tahun 2014.

Jumlah peruntukan untuk mengendalikan sisa pepejal ini amatlah besar dan hanya akan meningkat setiap tahun memandangkan kadar pengeluaran sisa pepejal di Malaysia juga kian meningkat. Pada tahun 2012, sejumlah 33,000 tan sisa pepejal telah diuruskan setiap hari berbanding dengan 19,000 tan sahaja pada tahun 2005.

Continue reading “Ucapan Parlimen 26 November 2013 – Perbahasan Bajet Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2014”

城市和谐、房屋及地方政府部长向民众担保垃圾焚化炉计划在国际公开招标之下并不会成为“默认”的选项。

<吉隆坡11月25日讯>民主行动党沙登区国会议员王建民的媒体新闻稿

今天,一组来自甲洞关心的居民,在吉隆坡反焚化炉委员会(KTI)的带领下,浩浩荡荡地从甲洞斯里慕尼花园出发,展开长达15公里的游行,前往国会大厦。他们对城市和谐、房屋及地方政府部门拟定在人口高度集聚的甲洞柏林京花园设立焚化炉,以每天处理吉隆坡1000吨垃圾表达出深切的忧虑。这些顾虑包括因焚化过程所释放的有毒二恶英,焚化炉非常昂贵的运作和兴建成本和因焚化炉的兴建而造成邻近的房价面临大幅下跌的风险。

Continue reading “城市和谐、房屋及地方政府部长向民众担保垃圾焚化炉计划在国际公开招标之下并不会成为“默认”的选项。”

Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan perlu memberi jaminan bahawa pilihan insinerator bukan pilihan ‘lalai’ walaupun adanya tender terbuka antarabangsa

Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, 25 November, 2013 di Kuala Lumpur

Hari ini, sekumpulan rakyat prihatin dari kawasan Kepong, yang dipimpin oleh NGO Kuala Lumpur Tak Nak Insinerator (KTI), telah berarak dari Taman Sri Murni di Kepong sepanjang jalan ke Parlimen, dengan berjalan kaki lebih daripada 15 km. Mereka amat bimbang terhadap cadangan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk membina sebuah insinerator 1000 tan / hari di Taman Beringin, Kepong yang merupakan kawasan yang padat dengan penduduk. Kebimbangan ini termasuk: pembebasan dioksin beracun sebagai sebahagian daripada proses pembakaran, kos yang tinggi untuk membina dan meyelenggara insinerator dan kemungkinan besar harga hartanah akan jatuh akibat daripada pembinaan insinerator dalam kawasan ini.

Continue reading “Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan perlu memberi jaminan bahawa pilihan insinerator bukan pilihan ‘lalai’ walaupun adanya tender terbuka antarabangsa”