Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan perlu memberi jaminan bahawa pilihan insinerator bukan pilihan ‘lalai’ walaupun adanya tender terbuka antarabangsa

Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, 25 November, 2013 di Kuala Lumpur

Hari ini, sekumpulan rakyat prihatin dari kawasan Kepong, yang dipimpin oleh NGO Kuala Lumpur Tak Nak Insinerator (KTI), telah berarak dari Taman Sri Murni di Kepong sepanjang jalan ke Parlimen, dengan berjalan kaki lebih daripada 15 km. Mereka amat bimbang terhadap cadangan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk membina sebuah insinerator 1000 tan / hari di Taman Beringin, Kepong yang merupakan kawasan yang padat dengan penduduk. Kebimbangan ini termasuk: pembebasan dioksin beracun sebagai sebahagian daripada proses pembakaran, kos yang tinggi untuk membina dan meyelenggara insinerator dan kemungkinan besar harga hartanah akan jatuh akibat daripada pembinaan insinerator dalam kawasan ini.

Pada 12hb November, Menteri Dato’ Abdul Rahman Dahlan telah berkata di Parlimen bahawa selepas Sesi Penyelesaian Masalah Menteri yang telah diadakan dengan Perdana Menteri, telah diputuskan bahawa semua pilihan teknologi akan diterima untuk tender antarabangsa terbuka. Pada 18hb November, Dato’ Dr. Nadzri Yahaya, Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengesahkan dalam taklimat beliau kepada penduduk Kepong bahawa teknologi ini akan termasuk pilihan selain daripada incinerator seperti Penghadaman Anaerobik dan Kemudahan Pemulihan Bahan (MRF).

Saya menyeru Menteri untuk memberi jaminan kepada orang ramai, terutamanya penduduk Kepong yang akan paling terjejas oleh pembinaan kilang sisa-kepada-tenaga ini, tentang perkara berikut:

i)                 Bahawa terma-terma rujukan bagi tender antarabangsa terbuka untuk pilihan sisa-kepada-tenaga akan didedahkan secara umum dan tidak akan berat sebelah terhadap pilihan insinerator

ii)                Bahawa semua tawaran untuk pilihan ‘sisa-kepada-tenaga’ akan didedahkan secara umum supaya tawaran ini dapat diteliti secara awam

iii)               Bahawa jika Penilaian Kesan Alam Sekitar Terperinci (DEIA) menunjukkan bahawa mana-mana teknologi yang dipilih tidak sesuai, maka kaedah ‘sisa-kepada-tenaga’ daripada bida antarabangsa tidak akan dilaksanakan

Setakat ini, Menteri tidak telus sepenuhnya mengenai proses pembidaan, terma rujukan tawaran, kos anggaran dan maklumat lain yang relevan berkaitan dengan kaedah sisa-kepada-tenaga ini.

Jika Menteri gagal memberikan jaminan ini, ia hanya akan meningkatkan rasa ketidakpercayaan di kalangan penduduk Kepong dan juga Lembah Klang bahawa proses pembidaan antarabangsa terbuka dan DEIA yang berikutnya hanya merupakan ‘cap getah’ demi meluluskan pembinaan membina insinerator di Taman Beringin.