Soalan Parlimen Sesi Pertama 2013 (24.6.2013 – 18.7.2013)

Soalan Parlimen Sesi Pertama 2013 – Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang

Soalan Jawab Lisan

1)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Pelajaran dan Pengajian Tinggi menyatakan jumlah guru yang akan menyertai Program Diploma Antarabangsa Pendidikan pada tahun 2013 dan 2014, yang dikelolakan oleh United States Sports Academy dan jumlah kos untuk program ini.

2)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Pelajaran dan Pengajian Tinggi menyatakan sebab pemprosesan visa pelajar asing di Malaysia diberikan kepada Education Malaysian Global Services (EMGS), syarikat swasta yang dihadkan dengan jaminan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, dan mengapa kontrak insurans perubatan pelajar asing hanya diberikan kepada AXA Affin General Insurance.

3)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Pelajaran dan Pengajian Tinggi menyatakan jumlah pelajar di setiap IPTA yang keciciran atau tidak menyambung pelajaran dari tahun 2000 sehingga 2012 dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan kadar keciciran di IPTA.

4)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan jumlah kapasiti kuasa biogas, biomass, biomass (sold waste), solar (bukan individu >kW), bukan individu (=< 500kw) dan individu yang telah dipasang untuk tahun 2012 dan sama ada sasaran SEDA untuk tahun 2012 telah dicapai.

5)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah, dalam RM dan juga berapa kes, Bantuan Rakyat Satu Malaysia (BR1M) yang diberikan kepada rumahtangga mengikut setiap negeri untuk tahun 2012 dan juga kepada rumahtangga dan individu mengikut setiap negeri untuk tahun 2013.

6)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan sebab kenapa kedudukan Malaysia dalam ‘World Competitiveness Ranking 2013’ telah jatuh dari tempat 14 ke 15 dan sama ada ini menunjukkan kegagalan Program Transformasi Ekonomi untuk meningkatkan daya saing Negara kita.

7)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah pemohon dan jumlah pemohon yang berjaya diterima untuk ‘Returning Expert Program (REP)’, Program ‘Talent Acceleration in Public Service (TAPS)’, Program ‘Scholarship Talent Attraction and Retention (STAR)’ dan ‘Structured Internship Program (SIP)’ yang dikelolakan oleh Talentcorp.

8)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah bajet untuk 2012 dan 2013 yang diperuntukkan kepada PEMANDU (Performance Management and Delivery Unit) termasuk gaji tahunan CEO PEMANDU, Datuk Seri Idris Jala.

9)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Kerja Raya menyatakan rancangan untuk menyelesaikan masalah kesesakan jalan di Jalan Besar di Persimpangan Jalan Utama, Persimpangan Persiaran Serdang Perdana (di South City Mall), Persimpangan Lebuhraya Sungai Besi dan Persimpangan masuk ke Jalan PSK 8 di Serdang.

10)   Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Kerja Raya menyatakan status pembinaan ‘exit’ MEX di Seri Kembangan termasuk jumlah kos projek ini, kadar tol yang akan dikenakan dan tarikh projek ini dijangka disiapkan.

Soalan Jawab Bertulis

1)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan senarai penuh syarikat –syarikat teksi yang diberikan lesen teksi baru dan yang berjaya membaharui lesen teksi yang sedia ada pada tahun 2012 di Malaysia.

2)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan senarai penuh syarikat -syarikat bas yang diberikan lesen bas baru dan yang berjaya membaharui lesen bas yang sedia ada pada tahun 2012 di Malaysia.

3)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan senarai penuh syarikat -syarikat bas yang diberikan lesen bas baru dan yang berjaya membaharui lesen bas yang sedia ada pada tahun 2012 di Malaysia.

4)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah pengundi yang diluluskan sebagai pengundi luar negara untuk setiap kerusi parlimen dan untuk setiap kedutaan Malaysia.

5)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah pelaburan yang telah direalisasikan (‘realized investment’) untuk setiap ‘Entry Point Project’ di bawah Program Transformasi Ekonomi dari tahun 2011 ke 2012.