(2021年6月17日讯)民主行动党政治教育局副主任兼万宜区国会议员王建民博士的媒体文告

10问国家复苏计划和我的建议

自昨天的文告,我就接到了各方的咨询电话,包括来自啤酒厂,收债公司,从事财产转让的律师行和在石油和天然气公司工作兼辣椒农民等等。虽然我没接到首相办公室的任何回应,但我想就他最近揭橥的“国家复苏计划”提出以下10道问题,同时各别免费提供一些建议。

  1. 首相有何方法能增加国家财政收入和改善现金流状况?

在这充满挑战的时期,我国财政部或政府部门目前面临的严峻挑战之一就是现金流问题。国家高等教育基金局贷学金(PTPTN)过去都十分依赖财政部为其未偿还贷款的年度利息及毕业生的还款提供资金。PTPTN十分需要依赖足够的现金流来持续运营,但是自限行令1.0开始以来,便因暂缓还贷措施而受到严重影响。其中一个解决方案是,政府可以考虑将部分私立学院毕业生的贷款组合证券化。实际上,PTPTN应该能掌握这部分的数据,显示这组学生的还贷率是比较可靠和具有可预测性。这是任何希望将贷款组合证券化的金融机构所最重视的两大要素。

  1. 如何能用更富创意的方式协助我国的酒店和旅游业?

众所周知,我国酒店和旅游业在这场疫情中遭受最大的打击。在封锁期间,政府除了向这行业的雇主提供工资补贴外,我们还能想到哪些方案来协助他们呢?在短期内,我们或许建议这些酒店可以转型成疫苗接种中心和临时隔离中心(开放给那些不愿去沙登MAEPS,但愿意付费隔离的民众),以支付其日常运营和工资成本。对于一些拥有高尔夫球场和购物中心的酒店,他们可以善用屋顶和闲置土地,转变成屋顶花园和安装太阳能电板。据我所知,一些银行过去已经提供系列优惠来资助安装太阳能电板的商家。综上所述,政府能否能针对这些协助酒店和旅游业的银行,特别提供额外的软贷款援助或补助呢?

    3. 要不成立另一个改良版的马来西亚国营金融资产管理公司(Danaharta)

许多曾经历过1990年代的亚洲金融危机的民众仍不难想起Danaharta过去如何有效处置银行的不良资产后,再重新开始向私人界放款。在这场疫情中,许多公司其实可以将其优质资产当作抵押品,在等待经济复苏的过程中,还能用来贷款以支付日常费用。现实中,许多银行不愿向零售、旅游、休闲和食品饮料等这些受疫情影响较严重的行业放款。因此,政府是否可以采取类似措施,暂时收购这些资产为抵押品,然后再担保这些公司以向银行贷款?Prokhas可以再被委任来协调这方面的工作,而营运资金担保计划(SJPP)可以协助为这些贷款提供担保。一旦疫情结束,这些企业的现金流恢复正常后,政府就可以将这些的资产归还给他们(只需支付Prokhas和SJPP部分的管理费用)。另外,我们还可以要求有参与的银行向这些受影响的公司提供贷款延期优惠,更有针对性地落实暂缓贷款的政策。(我希望国家银行和财政部能批准这个双赢方案)

     4. 如何能用更富创意的方式来为本地青年创造就业机会?

青年失业(是正常失业人数的3倍)已经是一个十分普遍的社会问题。我在这里想提出一项建议。事实上,中央政府的MDEC和雪州的SIDEC等机构都有向中小企业提供各种数码转型的补贴。若我们主要想协助这些受数码转型之苦的中小企业商家,为何不想一个双赢的解决方案,包括聘请精通科技的毕业生或刚失业的青年来协助这些中小型企业进行数码转型。例如,这些青年可以协助卖粿条或薄饼的小商家注册加入其中一个外卖平台,或用CANVA等工具来协助本地餐厅设计社交媒体的内容和投放脸书广告。总之,这些青年可成为本地中小企业数码转型的的“前线人员”。(根据工作需求,政府还可以协助这些青年提早接种疫苗)。

   5. 如何帮助更多B40群体拥有电子设备?

疫情当下,居家学习的主要挑战之一是需要为学生购买额外的电子设备,包括电脑和手机。我认识一家名为 Rentwise 的马来西亚 IT 公司,专门回收和翻修旧电脑和其他电子设备,再出租给 B40群体。与其等待财政部慢慢地采购完所有150,000台电脑和其他电子设备,倒不如鼓励更多公司和其他单位参与,将我们的旧电子设备捐赠给类似Rentwise的公司,然后再转租给其他有需要的人,包括B40群体。当然,中央政府和州政府也可以介入,为这些捐赠的个人,公司及翻新转租的公司提供税收减免。此举甚至可被列入为联合国可持续发展目标的可持续倡议!

   6. 如何保障尤其是住在工厂区的外国劳工的住宿条件?

随着全国多地工厂爆发疫情,不少厂商都“逼迫”自己的外劳集中住在厂区内,生怕这些外劳若被允许住在外地,可能会感染新冠病毒。严格来讲,工人不应该住在厂区范围。但鉴于目前的情况,政府需要更灵活地根据房屋和地方政府部与州政府的指南,来规范工厂内建造住宿的合法和安全性。我和相关建筑公司谈过,可以在很短的时间内建立和拆除这类型的住宿。而政府只需要更新指南,好让在工业区所建造的住宿是符合政府的《 1990年工人最低住房和便利设施最低标准法案》修正案。

   7. 如何以负责任和科学方法来放宽室内活动的限制?

开放室内活动的忧虑之一是新冠病毒会通过空气(气溶胶)传播。因此,我们要降低风险的方法之一就是持续监控和保持这些室内良好的空气质量。我也得知比利时政府最近强制要求业者使用二氧化碳探测器,才能开放室内活动。实际上,我国的冷气(HVAC)产业在大马空调及冷藏协会(MACRA)的带领下蓬勃发展。因此,我相信他们能够提供最新意见,教我们如何通过安装新的空气过滤器和空气循环机器,以确保良好的空气质量。最后,我们能借此机会以负责任和科学方法来放宽如餐厅、健身房和宴会厅的室内限制。

   8. 如何善用科技来重开购物中心?

同理,我们还可以善用科技,如闭路电视,CCTV及跟踪应用程序,如MySejahtera或购物中心的应用程序来管理和实时监控商场内的人数。一旦达到人数限制(由商场的规模和空气流通质量来决定),在有其他顾客离开之前,都不允许新顾客进入商场。鉴于我国正在致力推动包括物联网(IOT)在内的工业4.0科技,那政府应主动采纳这些创新科技,并与私人界一起制定可行的解决方案。

  9. 能否善用现有的国际标准操作程序来举办国内的体育赛事?

这是一个有点私心的课题,因为我住家附近就有一个自己热爱的运动地点。若遵守国际标准操作程序,我们没有理由不能举办一些小型赛跑项目。青体部可以进一步地与赛跑主办单位合作,采用简化版的世界级2019冠状病毒病(COVID-19)防疫机制,包括在赛前测试运动员,并尽量减少主办单位的工作人员之间的互动。我最近在Bandar Baru Bangi第15区拨款提升了一条长达400米的跑道,而我也很乐意促进赛跑主办单位和青体部的合作,讨论看看在封锁第一阶段结束后如何以负责任的方式来完成这项任务。

 10. 不如设立一个征集点子银行?

这项建议其实并不复杂。实际上,我是从身边的朋友和其他人获此灵感。因此,我想建议首相办公室设立一个“国家复苏征集点子银行”(类似食物银行计划,但用于征集点子)。任何人只要有想法,如何以负责任和安全的方式来重开国家经济,便能向这间“银行”提交创意点子。然后,首相办公室每天再从中挑选一个好点子,并交由相关部长与中选的民众交流,看看如何落实其点子。

在等待首相办公室的回应之际,如果您有任何好的想法,欢迎你发电邮致 [email protected]

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Bangi merangkap Pembantu Pengarah Pendidikan Politik Parti Tindakan Demokratik (DAP) pada 16 Jun 2021

10 Persoalan dan Cadangan untuk Pelan Pemulihan Negara

Sejak daripada tawaran untuk memberikan perkhidmatan perundingan “pro bono” semalam, saya telah menerima panggilan dari kilang bir, agensi pemungutan hutang, seorang peguam yang menguruskan urusan hartanah dan petani cili sambilan yang bekerja di sebuah syarikat minyak dan gas. Walaupun saya tidak menerima sebarang panggilan atau pesanan dari pejabat Perdana Menteri, saya mahu mengemukakan 10 soalan berikut mengenai Pelan Pemulihan Negara (PPN) 2021 yang baru diumumkannya dan pada masa yang sama memberikan beberapa cadangan, secara pro-bono, untuk membantu menjawab beberapa soalan ini.

1) Apakah idea PM untuk meningkatkan hasil dan menambah baik situasi aliran tunai di Kementerian Kewangan?

Salah satu cabaran yang sedang dihadapi oleh Kementerian Kewangan dan mungkin lebih tepat lagi, sesetengah agensi kerajaan atau badan berkanun tertentu, adalah masalah aliran tunai pada masa-masa yang mencabar ini. Sebagai mantan pengarah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau lebih dikenali sebagai PTPTN, badan berkanun ini bergantung kepada Kementerian Kewangan untuk membiayai pembayaran faedah tahunannya untuk semua pinjamannya yang belum selesai dan juga pembayaran balik dari pelajar yang sudah lulus. PTPTN bergantung secara signifikan kepada aliran tunai dan aliran tunainya telah terjejas teruk sejak awal PKP 1.0 dengan penangguhan pembayaran semula pinjamannya. Salah satu cara yang dapat ditangani oleh cabaran aliran tunai ini adalah dengan mengasingkan sebahagian daripada portfolio pinjaman untuk pelajar yang sedang belajar dan yang telah lulus dari Institusi Pengajian Tinggi Swasta (atau IPTS). PTPTN dapat memberikan data dengan mudah untuk menunjukkan bahawa pembayaran pinjaman dari kumpulan pelajar ini boleh dipercayai dan dapat diramalkan, dua elemen yang dicari oleh institusi kewangan yang ingin melindungi mana-mana portfolio pinjaman.

2) Bagaimana untuk membantu sektor hotel dan pelancongan dengan cara yang lebih kreatif?

Kita semua tahu bahawa sektor hotel dan pelancongan telah terkesan dengan wabak ini. Selain daripada memberikan subsidi gaji kepada majikan semasa tempoh sekatan pergerakan, apakah kaedah kreatif lain yang dapat kita fikirkan untuk membantu mereka dalam sektor ekonomi ini? Dalam jangka pendek, sesetengah hotel mungkin dapat dijadikan pusat vaksinasi (PPV) dan juga pusat kuarantin sementara (bagi mereka yang tidak mahu pergi ke MAEPS di Serdang dan sanggup membayar) untuk menampung kos operasi dan gaji premis ini. Untuk beberapa hotel dengan lapangan golf dan pusat membeli-belah, mereka memiliki bumbung dan tanah terbiar yang dapat diubah menjadi taman di bumbung dan tempat di mana panel solar dapat dipasang. Beberapa bank sudah menawarkan pakej untuk membiayai pemasangan panel solar. Bolehkah kerajaan memberikan pinjaman mudah atau geran tambahan untuk menjadi inisiatif yang ditujukan kepada sektor hotel dan pelancongan?

3) Bolehkah kita tubuhkan satu bentuk Danaharta yang lebih baik?

Kita yang pernah melalui krisis kewangan Asia pada akhir tahun 1990-an pasti akan ingat mengenai peranan yang dimainkan oleh Danaharta dalam mengambil alih aset yang bermasalah dari bank sehingga mereka dapat dimodalkan semula dengan betul dan mula memberi pinjaman semula kepada sektor swasta tanpa beban pinjaman tidak terbayar yang besar. Semasa krisis pandemik ini, terdapat banyak syarikat dengan aset berkualiti baik yang boleh dijadikan jaminan untuk syarikat-syarikat ini meminjam dana untuk menampung perbelanjaan mereka sementara menunggu ekonomi dibuka semula. Cabarannya ialah banyak bank enggan memberi pinjaman, terutama kepada beberapa sektor yang terjejas teruk seperti peruncitan, pelancongan dan rekreasi serta makanan dan minuman.

Bolehkah kerajaan masuk campur dengan melakukan sesuatu yang serupa di mana aset ini dapat diperoleh sementara sebagai jaminan dan kemudian digunakan untuk menjamin pinjaman syarikat-syarikat ini kepada bank? Prokhas (sebelum ini dikenali sebagai Danaharta) dapat dipanggil sekali lagi untuk menjadi agensi penyelaras dan SJPP dapat dipanggil untuk melakukan jaminan pinjaman. Setelah wabak ini berakhir dan aliran tunai perniagaan kembali normal, aset mereka dapat dikembalikan kepada mereka (dengan sedikit kos pentadbiran untuk menampung perbelanjaan Prokhas dan SJPP). Bank-bank yang menyertai program ini juga dapat diminta untuk memberikan moratorium pinjaman kepada syarikat-syarikat yang memberikan cagaran untuk membolehkan terdapatnya moratorium pinjaman yang lebih bersasar. (Saya harap Bank Negara dan MOF dapat meluluskan penyelesaian menang-menang ini)

4) Bagaimana pula dengan solusi yang lebih kreatif untuk mewujudkan peluang pekerjaan untuk golongan belia?

Isu pengangguran belia (yang berada pada paras tiga kali daripada pengangguran am) telah menjadi perkara yang telah berulang kali diulang oleh ahli ekonomi dan pembuat dasar. Saya dengan rendah hati mempunyai cadangan untuk dibuat di sini. Agensi kerajaan persekutuan seperti MDEC dan agensi negeri seperti SIDEC di Selangor telah menyediakan pelbagai geran digitalisasi terutamanya kepada PKS. Tetapi salah satu cabaran utama adalah mencapai pemilik-pemilik PKS ini, yang kebanyakannya tidak celik digital. Mengapa tidak mencari penyelesaian menang-menang dengan mengupah graduan-graduan baharu ini atau para belia yang baru kelihangan kerja ini yang mahir secara digital untuk membantu “mendigitalisasi” PKS-PKS ini? Perkara ini boleh menjadi seringkas meletakkan peniaga kuay teow atau popiah tempatan untuk menyertai platform penghantaran makanan atau menolong restoran tempatan melakukan promosi FB dan membuat poster FB menggunakan aplikasi perisian dalam talian seperti CANVA. Para belia ini kemudian dapat menjadi “barisan depan” digital kita untuk membantu PKS (dan mereka juga boleh diberikan vaksin sebagai satu dari keperluan pekerjaan mereka).

5) Bagaimana untuk memastikan golongan B40 mendapat peranti digital?

Salah satu cabaran utama berkaitan dengan belajar dari rumah semasa wabak ini adalah keperluan membeli alat digital tambahan untuk anak-anak kita termasuk komputer riba dan telefon bimbit. Baru-baru ini saya mendapat tahu mengenai syarikat IT Malaysia bernama Rentwise yang antara lain akan menggunakan komputer riba lama dan peranti digital lain, “membersihkannya” dan kemudian menyewakannya semula, termasuk kepada komuniti B40. Daripada menunggu Kementerian Kewangan selesai membeli semua 150,000 komputer riba / peranti digital yang dijanjikan, mengapa tidak meminta syarikat dan rakyat Malaysia lain untuk terlibat dalam usaha ini dengan menyumbangkan peranti digital lama kita kepada syarikat seperti Rentwise yang kemudiannya dapat menyewakan peranti ini kepada yang lain termasuk mereka dari komuniti B40? Kerajaan persekutuan dan negeri juga boleh menawarkan pemotongan cukai, baik kepada individu dan syarikat yang menderma, dan kepada syarikat yang menerima dan kemudian menyewakan peranti ini. Dan ini juga boleh dianggap sebagai inisiatif lestari yang selaras dengan Sasaran Pembangunan Mampan (SDG) Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu!

6) Bagaimana dengan keadaan perumahan pekerja asing, terutamanya yang tinggal di kilang?

Dengan tercetusnya penularan COVID19 di banyak kilang di seluruh negara, banyak pemilik kilang telah memilih untuk “memaksa” pekerja asing mereka tinggal di lokasi di dalam kilang kerana bimbang pekerja ini mungkin dijangkiti COVID19 jika mereka dibenarkan tinggal di luar sendiri. Dari segi teknikal, pekerja tidak seharusnya tinggal di kawasan kilang. Tetapi mengingat keadaan semasa, kerajaan perlu lebih fleksibel dan membuat garis panduan perumahan baru di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, bersama dengan kerajaan negeri masing-masing, supaya penginapan di kilang-kilang dapat dibina secara sah. 

Saya pernah berbincang dengan beberapa syarikat yang dapat menyediakan aturan penginapan berbentuk “asrama” seperti ini dan susunan penginapan ini dapat dibentuk dan dibuka semula dalam jangka waktu yang sangat singkat. Apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan adalah menyediakan garis panduan yang diperbaharui supaya penginapan dapat dibina di kawasan perindustrian dan pada masa yang sama masih mematuhi Akta 446 (Akta Perumahan dan Kemudahan Minimum Pekerja (Pindaan) 2019).

7) Bolehkah kita memikirkan cara baru untuk membuka ruang dalaman dengan cara yang bertanggungjawab dan saintifik?

Salah satu kebimbangan untuk membuka semula ruang dalaman adalah penyebaran virus COVID19 secara aerosol. Salah satu cara bagi kita untuk meminimumkan risiko ini adalah memastikan kualiti udara di dalam ruangan ini sentiasa dipantau dan dibersihkan. Saya diberitahu bahawa kerajaan Belgium baru-baru ini mewajibkan penggunaan pemantauan CO2 di ruang tertutup sebagai prasyarat untuk membuka ruang dalaman. Kita mempunyai sektor Pemanasan dan Penyamanan Udara (HVAC) yang sangat cergas dan inovatif di Malaysia yang diketuai oleh Persatuan Penyamanan dan Penyejukan Udara Malaysia (MACRA). Saya yakin bahawa mereka dapat memberikan input terkini mengenai bagaimana untuk memastikan kualiti udara bersih melalui pemasangan penapis udara dan memastikan peredaran udara yang dirancang supaya ruang dalaman ini dapat dibuka dengan cara yang bertanggungjawab dan saintifik. Sebagai permulaan ruang dalaman dalam kes ini merangkumi restoran, gimnasium dan ruang perjamuan.

8) Bolehkah kita menggunakan teknologi untuk membuka semula pusat membeli-belah dengan selamat?

Dalam topik yang berkaitan, kita juga dapat menggunakan teknologi untuk mengendalikan dan memantau jumlah orang ramai di sebuah pusat membeli menggunakan pemantauan waktu nyata melalui CCTV dan juga mengesan aplikasi seperti MySejahtera atau aplikasi yang dapat dihasilkan oleh pusat membeli-belah individu. Setelah had orang (yang ditentukan oleh ukuran dan kualiti peredaran udara pusat membeli-belah) telah tercapai, tidak ada orang lain yang boleh dibenarkan masuk ke pusat membeli-belah sehingga seseorang keluar. Memandangkan kita menggalakkan untuk menerapkan teknologi Industri 4.0 termasuk Internet of Things (IOT), kerajaan harus memimpin dalam mencari penyelesaian yang bersesuaian bersama dengan sektor swasta menggunakan teknologi dan inovasi.

9) Bolehkah kita memikirkan cara untuk mengadakan acara fizikal menggunakan SOP antarabangsa yang sedia ada?

Ini adalah sedikit persoalan yang sedikit mementingkan diri sendiri untuk dijawab kerana ia adalah bidang yang dekat dan disukai saya. Tidak ada sebab mengapa acara larian berskala kecil tidak dapat diatur dengan cara yang sesuai dengan SOP antarabangsa. Kementerian Belia dan Sukan boleh bekerjasama dengan penganjur perlumbaan untuk menggunapakai versi ringkas dari buku panduan Prosedur Perlindungan COVID19 Atletik Dunia yang merangkumi ujian saringan untuk atlet sebelum acara dan meminimumkan interaksi di antara peserta. Baru-baru ini saya telah menaik taraf trek larian 400m di kawasan saya di Seksyen 15, Bandar Baru Bangi dan saya amat terbuka untuk bekerjasama dengan penganjur perlumbaan dan Kementerian Beliau dan Sukan untuk mengkaji bagaimana acara dapat dijalankan dengan cara yang bertanggungjawab selepas penamatan Fasa 1 PKP Penuh. 

10) Bagaimana untuk membina tabung IDEA?

Idea yang saya kemukakan di atas bukanlah sains roket. Saya mendapat beberapa idea ini dari rakan dan orang lain yang menghubungi saya. Saya dengan rendah hati mencadangkan agar Pejabat Perdana Menteri menubuhkan “Tabung Idea Pelan Pemulihan Negara” (mirip dengan bank makanan tetapi untuk idea) supaya siapa pun yang berpendapat bahawa dia mempunyai idea yang baik untuk membantu membuka semula ekonomi secara bertanggungjawab dan dengan selamat dapat memasukkan idea ke dalam “tabung” ini. Pejabat Perdana Menteri kemudian boleh memilih idea yang baik setiap hari dan meminta Menteri berkenaan untuk menemu ramah orang yang mengemukakan idea itu dan melihat bagaimana untuk menerapkannya di kementerian masing-masing.

Sementara menunggu Jabatan Perdana Menteri bertindak, jika anda mempunyai idea baik, sila hantarkan e-mel kepada saya di [email protected]!

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, Member of Parliament for Bangi and Assistant Political Education Director for the Democratic Action Party (DAP) on the 16th of June, 2021

10 Questions and Suggestions for the National Recovery Plan

Since I made the offer[1] for “pro bono” consultancy services yesterday, I have received calls from a brewery, a debt collection agency, a lawyer doing primarily property conveyancing and a part time cili farmer who works for an oil and gas company. Although I have not received any calls or messages from the Prime Minister’s office, I thought that I would ask the following 10 questions about his recently announced National Recovery Plan (NRP) 2021 and at the same time provide some suggestions, also on a pro bono basis, to help answer some of these questions.

  1. What ideas does the PM have in terms of raising revenue and improving the cash flow situation at the Ministry of Finance?

One of the challenges currently faced by the Ministry of Finance and perhaps more accurately, certain government agencies or statutory bodies, is the issue of cash flow during these challenging times. As a former director of the National Higher Education Loan Corporation or better known as PTPTN, this statutory body relies on the Ministry of Finance to fund its yearly interest payments on all of its outstanding loans and also repayments from students who have graduated already. PTPTN focuses mostly on its cash flow and its cash flow has been severely affected since the start of MCO 1.0 with the suspension of repayments on its outstanding loans. One way which this cash flow challenge can be addressed is to securitize part of the loan portfolio for students who are studying and who have graduated from Private Institutions of Higher Learning (or IPTS). PTPTN can easily provide the data to show that the loan repayments from this group of students are reliable and predictable, two elements which financial institutions looking to securitize any loan portfolio are looking out for.  

2. What about helping the hotel and tourism sector in other more creative ways?

We all know that the hotel and tourism sector has been pummelled by this pandemic. Other than providing wage subsidies to the employers during the lockdown period, what other creative ways can we think of to assist those in this sector of the economy? In the short-term, some of them can be turned into vaccination centers (PPVs) and also temporary quarantine centers (for those who don’t want to go to MAEPS in Serdang and are willing to pay) to cover operating and salary costs. For some hotels with golf courses and shopping malls, they have rooftops and idle land which can be turned into rooftop gardens and places where solar PVs can be installed. Some banks are already offering packages to fund solar PV installations. Can the government provide additional soft loans or grants for these kinds of initiatives that are targeted at the hotel and tourism sector?

3. What about setting up another improved version of Danaharta?

Those of us who lived through the Asian financial crisis at the end of the 1990s would remember the role Danaharta had to play in terms of taking away distressed assets from banks so that they could be properly recapitalized and start lending again to the private sector without the burden of large non-performing loans. During this pandemic crisis, there are many companies with good quality assets that can be pledged as collateral so that these companies can borrow funds to cover their expenses while waiting for the economy to open up again. The challenge is that many banks are reluctant to lend, especially to some of the worse affected sectors such as retail, tourism and leisure and food & beverage. Could the government step in by doing something similar where these assets can be temporarily acquired as collateral and then used to guarantee the loans of these companies to banks? Prokhas (formerly Danaharta) can be called once again to be the coordinating agency and SJPP can be called to do the loan guarantees. Once the pandemic is over and the cashflow of these businesses have returned to normal, their assets can be returned to them (for a small administrative fee to cover the expenses of Prokhas and SJPP). Banks which take part in this scheme can also be asked to provide loan moratoriums to the companies that are pledging their collateral so that there is more targeted loan relief. (Hope that Bank Negara and MOF will approve of this possible win-win solution)

4. What about thinking more creatively to create jobs for the youth?

The issue of youth unemployment (three times that of regular unemployment) has been something that has been repeated many times by economists and policy makers. I have a humble proposal to make here. Federal government agencies such as MDEC and state agencies such as SIDEC in Selangor have made available various digitalisation grants especially to the SMEs. But one of the main challenges is to reach out to these SME owners, many of whom are digitally challenged. Why not find a win-win solution by hiring recent graduates or recently unemployed youth who are digitally savvy to help “on board” many of these SMEs into the digital world? It can be as simple as getting the local kuay teow or popiah seller to sign onto one of the food delivery platforms or helping a local restaurant do FB promotions and create FB posters using online software applications such as CANVA. These youth can then be our digital “frontliners” to help the SMEs (and they can also be vaccinated as part of their job requirement).

5. What about getting digital devices to the B40?

One of the major challenges with regard to learning from home during this pandemic is the need to buy additional digital devices for our children including laptops and handphones. I recently got to know about a Malaysian IT company called Rentwise[2] which, among other things, would take in old laptops and other digital devices, “clean them up” and then rent them out again including to the B40 community. Rather than waiting for the Ministry of Finance to finish procuring all of the 150,000 promised laptops / digital devices, why not ask corporations and other Malaysians to get involved in this endeavour by donating our old digital devices to companies such as Rentwise which can then rent out these devices to others including those from the B40 community? The federal and state governments can also step in by offering tax deductions, both to individuals and companies who are donating, and to the companies who are receiving and then renting out these devices. And this can also be considered a sustainable initiative which is consistent with the United Nationals Sustainable Development Goals (SGDs)!

6. What about the housing conditions for foreign workers, especially those living onsite at the factories?

With the outbreak of COVID19 at many factories across the country, many factory owners have resorted to “forcing” their foreign workers to live onsite within the premises of the factories for fear that these workers may get infected with COVID19 if they are allowed to live outside on their own. Technically speaking, workers are not supposed to live at the factory area. But given the current circumstances, the government needs to be flexible and come up with new housing guidelines under the Ministry of Housing and Local Government, together with the respective state government, so that onsite housing at the factories can be legally constructed. I have spoken to a few companies that are able to provide this kind of “dorm” living arrangement and these accommodation arrangements can be set up and dismantled in a very short period of time.[3] All the government needs to do is to provide updated guidelines so that accommodation can be built in industrial areas and still be in compliance with Act 446 (The Workers’ Minimum Standards of Housing and Amenities Act (Amendment) 2019).

7. Can we think of new ways to open up indoor spaces in a responsible and scientifically sound manner?

One of the fears of reopening indoor spaces is the aerosol spread of the COVID19 virus. One way for us to minimize this risk is to ensure that the air quality in these indoor spaces is constantly monitored and cleaned. I was told that the Belgium government has recently mandated the use of CO2 monitoring in indoor spaces as a pre-requisite for indoor spaces to be opened.[4] We have a very vibrant and innovative Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) sector in Malaysia headed by the Malaysian Air Conditioning and Refrigeration Association (MACRA)[5]. I am sure that they would be able to provide updated inputs on how to ensure clean air quality through the installation of new air filters and air circulation devise so that these indoor spaces can be opened in a responsible and scientifically sound manner. Indoor spaces in this case would include restaurants, gyms, and banquet halls, for a start.

8. Can we use technology to safely re-open shopping malls?

In a related manner, we can also use technology to control and monitor the number of people in a mall using real time monitoring via CCTVs and also tracking apps such as MySejahtera or apps which can be produced by individual shopping malls. Once the limit of people (which is determined by the size and air circulation quality of the mall) has been reached, no other people can be allowed into the mall until someone leaves. Given that we are pushing for the adoption of I4.0 technologies including the Internet of Things (IOT), the government should take the lead in working out feasible solutions with the private sector using technology and innovations.

9. Can we think of ways to organize physical events using existing international SOPs?

This is a bit of a selfish question to answer since it is an area that is near and dear to me. There is no reason why small-scale running events cannot be organized in a manner that is consistent with international SOPs. The Ministry of Youth and Sports can work together with race organizers to adopt a simplified version of the World Athletics COVID19 Protection Procedures handbook[6] which includes testing the athletes before the event and minimizing interactions between the people involved in the organization of such events. I recently upgraded a 400m running track in my constituency in Bandar Baru Bangi Section 15 and I would be more than happy to work with the race organizers and the Ministry of Youth and Sports to see how this can be done in a responsible manner after the end of Phase 1 of this lockdown.

10. What about setting up an IDEAS depository?


The ideas which I have proposed above are not rocket science. I have gotten some of these ideas from friends and others who have reached out to me. I would humble suggest that the Prime Minister’s Office set up a “National Recovery Plan Ideas Bank” (similar to a food bank but for ideas) so that whoever thinks that he or she has a good idea to help reopen the economy in a responsible and safe manner can deposit the idea into this “bank”. The PMO can then select a good idea every day and ask the relevant Minister to interview the person who came up with the idea and see how to implement it in that ministry.

While waiting for the PMO to act on this, if you have any good ideas, please feel free to email me at [email protected]!

[6] https://www.worldathletics.org/download/download?filename=c6b86fa3-7a2a-4bb4-826c-5db143e30ed2.pdf&urlslug=World%20Athletics%20Covid-19%20Protection%20Procedures


[5] https://twitter.com/mdc_martinus/status/1401278363449409539?s=21

[4] https://www.macra.org.my/


[3] https://www.dorm.my/


[2] https://www.rentwise.com/


[1] https://www.theedgemarkets.com/article/ong-kian-ming-offers-pro-bono-business-consultation-services7