• Mengapakah PEMANDU Corporation telah mengambil alih BFR Institute dan mengapa akaun kewangannya ‘kosong’?

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 22 Mei 2016

  Mengapakah PEMANDU Corporation telah mengambil alih BFR Institute dan mengapa akaun kewangannya ‘kosong’?

  Saya merujuk kepada kenyataan balas PEMANDU pada 19 Mei 2016 berhubung sidang media saya di Parlimen pada hari yang sama.[1] Kenyataan saya yang merujuk kepada pemilikan 51% oleh Dato’ Idris Jala dalam BFR Institute Sdn Bhd adalah berdasarkan profil carian syarikat yang dilakukan pada 25 Februari 2016 (rujuk bawah). Perpindahan 51% kepentingan Idris Jala kepada PEMANDU Corporation tidak ditunjukkan dalam akaun Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) setakat 25 Februari 2016.

  Mengikut carian syarikat yang dilakukan pada hari ini iaitu 22 Mei 2016, Idris Jala kini mempunyai kepentingan sebanyak hanya 51 daripada 400,000 saham BFR Institute Sdn Bhd, dan yang selebihnya dimiliki oleh PEMANDU Corporation.

  Menurut kenyataan PEMANDU, kepentingan yang dipegang oleh Idris Jala adalah dalam bentuk amanah memandangkan PEMANDU Corporation tidak dibenarkan mempunyai pegangan kepentingan melebihi 49% dalam syarikat lain.

  Saya memohon maaf kepada Idris Jala sekiranya saya telah menyebabkan orang lain berfikir bahawa Idris Jala menerima faedah kewangan secara langsung daripada kepentingan 51% BFR Institute yang kini telah ditukar kepada 51 unit saham sebagaimana dalam rekod terkini SSM.

  Pada masa yang sama, saya ingin meminta PEMANDU atau Idris Jala untuk menjelaskan sama ada pegangan 51 peratus yang dimiliki beliau masih dalam bentuk amanah ataupun rekod SSM terkini masih belum dikemaskini dan beliau sudah tidak memegang sebarang saham dalam BFR Institute. Ini adalah berhubung kenyataan PEMANDU yang menyatakan PEMANDU Corporation kini memiliki 100% kepentingan BFR-I secara langsung. Selagi Idris Jala memegang walau seunit saham dalam BFR Institute, sama ada secara langsung atau tidak, adalah tidak tepat untuk mengatakan PEMANDU Corporation memiliki 100% BFR Institute secara langsung.  

  Walau bagaimanapun, pengambil alihan BFR Institute oleh PEMANDU Corporation menimbulkan persoalan baru. Pertama, mengapa PEMANDU harus terlibat dalam memberikan perkhidmatan perundingan kerajaan kepada agensi kerajaan yang lain serta entiti di luar negara, sebagaimana yang sedang dibuatnya sekarang?

  Kedua, mengapa pembayar cukai perlu menanggung kos RM3.9 juta untuk penganjuran Global Transformation Forum selama 3 hari pada tahun 2015, memandangkan pemotongan bajet sedang dilaksanakan di agensi-agensi kerajaan yang lain, termasuklah institut pengajian awam?

  Ketiga, kenyataan PEMANDU bahawa lebihan RM10 juta yang diperuntukkan kepada Global Transformation Forum 2015 berada dalam akaun PEMANDU dan bukannya akaun BFR Institut tidak harus dilihat sebagai satu jaminan.

  Semenjak PEMANDU Corporation diperbadankan pada 26 Oktober 2009, ia telah mengemukakan 4 laporan tahunan kepada SSM, iaitu bagi Tahun Kewangan 2010, 2011, 2012 dan 2014. Dalam setiap laporan ini, perolehan dan keuntungan / kerugian yang dicatatkan adalah sifar (lihat bawah). Adakah ini bermakna PEMANDU tidak menerima sebarang geran daripada kerajaan Persekutuan untuk kos operasinya? Adakah PEMANDU Corporation langsung tidak menggunakan walau satu sen perbelanjaan operasi, terutamanya untuk aktiviti ‘lab’ (makmal), pembayaran kepada perunding dan sewa untuk hari terbuka yang kerap dijalankan? Adakah terdapat entiti lain di mana PEMANDU meletakkan perbelanjaan dan geran mereka? Saya berharap agar PEMANDU dapat menjawab persoalan tersebut secepat mungkin sebagaimana mereka telah menjelaskan fakta berhubung pemilikan saham BFR Institute.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  [1] https://www.pemandu.gov.my/assets/publications/annual-reports/Idris_Jala_Holds_No_Shares_In_BFR-I.pdf

 • Hasil daripada mesyuarat bersama Pengerusi Yayasan NAAM, Datuk M. Saravanan

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 31 Mac 2016

  Hasil daripada mesyuarat bersama Pengerusi Yayasan NAAM, Datuk M. Saravanan

  Saya ingin merakamkan penghargaan kepada Pengerusi NAAM, Datuk M. Saravanan, kerana menjemput saya ke pejabat NAAM pada pagi ini serta memberi penjelasan menyeluruh berkenaan aktiviti dan program yang dilaksanakan oleh NAAM. Berdasarkan mesyuarat tersebut, saya mengambil maklum terhadap penjelasan-penjelasan berikut:

  1) Dana RM19 juta yang diberikan kepada NAAM adalah melalui Unit Perancang Ekonomi (EPU) di bawah perbelanjaan pembangunan daripada belanjawan JPM. RM15 juta telah dibelanjakan pada tahun 2014 dan RM4 juta dibelanjakan pada tahun 2015. Tiada peruntukan tambahan diberikan kepada NAAM pada tahun 2015 walaupun terdapat pengumuman awal bahawa RM37 juta akan diberikan kepada NAAM.

  2) Tiada seseorang ahli lembaga NAAM pun, mahupun pelaksana NAAM di peringkat negeri, yang menerima sebarang pampasan mahupn gaji daripada NAAM. Malahan, sewaan pejabat NAAM dan gaji staf perkeranian bukan dibayar menggunakan peruntukan NAAM yang diberikan oleh JPM.

  3) NAAM merupakan pembekal latihan perkhidmatan yang tidak memberi sebarang pinjaman kepada peserta-peserta yang dilatih olehnya. NAAM telah membelanjakan anggaran RM9.6 juta daripada jumlah RM19 juta untuk program latihan yang dikendalikan oleh 3 buah syarikat (termasuk kos bahan) kepada 1330 individu bagi memulakan ladang cili masing-masing.

  4) EPU telah memberikan garis panduan kepada NAAM berkenaan jenis program dan aktiviti yang boleh dijalankan dan juga anggaran belanjawan bagi setiap jenis program dan aktiviti.

  5) KBS telah menjalankan audit dalaman terhadap NAAM.

  Walaupun pengerusi NAAM telah memberikan penjelasan terhadap butiran program dan aktiviti mereka, namun masih terdapat beberapa perkara yang menjadi kebimbangan, termasuklah:

  1) Kadar keberjayaan para pelatih untuk memulakan penanaman ladang cili masih sangat rendah

  Sebagai contoh, seramai 1330 peserta telah dilatih untuk memulakan ladang cili mereka, namun hanya seramai 129 peserta  telah memulakan ladang cili (anggaran 10%) disebabkan pelbagai faktor, termasuk kekurangan modal dan akses yang mencukupi kepada tanah untuk memulakan penanaman. Apabila dibandingkan dengan jumlah dana yang dibelanjakan untuk latihan (sejumlah RM7300 bagi setiap peserta atau RM9.6 juta secara keseluruhan), kadar yang rendah ini menimbulkan isu terhadap keberkesanan program utama NAAM, iaitu penanaman cili.

  Ketidakmampuan peserta untuk memperoleh sumber kewangan bagi memulakan ladang cili mereka juga amat membimbangkan.

  Daripada sejumlah 1330 peserta, hanya 11 orang sahaja yang berjaya memperoleh pinjaman daripada TEKUN untuk memulakan ladang cili sendiri dan jumlah pinjaman yang dibenarkan hanyalah RM19,000 berbanding anggaran kos bagi memulakan ladang cili yang diberi oleh pengerusi, iaitu RM40,000. Maksudnya, bagi kebanyakan pelatih NAAM yang terdiri daripada pemuda India dari golongan terpinggir dengan modal yang sedikit, adalah hampir mustahil untuk mendapatkan dana bagi memulakan ladang cili sendiri.

  2) Lebih maklumat harus didedahkan, misalnya tentang syarikat pengendali latihan

  Walaupun Pengerusi NAAM telah menunjukkan pecahan perbelanjaan NAAM bagi tahun 2014 dan 2015 kepada saya, namun saya tidak diberikan salinan maklumat ini. Saya berminat untuk mengetahui identiti syarikat yang diberi kontrak bagi latihan pertanian perladangan cili dan untuk menyemak latar belakang mereka. Saya telah meminta Pengerusi untuk menyiarkan maklumat ini di laman web. Saya akan menunggu dan melihat sama ada ia dibuat atau tidak. Identiti syarikat-syarikat ini adalah penting untuk mengetahui sama ada kontrak ini diberikan kepada syarikat yang berkait dengan MIC atau dengan pengerusi sendiri.

  3) Kemungkinan berlakunya konflik kepentingan melalui NAAM Trading House Sdn Bhd

  NAAM telah menubuhkan sebuah syarikat swasta bernama NAAM Trading House Sdn Bhd yang berfungsi sebagai orang tengah antara peladang cili dan pasaran cili. NAAM memegang 49% daripada saham NAAM Trading House Sdn Bhd. Konflik kepentingan mungkin akan timbul kerana NAAM Trading House Sdn Bhd mungkin akan menerima faedah daripada mengenakan caj transaksi atau komisyen kepada peladang cili dengan membeli cili daripada mereka dan menjualnya kepada pasaran.

  Pengerusi telah menjelaskan bahawa NAAM Trading House Sdn Bhd sudah tidak aktif kerana kini peladang menjual produk mereka secara langsung kepada pasaran dan FAMA. Kami tidak pasti berapa jumlah keuntungan yang telah diraih oleh NAAM Trading House memandangkan akaun 2014 tidak menyediakan maklumat berhubung pendapatan dan keuntungan.

  4) Isu kesesuaian dana kerajaan diperuntukkan kepada NGO yang diketuai oleh Timbalan Menteri masih menjadi persoalan

  Akhir sekali, walaupun sejauh mana pengerusi NAAM bersedia untuk mendedahkan maklumat aktiviti NAAM, saya masih tetap dengan pendirian saya bahawa adalah tidak sesuai bagi sesebuah NGO di mana separuh daripada lembaga pengarahnya terdiri daripada ahli-ahli parti politik, iaitu MIC dalam kes ini, untuk menerima dana kerajaan bagi menjalankan aktiviti dan program.

  Saya akan melakukan semakan susulan dengan Pengerusi berikutan janji beliau untuk membekalkan senarai penuh maklumat 129 peserta yang telah memulakan ladang cili masing-masing kepada saya. Selepas mendapat senarai ini, saya akan bekerjasama dengan rakan sejawat saya dan juga pihak berkepentingan lain untuk menjalankan audit bagi menilai kejayaan ladang cili tersebut.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

 • 10 Soalan untuk Yayasan NAAM

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 31 Mac 2016

  Berikut adalah 10 soalan yang akan saya tanya kepada Datuk M. Saravanan, Pengerusi YAYASAN NAAM merangkap Timbalan Menteri Kementerian Belia dan Sukan apabila saya mengunjungi pejabat NAAM nanti pada hari ini.

  10 Soalan untuk Yayasan NAAM                               

  1) Apakah struktur organisasi NAAM dan siapakah stafnya?[1]

  Laman web NAAM hanya memaparkan senarai pemegang amanah tanpa ada senarai staf pengurusan. Saya ingin mengetahui siapakah CEO / Pengarah Eksekutif, staf pengurusan dan Pengerusi/ Ketua NAAM pada semua peringkat pentadbiran. Sebagai contoh, dilaporkan bahawa Datuk VS Mogan merupakan Pengerusi NAAM Negeri Sembilan.[2] Pada masa yang sama, beliau merupakan Ketua Penerangan MIC serta Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat MIC.

  Tujuan soalan ini adalah untuk menilai sejauh mana NAAM dianggotai oleh pemimpin MIC dan sama ada NAAM merupakan entiti MIC yang berpura-pura menjadi NGO.

  2) Apakah struktur pampasan bagi lembaga pengarah dan staf NAAM?

  Saya juga ingin mengetahui apakah bentuk pampasan (gaji/elaun) bagi lembaga pengarah NAAM, pengurusan dan juga Pengerusi Negeri.

  Maklumat ini adalah untuk mengetahui sejauh mana NAAM digunakan sebagai alat untuk memberi ganjaran kewangan kepada pemimpin MIC.

  3) Apakah maklumat di dalam akaun NAAM yang diaudit pada 2014 dan 2015?[3]

  Pada 30 Jun 2015, NAAM telah menghantar akaun bagi Tahun Kewangan 2014 yang berakhir pada 31 Disember 2014. Akauan tersebut menunjukkan bahawa NAAM tidak mempunyai sebarang pendapatan mahupun perbelanjaan. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Adakah NAAM tidak beroperasi pada tahun 2014? Adakah NAAM tidak menerima sebarang dana atau menanggung sebarang perbelanjaan pada tahun 2014?

  Jika akaun yang diaudit bagi tahun 2015 masih belum tersedia, saya tetap akan berpuas hati dengan sesalinan akaun yang belum diaudit yang mengandungi kunci kira-kira permulaan, penyata untung rugi dan penyata aliran tunai. Ini adalah bagi memastikan dana yang diterima oleh NAAM pada tahun lepas memang telah disalurkan kepada akaun NAAM dan bukannya melalui entiti lain.

  4) Apakah kandungan mesyuarat lembaga pengarah NAAM?

  Jika terdapat mesyuarat lembaga pada 2014 atau 2015 yang mencatatkan aktiviti NAAM, saya juga ingin meneliti minit-minit mesyuarat tersebut. Bukan sesuatu yang luar biasa untuk yayasan / NGO seperti NAAM untuk mengadakan mesyuarat lembaga setiap suku tahun bagi melaporkan kemajuan aktiviti mereka.

  Akses kepada minit-minit ini akan membolehkan saya memeriksa sama ada NAAM kerap melaporkan kemajuannya kepada lembaga yang membolehkan lembaga menilai keberkesanan aktiviti NAAM.

  5) Bolehkah NAAM memberi saya senarai kesemua program dan aktiviti yang dijalankan pada tahun 2014 dan 2015, lengkap dengan butiran peserta-peserta aktiviti serta kos bagi setiap program?

  Pengerusi NAAM merangkap Timbalan Menteri KBS, Datuk M. Saravanan semalam ketika sidang media telah berjanji akan memberikan saya senarai penuh pecahan aktiviti yang dijalankan oleh NAAM.[4] Saya berharap bahawa beliau akan menunaikan janji tersebut.

  Senarai peserta akan membolehkan orang awam mengetahui siapakah penerima manfaat daripada program NAAM dan berapa kos yang digunakan bagi melatih mereka. Ini juga akan membolehkan media dan pihak lain menghubungi peserta bagi melihat sejauh mana manfaat yang diterima melalui program NAAM dan bagi mengenal pasti sama ada majoriti daripada mereka adalah ahli MIC.

  6) Dari perkara belanjawan mana telah NAAM memperolehi dananya?

  Saravanan telah dipetik berkata bahawa RM19 juta yang diterima NAAM pada 2015 adalah diberi oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU) di bawah Jabatan Perdana Menteri. Semakan ke atas perbelanjaan mengurus EPU tahun 2015 menunjukkan bahawa NAAM diperuntukkan sejumlah RM48.8 juta di mana RM40 juta daripadanya digunakan untuk pembayaran gaji.  Adakah peruntukan NAAM pada tahun 2015 berasal dari perbelanjaan mengurus EPU? Atau adakah ia berasal dari perkara belanjawan lain di bawah JPM? Adakah peruntukan NAAM dikategorikan sebagai perbelanjaan mengurus atau perbelanjaan pembangunan?

  Apakah peruntukan bajet NAAM bagi tahun 2016?

  Maklumat ini adalah penting dari sudut ketelusan memandangkan Saravanan telah berkata bahawa duit tersebut tidak datang dari KBS.

  7) Adakah NAAM juga terlibat dalam aktiviti perniagaan lain bagi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri?

  NAAM memegang 49% saham dalam NAAM Trading House Sdn. Bhd yang menyenaraikan perniagaan terasnya sebagai eksport dan import produk buah-buahan dan sayur-sayuran. Pada 15 Januari 2015, NAAM Trading House Sdn Bhd telah menandatangani perjanjian persefahaman (MoU) dengan DRS Trading Sdn Bhd yang juga terlibat dalam pengagihan produk pertanian.[5] Apakah butiran MoU ini dan apa tujuan NAAM terlibat dalam perniagaan ini?

  Adakah NAAM melibatkan diri dalam perniagaan supaya pemegang saham NAAM Trading House Sdn Bhd juga boleh menerima keuntungan bagi diri mereka? Pemegang saham yang lain bagi NAAM Trading House Sdn Bhd adalah Kesavan A/L Kandasamy (Ketua Pemuda Nasional MIC, Biro Media Baru) dengan pegangan 30%, G. Padmanathan (mantan Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan) dengan pegangan 19% serta M. Mathuraiveran (Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat MIC) dengan pegangan 2%.

  8) Apakah prosedur operasi standard (SOP) yang digunakan oleh NAAM bagi memproses tuntutan dan perbelanjaan dan adakah NAAM membuat tuntutan perbelanjaan tersebut daripada KBS di mana dana NAAM kononnya disimpan?

  Ini merupakan perkara penting memandangkan NAAM telah menandatangani MoU dengan KBS bagi menyokong Ikrar Intergriti Korporat. Saya juga ingin melihat contoh borang tuntutan dan prosedur NAAM dan bagaimana KBS menandatangani borang tersebut sebagai salah satu cara pemantauan. Ketelusan mekanisme pemantauan ini adalah penting berikutan siasatan oleh SPRM pada baru-baru ini berkenaan kes rasuah berskala besar yang berlaku di KBS.

  9) Sejauh mana kejayaan NAAM dalam membantu belia India mendapat akses kepada bantuan TEKUN bagi penanaman cili dan program keusahawanan lain? Bolehkah rekod ini didedahkan?

  Terdapat banyak laporan berita tentang bagaimana NAAM mahu membantu belia India bagi mendapatkan pinjaman daripada Tabung Ekonomi Kumpulan Uasaha Niaga (TEKUN) yang merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian.[6] Pada masa yang sama, dilaporkan juga bahawa NAAM akan bertindak sebagai orang tengah untuk mengumpul bayaran pinjaman daripada usahawan-usahawan India ini untuk dibayar balik kepada TEKUN.[7] Saya ingin menyemak rekod untuk mendapat tahu berapa ramai individu yang telah dibantu oleh NAAM dalam mendapatkan pinjaman daripada TEKUN dan apakah rekod pembayaran balik pinjaman ini.

  Tambahan lagi, saya ingin mengetahui mengapa NAAM perlu membelanjakan sebahagian besar daripada perbelanjaan mereka bagi membantu petani cili sedangkan mereka boleh membuat pinjaman daripada TEKUN?

  10) Apakah keperluan penubuhan NAAM sedangkan adanya SEED, iaitu agensi yang ditubuhkan bagi membantu usahawan India?

  Sekretariat Untuk Memperkasakan Usahawan India (SEED) telah ditubuhkan pada 2012 di bawah Jabatan Perdana Menteri dengan tujuan khas memberi bantuan kepada usahawan India terutamanya di peringkat individu dan Industri Kecil Sederhana (IKS).[8] Di bawah program SEED, dana RM180 juta telah dibahagikan kepada 5 program untuk membantu kumpulan usahawan India yang berbeza. Ini termasuklah RM30 juta bagi “Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI)” yang terletak di bawah TEKUN. SEED juga sedang bekerjasama dengan agensi seperti SME Corp dan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) bagi membolehkan usahawan India mendapatkan dana dan pinjaman. Memandangkan telah wujud organisasi kerajaan sedia ada di bawah JPM, mengapa NAAM diperlukan terutamanya jika kerjanya seolah-olah bertindih dengan kerja SEED?

  Saya berharap akan mendapat jawapan yang memuas hati kepada 10 soalan ini ketika lawatan saya ke pejabat NAAM nanti pada hari ini.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  [1] Untuk kenyataan media ini, NAAM merujuk kepada Yayasan NAAM.

  [2] http://www.bernama.com/bernama/state_news/bm/news.php?cat=sl&id=1205456

  [3] Andaian di sini adalah bahawa aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penanaman cili dan pembangunan belia dikaitkan dengan YAYASAN NAAM, iaitu syarikat yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan bukannya entiti yang didaftarkan dengan Pertubuhan Persatuan Malaysia (ROS). Saya akan terima perbetulan jika didapati bahawa NAAM telah mendaftarkan dirinya di bawah ROS serta CCM juga.

  [4] http://www.malaysiakini.com/news/335808

  [5] https://www.facebook.com/datuksaravanan/posts/768011720009801

  [6] http://ww1.utusan.com.my/utusan/Selatan/20140712/ws_05/500-belia-terima-faedah-projek-NAAM, http://www.nst.com.my/news/2016/01/121186/saravanan-wants-tekun-assist-indian-youths and http://www.therakyatpost.com/news/2014/07/21/naam-pilot-project-help-500-indian-youths/

  [7] http://superteks.rtm.gov.my/index.php/berita/tempatan/6364-yayasan-naam-tekun-jalin-kerjasama-bantu-usahawan-belia-india

  [8] http://www.seed.org.my/aboutus/index.php?id=8

 • Pemberian dana kerajaan berjumlah RM19 juta oleh KBS kepada NGO yang dikawal oleh MIC adalah sama sekali tidak dapat diterima dan tidak beretika

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 29 Mac 2016

  Pemberian dana kerajaan berjumlah RM19 juta oleh KBS kepada NGO yang dikawal oleh MIC adalah sama sekali tidak dapat diterima dan tidak beretika

  Dalam jawapan balas pada 8 Mac 2016 kepada soalan dari Ahli Parlimen Batu Gajah, V. Sivakumar, berhubung keberkesanan program penanaman cili yang dijalankan oleh NAAM dan jumlah peruntukan yang disalurkan kepada NAAM, telah didedahkan bahawa wang berjumlah RM19 juta diberi kepada Yayasan NAAM melalui Kementerian Belia dan Sukan (Lihat Lampiran 2).[1]

  Yayasan NAAM atau New Affirmative Action Movement merupakan sebuah syarikat berdaftar yang diketuai oleh Timbalan Menteri KBS, M. Saravanan.[2] Lembaga pengarah / pemegang amanah syarikat termasuklah Krishnan A/L Letchumanan atau L. Krishnan (mantan Ahli Parlimen MIC bagi Teluk Kemang[3] Mathuraiverna A/L Marimuthu atau M. Marimuthu (Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat MIC)[4] dan Selva Kumar A/L Mookiah (Penasihat Undang-Undang MIC)[5]. (Lampiran 1)

  Pemberian dana kerajaan kepada sebuah NGO yang dikuasai oleh parti politik adalah sama sekali tidak boleh diterima dan tidak beretika. Kita dapat bayangkan kemarahan yang akan timbul jika Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyalurkan dana kerajaan kepada NGO yang dikawal oleh DAP dan bebas menggunakan dana tersebut bagi menjalankan aktiviti politik. SPRM juga pasti akan diminta untuk menyiasat NGO tersebut dengan serta merta.

  Memorandum persefahaman Ikrar Integriti Korporat yang ditandatangani oleh Menteri KBS dan Yayasan NAAM pada Mei 2014 tidak menjadikan penyalahgunaan dana kerajaan ini lebih mudah diterima.[6] Pendedahan penyelewengan melibatkan dana RM107 juta di KBS menunjukkan bahawa penyalahgunaan dana dan rasuah boleh berlaku di bawah mata Menteri sendiri. Apatah lagi apabila syarikat yang terlibat ini tidak diaudit oleh Ketua Audit Negara dan tidak di bawah kawalan KBS? Selepas lebih daripada dua tahun selepas pendaftaran, Yayasan NAAM hanya mempunyai laman web asas dan meskipun ianya merupakan sebuah yayasan yang dikatakan mendekati golongan muda, ia langsung tidak mempunyai akaun Facebook mahupun Twitter.[7]

  Saya menggesa Menteri KBS, Khairy Jamaluddin untuk menerangkan mengapa dana di Kementerian beliau diberikan kepada NGO yang dikawal oleh MIC, serta memberi jaminan bahawa tiada sebarang dana kerajaan disalahgunakan oleh Yayasan NAAM.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  Lampiran 1: Senarai Nama Pengarah Yayasan NAAM

  Appendix 2: Jawapan Parlimen tentang pemberian dana RM19 juta dari Kerajaan Persekutuan kepada Yayasan NAAM

  [1] Menurut laporan ini, geran RM37 juta telah diberi kepada Yayasan NAAM http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2014/04/30/naam-aims-to-give-indian-youth-a-lift/

  [2] http://www.naam.org.my/v1/index.html

  [3] http://www.lions308b1.org/home/our-district/district-governor/

  [4] http://www.mic.org.my/about-us/leadership/cwc

  [5] http://www.mic.org.my/news-events/press-statements/2014/press-statement-mr-selva-mookiah-legal-advisor-malaysian-indian

  [6] http://www.kbs.gov.my/my/ucapan-menteri-kbs.html?download=11:majlis-menandatangani-memorandum-persefahaman-dan-ikrar-integriti-korporat-oleh-yayasan-naam-dan-kementerian-belia-dan-sukan and http://www.pemandu.gov.my/gtp/upload/NAAM_KBS_CIP_Press_Statement_PEMANDU.pdf

  [7] Terdapat akaun Facebook untuk Persatuan NAAM Wilayah Persekutuan (https://www.facebook.com/NAAMWP) dan akaun Twitter untuk NAAMWP (@naamwp) tetapi tiada akaun untuk yayasan atau pertubuhan tersebut di peringkat nasional.

 • Soalan kepada Khairy Jamaluddin berhubung siasatan SPRM terhadap isu rasuah besar yang melibatkan pegawai Kementerian Belia dan Sukan

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 21 Mac 2016

  Soalan kepada Khairy Jamaluddin berhubung siasatan SPRM terhadap isu rasuah besar yang  melibatkan pegawai Kementerian Belia dan Sukan

  Saya berasa amat terganggu ekoran membaca laporan berhubung pendedahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang melibatkan skandal penyelewengan RM100 juta oleh seorang pegawai di Kementerian Belia dan Sukan (KBS).[1] Saya difahamkan Menteri KBS, Khairy Jamaluddin, akan mengadakan sebuah sidang media di Kementerian beliau pada jam 10 pagi ini berkenaan skandal ini. Melihat kepada betapa seriusnya kes penyiasatan ini, yang merangkumi penyitaan aset bernilai RM20 juta dan pembekuan wang berjumlah RM8.3 juta di dalam 69 akaun bank yang dimiliki oleh penjawat awam ini, saya meminta Menteri untuk menjawab soalan-soalan berikut bagi memberi pencerahan sewajarnya terhadap kes ini:

  1) Adakah anda telah diberi taklimat oleh SPRM atau menerima sebarang maklumat daripada SPRM berhubung kes penyiasatan ini?

  2) Adakah mana-mana individu yang ditahan oleh SPRM masih bekerja dengan KBS atau sebarang agensi yang berkaitan?

  3) Adakah anda berpendapat bahawa masih terdapat pegawai di KBS mahupun agensi berkaitan yang akan ditahan oleh SPRM susulan daripada siasatan ini?

  4) Adakah anda berpendapat bahawa terdapat pegawai di Kementerian lain yang akan ditahan oleh SPRM susulan daripda siasatan ini?

  5) Adakah mana-mana syarikat yang disenaraikan oleh SPRM telah dibayar oleh KBS, sama ada secara langsung mahupun tidak, bagi kontrak dan / atau pembekalan perkhidmatan selepas anda menjawat jawatan Menteri di KBS?

  6) Adakah mana-mana syarikat yang disenaraikan oleh SPRM telah dibayar oleh Majlis Sukan Negara (MSN), sama ada secara langsung mahupun tidak, bagi kontrak dan / atau pembekalan perkhidmatan selepas anda menjawat jawatan Menteri di KBS?

  7) Adakah mana-mana syarikat yang disenaraikan oleh SPRM telah dibayar oleh Majlis Belia Malaysia (MBM), sama ada secara langsung mahupun tidak, bagi kontrak dan / atau pembekalan perkhidmatan selepas anda menjawat jawatan Menteri di KBS?

  8) Anda telah menandatangani Ikrar Integriti Korporat (CIP) bagi pihak KBS sebagai inisiatif Bidang Keberhasilan Utama (NKRA) Memerangi Rasuah di bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP) pada Mei 2014.[2] Bolehkah anda menjelaskan perubahan spesifik dalam proses pembelian dan pemberian kontrak dalam KBS sebagai sebahagian daripada CIP?

  9) Ada pihak yang meneka bahawa individu utama KBS yang ditahan bagi membantu siasatan adalah Setiausaha Bahagian Kewangan, Otman bin Arshad. Bolehkah anda menerangkan secara terperinci proses di mana Otman meluluskan bayaran oleh KBS dan agensi berkaitan kepada syarikat yang mempunyai kontrak, sama ada dianugerahkan secara langsung atau tidak langsung oleh KBS mahupun agensi berkaitan?

  10) Ada pihak yang meneka bahawa dalang di sebalik skandal ini adalah bekas Ketua Setiausaha KBS, Dato’ Mohid bin Mohamed, yang kini merupakan Timbalan Ketua Setiausaha (Polisi) di Kementerian Multimedia dan Komunikasi. Beliau merupakan salah seorang individu yang bertanggungjawab terhadap perbelanjaan KBS untuk program-program yang penuh kemusykilan, termasuklah konsert K-Pop pada Hari Belia Negara tahun 2012.[3] Beliau kerap menjadi sasaran di blog-blog yang membayangkan peranan beliau dalam rasuah dan penyelewengan di KBS.[4] Adakah anda sedar akan tuduhan-tuduhan ini dan adakah anda telah menukar sebarang Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi menangani tuduhan dan kelemahan tersebut?

  11) Salah sebuah syarikat yang dinamakan oleh Jawatankausa Kira-kira Parlimen berhubung konsert K-Pop dan perbelanjaan berkaitan Hari Belia Negara adalah Stadium First Sdn. Bhd. Syarikat ini juga disenaraikan dalam salah sebuah blog yang menuduh Dato’ Midin bin Mohamed dan Otman bin Arshad (dan beberapa individu lain dalam KBS) sebagai terlibat dalam aktiviti penyelewengan. Adakah Stadium First Sdn. Bhd. masih menerima kontrak dari KBS atau sebarang agensi berkaitan selepas anda menjawat jawatan Menteri KBS?

  Saya pasti orang awam akan berminat untuk mengetahui jawapan Khairy terhadap soalan-soalan ini beserta dengan butiran yang terperinci.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  [1] http://www.themalaymailonline.com/projekmmo/berita/article/pegawai-kbs-songlap-rm100j-beli-kereta-audi-beg-hermes-cincin-cartier

  [2] http://www.pemandu.gov.my/gtp/upload/NAAM_KBS_CIP_Press_Statement_PEMANDU.pdf

  [3] http://www.parlimen.gov.my/images/webuser/pac/laporan%20pac/PAC21112013-DR1.pdf, http://accountable.sinarproject.org/people/mohid-mohamed

  [4] http://rizalhashim.blogspot.my/2013/06/yb-kj-youve-been-forewarned.html?m=1, https://dupahang.wordpress.com/2012/06/03/ramai-bengang-rm10-juta-untuk-himpunan-belia/, http://anotherbrickinwall.blogspot.my/2015/01/shaberys-new-mcmc-appointee-under.html?m=1, http://www.tranungkite.net/v12/modules.php?name=AvantGo&op=ReadStory&sid=2931

Page 1 of 612345...Last »