• Kecewa terhadap Mustapha Muhamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) atas kegagalan beliau untuk menyahut cabaran mewujudkan Jawatankuasa Khas Parlimen bagi memantau perlaksanaan TPPA

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 27 Januari 2016

  Kecewa terhadap Mustapha Muhamed, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) atas kegagalan beliau untuk menyahut cabaran mewujudkan Jawatankuasa Khas Parlimen bagi memantau perlaksanaan TPPA

  Dalam ucapan saya berkenaan TPPA pada pagi tadi, saya telah mencabar Menteri MITI untuk mewujudkan Jawatankuasa Khas Parlimen bagi memantau perlaksanaan TPPA dalam tempoh 2 tahun ini selepas ia ditandatangani pada 4 Februari 2016 dan sebelum pengukuhsahannya (ratification).

  Tidak seperti Perjanjian Perdagangan Bebas yang lain, TPPA akan melibatkan 27 pindaan terhadap 17 akta sebelum ia boleh diperakui oleh negara terlibat. Jawatankuasa khas yang saya cadangkan boleh memantau dan memberi input terbaik bagi pindaan-pindaan tersebut untuk memastikan ia selari dengan amalan terbaik antarabangsa. Ia juga boleh bertindak memantau peraturan dan prosedur bagi pelbagai kementerian yang tidak memerlukan kelulusan parlimen. Selain itu, jawatankuasa ini juga akan memastikan proses pengukuhsahan yang dilaksanakan di AS akan dijalankan secara adil dan tidak berat sebelah kepada kepentingan pihak tertentu yang akan mempengaruhi proses tersebut. Akhir sekali, jawatankuasa ini perlu diberi kuasa untuk memberi cadangan kepada Menteri bagi membolehkan Malaysia menarik diri daripada proses pengukuhsahan jika didapati bahawa ia bukan merupakan kepentingan Malaysia untuk menyertai TPPA.

  Malangnya, dalam ucapan pengulungan Menteri, beliau gagal untuk memberi maklum balas berkenaan cadangan ini. Ini bermakna bahawa proses pengukuhsahan TPPA akan dilakukan dalam keadaan kurang telus dan akauntabiliti, dan ia mengurangkan kredibiliti Menteri dan Kementerian yang telah dibina secara susah payah melalui proses penerangan awam berkenaan TPPA.

  Namun, masih belum terlewat untuk Menteri menerima cadangan ini. Saya menggesa Menteri untuk mengumumkan penubuhan Jawatankuasa Khas Parlimen ini sebelum menandatangani TPPA di Auckland, New Zealand pada 4 Februari 2016.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

 • Disappointed that the Minister of International Trade and Industry (MITI), Mustapha Muhamed, failed to take up my challenge to set up a special parliamentary committee to monitor the implementation of the TPPA

  Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, MP for Serdang, on the 27th of January, 2016

  Disappointed that the Minister of International Trade and Industry (MITI), Mustapha Muhamed, failed to take up my challenge to set up a special parliamentary committee to monitor the implementation of the TPPA

  During my speech on the TPPA this morning, I challenged the Minister of International Trade and Industry to set up a special parliamentary committee to monitor the implementation of the TPPA during the 2 years leading up to possible ratification after the TPPA is signed on the 4th of February, 2016.

  Unlike other Free Trade Agreements (FTAs), the TPPA will involve 27 amendments for 17 acts before it can be ratified by the participating countries. This special parliamentary committee would have monitored and given input for these amendments in order to ensure that they are consistent with international best practices. It would also have monitored changes in rules and procedures under the various ministries which do not require parliamentary approval. It would also have played the role of ensuring that the certification process which will be conducted by the United States is done in a way which is fair and does not privilege special interests which may try to influence the process. Finally, this committee should have the power to recommend to the Minister that Malaysia pull out of the ratification process if they find that it is not in the best interests of our country to go through with the TPPA.

  Sadly, in his winding up speech, the Minister failed to even address this suggestion. This means that the process of ratifying the TPPA would be done in a less than fully transparent and accountable manner. This would undo much of the credibility which the Minister and his Ministry has built up through their public engagements to explain the TPPA.

  It is not too late however for the Minister to take up this suggestion. I urge the Minister to announce the setting up of this special parliamentary committee before the signing of the TPPA in Auckland, New Zealand on the 4th of February, 2016.

  Dr. Ong Kian Ming
  Member of Parliament for Serdang

 • 新委任的选举委员会主席应在外州生活和工作的砂拉越人民以邮寄选民的身份在来届州选举投票

   (2016123)沙登区国会议员王建民博士的新闻文告

  委任的选举委员会主席应在外州生活和工作的砂拉越以邮寄选民的身份在来届州选举投票

  拿督斯里莫哈末哈辛已被证实取代丹斯里阿都阿兹成为大马选举委员会新主席,生效日期是2016年1月24日。根据报道,在两天前举行的交接仪式中,选举委员会将在来届的砂拉越州选举要求1.81亿令吉的预算,大约为2011年州选举的7.8亿令吉预算的两倍半。[1] 即将卸任的选委会主席进一步地解释该预算的增加,主要原因为租用交通工具和食物成本上涨。

  即将上任的选委会主席应该意识到尤其是在外州生活和工作的砂拉越人民也面临投票成本上涨的问题。由于消费税的落实,交通成本无论是飞机票,巴士票或船票都一样增加。住宿成本无论是酒店或旅舍价格也将有所提高。饮食价格也是一样的问题。这样的成本上涨对来自吉隆坡,柔佛,新加坡和亚庇的选民欲回去自己较偏僻的内陆家乡,如Kapit, Hulu Rejang或Bakelalan都是难以消化的。

  为了舒缓这些选民的经济负担,选委会与其强迫他们长途跋涉回乡投票,不如允许在外州如沙巴,西马半岛和新加坡生活和工作的砂拉越人民进行邮寄投票。在第十三届大选,在国外如新加坡居住的砂拉越人(实际上是所有马来西亚人)都被允许登记成为邮寄选民。因此,砂拉越人应享有同样的权利,以便能够在大选前几天前往西马半岛的任何州属,沙巴及马来西亚驻新加坡大使馆进行投票。如第十三届大选般,他们的选票将被视为邮寄选票,计算结果将归回当天各自投票选区内。

  这其实是一点也不新鲜的建议。成立于2011年的选举改革国会特选委员会,就在其2012年的最终报告中提出以下建议(请参阅下文)


  Source: Laporan Jawatankuasa Pilihan Khas Berhubung dengan Penambahbaikan Proses Pilihan Raya, mukasurat 39.

  这应该成为新选委会主席的首要任务之一,以便舒缓砂拉越选民的经济负担,否则在即将举行的砂拉越州选举,他们将不得不为回乡之旅付出昂贵的代价。

  王建民博士
  沙登区国会议员

  [1] http://www.thesundaily.my/news/1674119

 • Pengerusi SPR yang baru dilantik patut membenarkan rakyat Sarawak yang tinggal dan bekerja di luar negeri untuk mengundi melalui undi pos untuk pilihan raya negeri Sarawak

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 23 Januari 2016

  Pengerusi SPR yang baru dilantik patut membenarkan rakyat Sarawak yang tinggal dan bekerja di luar negeri untuk mengundi melalui undi pos untuk pilihan raya negeri Sarawak

  Lantikan Dato’ Seri Mohd Hashim bin Abdullah yang menggantikan Tan Sri Abdul Azizi Mohd Yusof sebagai Pengerusi SPR akan berkuatkuasa mulai hari ini, iaitu 24hb Januari 2016. Dalam majlis penyerahan tugas pada 2 hari lepas, dilaporkan bahawa SPR telah meminta bajet sebanyak RM180 juta bagi menghadapi Pilihan Raya negeri Sarawak dan ini merupakan dua setengah kali ganda jumlah yang dibelanjakan pada tahun 2011, iaitu RM78 juta.[1] Bekas pengerusi SPR telah menyatakan bahawa antara sebab peningkatan bajet ini adalah kenaikan kos sewa kenderaan dan makanan.

  Pengerusi SPR yang baru patut sedar bahawa kos untuk balik mengundi bagi rakyat Sarawak yang tinggal dan bekerja di luar negeri juga telah pun meningkat. Kos pengangkutan, sama ada tiket penerbangan, bas mahupun bot telah meningkat akibat daripada GST. Kadar penginapan di motel atau hotel serta harga makanan juga telah meningkat. Ini lebih dirasai oleh pengundi yang terpaksa bertolak dari KL, Johor Bahru, Singapura dan Kota Kinabalu bagi mengundi di kawasan pedalaman seperti Kapit, Hulu Rejang dan Bakelalan.

  Demi mengurangkan bebanan kewangan para pengundi, SPR seharusnya membenarkan rakyat Sarawak yang berada di Sabah, Semenanjung Malaysia dan Singapura untuk mengundi melalui undi pos dan bukannya menyuruh mereka balik ke Sarawak untuk mengundi. Pada PRU ke-13, rakyat Sarawak dan semua warga Malaysia yang tinggal di luar Malaysia dan Singapura dibenarkan mendaftar sebagai pengundi pos. Pilihan yang sama harus diberi kepada rakyat Sarawak supaya mereka dapat membuang undi di pejabat SPR atau mana-mana lokasi yang bersesuaian di setiap negeri di Semenanjung Malaysia, Sabah mahupun Kedutaan Malaysia di Singapura beberapa hari sebelum hari mengundi sebenar. Dan seperti yang berlaku dalam PRU ke-13, undi-undi tersebut dikira sebagai undi pos yang akan dikembalikan ke kawasan masing-masing untuk dikira pada hari mengundi.

  Cadangan ini bukanlah cadangan baru. Laporan Jawatankuasa Pilihan Khas Berhubung dengan Penambahbaikan Proses Pilihan Raya yang ditubuhkan pada 2011 telah menyebut perkara ini sebagai salah satu cadangan mereka dalam laporan akhir yang dibentangkan pada 2012. (Lihat rajah di bawah)


  Sumber: Laporan Jawatankuasa Pilihan Khas Berhubung dengan Penambahbaikan Proses Pilihan Raya, muka surat 39.

  Perkara ini harus dijadikan keutamaan bagi pengerusi baru SPR dalam usaha mengurangkan beban kewangan rakyat Sarawak. Jika perkara ini tidak dibuat, maka mereka terpaksa membelanjakan sejumlah wang untuk balik mengundi dalam Pilihan Raya negeri Sarawak tidak lama lagi.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  [1] http://www.thesundaily.my/news/1674119

Page 50 of 220« First...102030...4849505152...607080...Last »