Bahasa

245 posts

Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, perlu memberi jaminan kepada orang ramai bahawa beliau telah mengambil kira kritikan serius oleh Panel Penilai Bebas terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, MP Serdang, di Parlimen, 4hb Julai 2013

Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP) 2013-2025 telah dilancarkan pada 11hb September 2012. Sebelum itu, Panel Penilai Bebas (PPB) telah ditubuhkan sebagai salah satu daripada panel ‘peringkat tinggi’ (‘high-level’) yang bertujuan memberi pendapat (‘feedback’) kepada Menteri Pendidikan. Panel Penilai Bebas (PPB) ini terdiri daripada ramai tokoh yang terkenal (lihat Lampiran 1) dan dipengerusikan oleh Profesor Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak, iaitu bekas Naib Canselor USM dan kini merupakan Naib Canselor Albukhary International University.

Tidak lama selepas draf PPP telah diterbitkan, didapati bahawa Panel Penilai Bebas (PPB) telah menghantar satu memo kepada Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang menyenaraikan beberapa kritikan yang amat serius terhadap draf PPP tersebut. Kritikan yang tersenarai termasuk:

(1)    ‘Bahawa cadangan-cadangan yang disenaraikan sebagai ‘Shift’ ataupun ‘Anjakan’ bukanlah perubahan yang mewajarkan penggunaan istilah ‘shift’ atau ‘anjakan’ tetapi sebenarnya adalah usaha-usaha pemurnian, pangayaan dan penambahbaikan (refinement, enhancement, improvement and enrichment) kepada apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan (KPM) seperti yang terdapat dalam dokumen Pelan Induk Pembagunan Pendidikan 2006-2010.’ Hanya lima daripada sebelas perkara yang disenaraikan itu perlu dan wajar dijadikan paksi utama untuk penambahbaikan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. (lihat Lampiran 2)

(2)    ‘Dokumen PPP itu kurang memberi impak dalam membawa satu perubahan atau anjakan besar yang diharap-harapkan’

(3)    ‘PPP adalah sebuah dokumen yang cantik dan boleh dijadikan panduan dalaman bagi pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan. Sebagai dokumen untuk orang awam PPP kurang berjaya menimbulkan kejutan professional yang diharap-harapkan. Jangkaan dan harapan tinggi orang ramai terhadap perubahan dan pembaharuan yang dijanjikan tidak nampak dengan jelas. Dokumen ini adalah incremental change yang memang sudah biasa dan selalu dilakukan oleh KPM.’

Dengan itu, ayat-ayat dan istilah-istilah yang terkandung dalam memo PPB memang menunjukkan ketidakyakinan PPB terhadap PPP. Jelaslah bahawa PPB bukan dianggap sebagai satu dokumen yang ‘ground-breaking’ (inovatif) tetapi hanya ‘run-of-the-mill’ (biasa dan mudah dilupakan).

Namun, pada 27hb Jun 2013 Menteri Pendidikan telah menjawab di Parliamen bahawa PPP akan dimuktamadkan pada bulan Julai 2013 ini.

Di sini saya ingin menyeru Menteri Pendidikan untuk memberi jaminan kepada orang ramai bahawa beliau telahpun mengambil kira pandangan yang disuarakan oleh Panel Penilai Bebas yang meragui kredibiliti PPP sebagai pelan pendidikan yang benar-benar bersifat transformasi. Yang saya bimbang adalah versi muktamad PPP akan hanya memperkenalkan perubahan yang bersifat luaran sahaja (‘superficial’) kepada draf PPP yang asal. Jika didapati berlaku, ini akan mengesahkan pandangan PPB terhadap draf PPP bahawa ini adalah satu dokumen yang ‘baik’ digunakan sebagai rujukan pegawai-pegawai KPM sahaja tetapi akan gagal mentransformasikan sistem pendidikan di negara kita.

Lampiran 1: Ahli-Ahli Panel Penilai Bebas (PPB) Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP)

 1. Profesor Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak, Naib Canselor Albukhary International University dan juga Pengerusi Panel
 2. Tan Sri Anthony Francis Fernandes, Pengasas dan CEO Air Asia Berhad
 3. Tan Sri Dato’ Azman  Hj Moktar, Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad
 4. Tan Sri’ Dato Seri Dr. Jeffrey Cheah , Pengasas dan Pengerusi Sunway Group
 5. Profesor Tan Sri Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin, Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia
 6. Tan Sri Zarinah Anwar, Bekas Pengerusi Securities Commission
 7. Prof. Dato Dr Ab Rahim Selamat, Tokoh Guru, Bekas Dekan Fakulti Pendidikan, University Selangor, Bekas Pengarah Institut Aminuddin Baki
 8. Prof. Tan Sri Dr. Mohd Kamal Hassan, ‘Distinguished Professor’ di International Islamic University
 9. Dr. Haji Adi Badiozaman Tuah, Pengarah Biro Perkhidmatan Pendidikan, Sarawak Islamic Council
 10. Prof. Dato’ Dr Chuah Hean Teik, Presiden Universiti Tunku Abdul Rahman
 11. Prof. Dr. Rajendran A/L Nagappan, Profesor di Universiti Pendididkan Sultan Idris, Penyelaras Pelan Tindakan untuk Masa Depan Sekolah-Sekolah Tamil
 12. Dr. Hj Abdul Kadir Hj. Rosline, Rektor Universiti Teknologi Mara, Sabah

Lampiran 2: 5 daripada 11 Anjakan yang dianggap PPB wajar dijadikan paksi utama

Anjakan 1: Memastikan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa
Anjakan 2: Memastikan Setiap Murid Profisen Dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
Anjakan 3: Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai*
Anjakan 4: Transformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan*
Anjakan 5: Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Setiap Sekolah*
Anjakan 6: Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan*
Anjakan 7: Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia
Anjakan 8: Mentransformasi Kebolehupayaan dan Kapasiti Penyampaian Kementerian
Anjakan 9: Bekerjasama dengan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Secara Meluas*
Anjakan 10: Memaksimumkan Keberhasilan Murid bagi Setiap Ringgit
Anjakan 11: Meningkatkan Ketelusan untuk Akauntabiliti Awam Secara Langsung

(*) Yang dianggap oleh PPB sebagai ‘perlu dan wajar dijadikan paksi utama’

Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu menjelaskan sebab-sebab beliau telah meluluskan program berkos RM27 juta untuk melatih 1,000 guru dalam bidang Pendidikan Jasmani (PE) dengan kos sebanyak RM27, 000 untuk setiap ‘diploma’ yang sebenarnya merupakan program tahap bersijil selama 6 bulan sahaja

Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, di Parlimen pada 27 June 2013

Semalam (26 Jun 2013) saya telah menerima jawapan bertulis daripada Menteri Pendidikan mengenai jumlah kos Program Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Kejurulatihan Sukan (DAPJKS) yang sedang dikelolakan oleh Akademi Sukan Amerika Syarikat (USSA). Akan tetapi, jawapan yang telah saya terima (Lampiran 1) mengandungi butir-butir yang amat mencurigakan maka saya ingin memohon penjelasan yang lebih lanjut daripda Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Yang pertama sekali, Menteri perlu menjelaskan sama ada terdapat apa-apa ‘conflict of interest’ dalam pemberian kontrak ini kepada KH Sukan World Sdn Bhd yang juga merupakan ejen bagi Akademi Sukan Amerika Syarikat yang dilantik melalui rundingan terus (Lampiran 2). KH Sports World Sdn Bhd adalah sebuah syarikat yang menjual peralatan sukan dan pengerusinya iaitu Hisham Suhaili Othman [1], yang juga merupakan Timbalan Ketua Puteri UMNO di Kedah dan Ketua Puteri UMNO Bahagian di Langkawi.

Kedua, Menteri perlu menjelaskan sama ada keputusan untuk memperbaharui kontrak program ini untuk tahun kedua (iatiu 2013) mempunyai apa-apa kaitan dengan penganugerahan Ijazah Doktor Kehormat oleh Amerika Syarikat Akademi Sukan (USSA) kepada beliau sendiri pada Januari 2013.[2]

Yang ketiga, Menteri perlu menjelaskan keputusan untuk melantik sebuah kolej Amerika Syarikat yang hampir secara eksklusifnya berasaskan kaedah pengajaran ‘distance and online learning’. Pastinya institusi sebegini tidak mempunyai fakulti pengajaran yang cukup untuk menyampaikan program pengajaran secara ‘face to face’, terutamanya bagi 1000 guru yang dianggarkan telah  mendaftar untuk program ini. Sebagai perbandingan, bilangan pelajar di USSA pada masa ini dianggarkan kurang daripada 600![3]

Keempat, Menteri perlu menjelaskan mengapa perlunya RM27 juta dibelanjakan begitu sahaja untuk melatih 1,000 guru (ataupun RM27, 000 untuk ‘diploma’ selama enam bulan bagi guru seseorang) sedangkan kursus Diploma dalam Pengajian Sukan daripada UiTM hanya memakan kos sebanyak RM6, 000 untuk 2 ½ tahun.[4]

Kelima, dan yang paling penting, Menteri perlu menjelaskan jika program ini benar-benar akan menganugerahkan kelayakan peringkat diploma kepada semua peserta atau tidak. Ini kerana pekeliling daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) yang bertarikh 30 Disember 2011 telah jelas menyatakan bahawa ‘Program Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Kejurulatihan Sukan (DAPJKS) adalah sama tahap dengan Sijil Kemahiran 3 dalam Kerangka Kelayakan Malaysia’ (Lampiran 3). Menurut Kerangka Kelayakan Malaysia, Sijil Tahap 3 adalah satu tahap di bawah tahap Diploma, yang bermaksud bahawa kualiti dan skop program ini tidak sama seperti program diploma yang sebenar malah guru-guru yang menjalani latihan ini tidak akan menerima apa-apa manfaat atau pampasan yang biasanya diberi kepada pemegang-pemegang diploma yang sebenar.[5] Jika ini disahkan benar, maka Kementerian Pendidikan bersalah kerana telah mengelirukan guru-guru yang telah menyertai program ini dan juga pembayar cukai Malaysia dengan memberi gambaran bahawa program ini bertaraf ‘diploma’ sungguhpun ia sebenarnya hanya satu kursus bersijil biasa sahaja! Ini juga bermakna bahawa pihak Kementerian telah membelanjakan lebih daripada RM50 juta sepanjang 2 tahun untuk melatih 2000 guru supaya mereka boleh memperolehi sijil ini! Ini jauh menyimpang daripada jawapan Menteri bahawa niat program ini adalah untuk membolehkan Kementerian ‘mempunyai seramai 2000 guru-guru yang mempunyai kelayakan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang Pendidikan Jasmani dan Kejurulatihan Sukan untuk membantu menjaya dan memperkukuh pelaksanaan dasar 1Murid1Sukan.’

Lampiran 1: Jawapan daripada Menteri

Lampiran 2: Kontrak dengan KH Sports untuk tahun 2012 

Lampiran 3: Surat MQA yang menyatakan bahawa ini program ini umpama Sijil Kemahiran 3 sahaja


Menteri Sumber Manusia, Richard Riot, perlu menjelaskan perincian ijazah-ijazah beliau

Kenyataan Media oleh Ahli Parlimen Serdang Dr. Ong Kian Ming dan Ahli Parlimen Bukit Bendera Zairil Khir Johari di Parlimen pada 27 Jun 2013

Apabila didedahkan bahawa Datuk Richard Riot telah mendapat ijazah sarjana muda dan Ijazah Sarjana daripada kilang ijazah, Menteri menjawab dengan mengatakan bahawa beliau telah memperolehi Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana dalam Pengurusan Sumber Manusia daripada University of Hertfordshire, London.[1]

Menteri juga dilaporkan telah berkata bahawa “beliau tidak tahu di mana Ong mendapat maklumat mengenai ‘ijazah palsu’ dan bahawa sumber maklumat itu tidak penting.”[2] Lampiran 1 di bawah menunjukkan bahawa ia adalah laman web Kementerian Luar Negeri yang menyenaraikan Richard Riot sebagai telah “memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dari Chartered Institute of Business Administration (Ireland), Teoranta pada tahun 1994 dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Preston University, Amerika Syarikat.” [3] Pada 11:52, 26 Jun 2013, laman web Kementerian Luar Negeri masih menunjukkan biodata Richard Riot ini walaupun beliau tidak lagi Timbalan Menteri Luar Negeri.

Kami menyeru Menteri untuk menjelaskan mengapa Kementerian Luar Negeri, di mana beliau telah berkhidmat sebagai Timbalan Menteri dalam penggal Parlimen sebelum ini, menyenaraikan kelayakan beliau sebagai sedemikian dan bukannya apa yang Menteri sebut bahawa beliau telah mendapat Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda dari University of Hertfordshire sepertimana yang dilaporkan dalam pelbagai laman online semalam (26 Jun 2013).

Jika Menteri memang memperolehi Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana dalam bidang sumber manusia daripada University of Hertfordshire, maka kami menyeru kepada Menteri untuk menunjukkan kedua-dua Ijazah itu secara umum untuk menghapuskan apa-apa keraguan tentang kelayakan akademik beliau.

Kami juga ingin menyatakan bahawa laman web Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi tidak lagi menunjukkan butir-butir Menteri sekarang, Datuk ‘Dr’ Ewon Ebin pada 12.01, 27 Jun 2013.[4]

Kami melampirkan ‘Screenshot’ yang diambil daripada laman web MoSTI sebelum butir-butir ini dikeluarkan yang menunjukkan bahawa Menteri mendapat ijazah daripada Golden State University, Wyoming, Amerika Syarikat.

Kami menyeru Menteri, Datuk ‘Dr’ Ewon Ebin untuk menjelaskan sama ada beliau memperolehi Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan (MBA) daripada Commonwealth Open University dan Doktor Falsafah dalam Pentadbiran Perniagaan (DBA) daripada Golden State University, Wyoming, Amerika Syarikat.

Akhir sekali, kami menyeru Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, untuk meminta perletakan jawatan serta-merta salah seorang atau kedua-dua Menteri tersebut sekiranya mereka tidak ikhlas mengenai kelayakan pendidikan mereka, atau telah memperolehi ijazah ‘ragu’ daripada kilang ijazah.

Dr. Ong Kian Ming

Zairil Khir Johari

Lampiran 1: Screenshot latar belakang Richard Riot daripada laman web Kementerian Luar Negeri 

http://www.kln.gov.my/web/guest/deputy02 (Pada 11:43 malam, 26 Jun 2013)

Lampiran 2: Screenshot Latar Belakang Pendidikan Datuk ‘Dr’ Ewon Ebin, Menteri Sains, Teknologi dan Informasi (Sekarang Tidak Dijumpai)