Category: Ucapan Parlimen

Ucapan Parlimen 26 Mei 2015 – Rancangan Malaysia Ke-Sebelas (RMK11)

Ucapan RMK11 Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 26hb Mei 2015 Saya hendak menggunakan peluang ini untuk membangkitkan beberapa isu penting yang telah diabaikan oleh RMK11 yang saya harap akan dijawab oleh Menteri-Menteri berkenaan. Pembekalan Tenaga / Energy

Ucapan Parlimen 27 Oktober 2014 – Hutang Besar Syarikat GLC dan Swasta kepada Kerajaan Persekutuan

Ucapan Parlimen – Hutang Besar Syarikat GLC dan Swasta kepada Kerajaan Persekutuan (27 Oktober 2014) Saya ingin tujukan beberapa soalan kepada pihak Kementerian Kewangan. Di sini, saya merujuk kepada Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2013 dan khususnya kepada “Penyata Akaun Memorandum

Ucapan Parlimen 7 Oktober 2014 – Akta untuk Meminda Akta Lembaga Dalam Negeri Malaysia 1995

Ucapan Parlimen – Akta untuk Meminda Akta Lembaga Dalam Negeri Malaysia 1995 – Dr. Ong Kian Ming, MP Serdang (7 Oktober 2014) Tuan Speaker, Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan DR 9/2014 iaitu “Suatu Akta

Tagged with:

Ucapan Parlimen 12 Mac 2014 – Perbahasan Parlimen Penggal Pertama (10 Mac hingga 10 April 2014)

Perbahasan Parlimen Penggal Pertama (10 Mac hingga 10 April 2014) Ucapan Parlimen Dr. Ong Kian Ming (12 Mac 2014) Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi penghargaan tertinggi kepada semua agensi yang bekerja keras dan bertungkus lumus menghadapi krisis nasional

Tagged with: , ,

Ucapan Parlimen 26 November 2013 – Perbahasan Bajet Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2014

Perbahasan Bajet Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2014 Ucapan Parlimen Dr. Ong Kian Ming (26 November 2013) Tuan Speaker, Saya merujuk kepada B43 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan khususnya kepada perbelanjaan pengurusan di bawah Butiran

Tagged with:
Top