• Pegawai Pengurus Pemilihan Kongres Khas dan Juruaudit untuk Pemilihan Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC)

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang dan Pegawai Pengurus Pemilihan Kongres Khas pada 20hb September 2013 di Kuala Lumpur

  Pegawai Pengurus Pemilihan Kongres Khas dan Juruaudit untuk Pemilihan Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) 

  Sebagai Pegawai Pengurus Pemilihan Kongres Khas untuk Kongres Khas DAP 2013 yang akan berlangsung di One World Hotel pada Ahad 29hb September 2013, saya dengan berbesar hati ingin mengumumkan pelantikan PKF Accountants and Business Advisers[1] sebagai pemantau dan juruaudit untuk pemilihan Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) yang akan diadakan semasa Kongres Khas ini.

  PKF merangkumi rangkaian 300 syarikat dan 440 lokasi koresponden di 125 negara yang menyediakan khidmat nasihat perakaunan dan perniagaan. PKF juga memiliki lebih daripada 23,000 rakan kongsi dan kakitangan yang menjana perolehan tahunan sebanyak USD2.6 bilion. PKF adalah ahli Forum Firma iaitu sebuah organisasi berdedikasi untuk standard kualiti konsisten dan laporan kewangan yang tinggi dengan amalan pengauditan di seluruh dunia.[2]

  PKF buat masa sekarang telah mengkaji dan meneliti penghantaran notis yang dihantar kepada perwakilan untuk menghadiri pemilihan khas CEC.

  PKF telahpun bermula dan akan terus bekerjasama dengan Pegawai Pengurus Pemilihan Kongres Khas dan pasukannya untuk meneliti penyediaan dan pengagihan kertas serta pembuangan dan pengiraan undi. Mereka juga akan mengkaji semula formula aplikasi perisian yang akan digunakan dalam pengiraan dan penjumlahan undi. Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi setiap peringkat pemilihan akan diserahkan kepada PKF sebagai bahan rujukan.

  Pada hari pemilihan semula CEC, PKF akan turut meneliti prosedur pendaftaran perwakilan, pengagihan kertas, pembuangan dan pengiraan undi. Keputusan akhir pemilihan akan disemak terlebih dahulu oleh PKF sebelum diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pemilihan Kongres Khas. Sekurang-kurang lima anggota mereka akan hadir menjalankan tugas sebagai pemantau.

  Sebagai tambahan kepada pembabitan PKF sebagai pemantau yang berbeza daripada pemilihan sebelumnya, dua prosedur akan diperuntukan dan diguna pakai untuk memastikan ketepatan keputusan akhir iaitu:

  i)                 Ujian pada ‘spreadsheet’ yang akan digunakan untuk pemilihan semula CEC

  ii)                Penggunaan proses pengiraan secara manual dan berkomputer

  Seramai 2,576 perwakilan yang layak akan menghadiri dan mengundi dalam pemilihan khas dan ia adalah senarai sama seperti mana pemilihan Disember lalu di Pulau Pinang.

  Sebanyak 68 nama akan disenaraikan sebagai calon untuk pemilihan semula CEC iaitu sama seperti mana pemilihan Disember lalu di Pulau Pinang. Namun lima daripadanya telah menarik diri dan ini akan disebutkan dalam senarai tersebut. Penarikan diri lima individu ini – Choong Siew Onn, Er Teck Hwa, Jaya Balan A/L Valliappan, Teo Kok Seong dan Yong Wui Wui (Violet) – juga telah diumumkan pada hari pemilihan CEC pada 15hb Disember lalu di Pulau Pinang. Seorang calon lagi – John A/L Fernandez – telah keluar parti dan ini juga diumumkan.

  Saya juga telah maklum ke atas calon yang mengumumkan untuk menarik diri kali ini. Mereka bebas menyatakan penarikan diri dalam mana-mana saluran yang dirasakan sesuai, namun nama mereka tetap akan tertera dalam senarai calon pada 29 September ini.

  Dr. Ong Kian Ming

  Pegawai Pengurus Pemilihan Kongres Khas, Kongres Khas DAP 2013, Pemilihan Semula CEC

 • SEDA sepatutnya memastikan bahawa dasar Feed-In-Tariff dilaksanakan dengan cekap sebelum ia memohon untuk menaikkan tarif elektrik bagi Dana Tenaga Boleh Baharu daripada 1% kepada 2%

  Kenyataan Media Bersama oleh Dr. Ong Kian Ming dan Tony Pua, di Kuala Lumpur pada 19hb September 2013

  SEDA sepatutnya memastikan bahawa dasar Feed-In-Tariff dilaksanakan dengan cekap sebelum ia memohon untuk menaikkan tarif elektrik bagi Dana Tenaga Boleh Baharu daripada 1% kepada 2%

  Menurut laporan akhbar pada bulan Ogos 2013, Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA ataupun Sustainable Energy Development Authority) telah memohon untuk menaikkan tarif elektrik sebanyak 1% lagi daripada kadar 1% sekarang untuk semua konsumer yang menggunakan lebih daripada 300kWh setiap bulan.[1] Menurut SEDA, kenaikan tarif ini bertujuan untuk memudahkan pengagihan lebih banyak kuota Tenaga Boleh Baharu bagi ‘Feed-in-Tariff’ (FiT) yang membenarkan pemegang kuota yang telah memasang peralatan tenaga boleh baharu untuk menjual tenaga elektrik balik kepada grid elektrik.

  Namun, SEDA perlu membuktikan kecekapan dan kejayaan dalam melaksanakan pelan semasanya sebelum membebankan konsumer lagi. Berdasarkan contoh-contoh berikut, didapati bahawa prestasi SEDA amat kurang memuaskan pada masa ini:

  i) Ramai pemegang FiT tidak dibatalkan lesen mereka tetapi diberi tempoh pelanjutan oleh Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air 

  Jawapan Parlimen kepada Tony Pua bertarikh 27hb Jun 2013 telah mendedahkan bahawa setakat itu, hanya dua syarikat – Bumi Masyhur (5MW) dan Diversified Harvest Sdn Bhd (5MW) – telah dibatalkan permit FiT mereka kerana ‘tidak memenuhi syarat’.[2] Malah, syarikat Diversified Harvest merupakan salah satu daripada syarikat-syarikat yang dikawal oleh anak perempuan bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Sidek Hassan, yang telah menerima lebih daripada 30% kuota tenaga solar asal seperti yang dibangkitkan Tony Pua pada Julai 2012.[3]

  Namun, jawapan Parlimen yang sama turut menyatakan bahawa terdapat 4 permit yang sepatutnya dibatalkan tetapi telah diberi tempoh pelanjutan sebanyak 5 bulan oleh Menteri. Permit-permit tersebut dipegang oleh Cemara Angsana (2 permit bernilai 1.25MW dan 4.5MW masing-masing), Corporate Season (4MW) dan Gubahan Ceria (4.5 MW). Menurut jawapan Parlimen tersebut, “Pembatalan sepatutnya dibuat pada… tetapi ditarik balik berdasarkan keputusan YBM (Yang Berhormat Menteri)”. Corporate Season juga merupakan salah satu daripada syarikat-syarikat yang dikawal oleh anak perempuan bekas Ketua Setiausaha Negara.

  Di samping itu, apabila tarikh permulaan FiT yang asal (daripada Disember 2011) dibandingkan dengan tarikh permulaan FiT baru yang disenaraikan di laman web SEDA [4], didapati bahawa 28 pemegang permit yang lain turut diberikan tempoh pelanjutan.

  Oleh kerana banyak syarikat sedang mengalami masalah menepati tarikh akhir mereka, kami meragui keberkesanan pelan pelaksanaan tenaga boleh baharu SEDA dalam hal ini.

  ii) Kami meragui sama ada semua pemegang permit telah berjaya memasang kuota mereka

  Contohnya, menurut laman web SEDA, IRM Solar Sdn Bhd telah berjaya memasang 5MW tenaga solar pada April 2013 di Perlis. Akan tetapi, syarikat induknya iaitu IRM Group yang disenaraikan di Bursa Malaysia, telah melihat satu daripada syarikat subsidiarinya mengingkar hutangnya[5], malah gagal untuk menyerahkan akaunnya pada Februari 2013[6] dan justeru status syarikat tersebut diturunkan kepada PN 17 pada Jun[7]. Kami sukar untuk percaya bahawa IRM Solar Sdn Bhd masih dapat berjaya memasang loji kuasa solar yang bernilai jutaan ringgit ketika menghadapi masalah kewangan sebesar ini.

  Selain itu, syarikat Ambang Fiesta sepatutnya telah berjaya memasang dua loji kuasa solar dengan kapasiti 1.3MW dan 5MW pada Jun dan November 2012. Namun, laman web SEDA sendiri menunjukkan bahawa Ambang Fiesta hanya telah memasang satu loji kuasa 1MW di Perlis.[8] Ambang Fiesta merupakan salah satu daripada syarikat yang dikenalpasti oleh Tony Pua yang termasuk dalam kumpulan syarikat yang telah diberi bahagian terbesar kuota kuasa solar pada 2011.

  iii) SEDA telah gagal mencapai sasarannya sendiri

  Menurut laman web SEDA, 31.53MW kuasa solar telah berjaya dipasang oleh pemegang FiT pada 2012. [9] Namun, jika tarikh akhir untuk setiap satu kuota diambil kira, kapasiti sebanyak 70.3MW sepatutnya telah dipasang menjelang akhir 2012.[10] Dan dari Januari hingga Ogos 2013 pula, jumlah kapasiti sebanyak 41.1MW sepatutnya telah dipasang. Akan tetapi, laman web SEDA sendiri menyatakan bahawa hanya 11.82MW telah berjaya dipasang setakat 19hb September 2013 ini.[11]

  Maknanya untuk tahun ini, SEDA telah gagal memenuhi 50% kuota sasarannya untuk kuasa solar! Pada akhir Disember 2011, SEDA telahpun mengumpul RM300 juta dalam Dana Tenaga Boleh Baharu dan dana ini dijangka bertambah sebanyak sekurang-kurangnya RM300 juta setiap tahun dengan adanya tarif 1% sekarang. Sesebuah laporan baru-baru ini telah memetik kata CEO SEDA, iaitu Datin Badriyah Abdul Malek, yang berkata bahawa SEDA kini memegang RM665 juta dalam akaunnya. Memandangkan SEDA hanya telah membayar RM44 juta setakat ini (untuk 2012 dan pertengahan pertama 2013), kami berpendapat bahawa SEDA gagal menerangkan mengapa ia memerlukan dana yang lebih.

  Memandangkan prestasi SEDA yang agak kurang memuaskan setakat ini, kami menggesa supaya:

  Given these serious shortfalls in SEDA’s performance, we call for the following:

  i)                 SEDA mengeluarkan senarai penuh penerima-penerima RM44 juta yang telah dibayar di bawah perjanjian-perjanjian FiT untuk syarikat serta individu[12]

  ii)                SEDA mengeluarkan senarai penuh syarikat-syarikat yang gagal menepati tarikh akhir untuk tarikh permulaan projek setakat ini serta senarai syarikat-syarikat yang telah diberi tempoh pelanjutan (dan jangka masa untuk tempoh pelanjutan tersebut)

  iii)               Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air akan mempertimbangkan permohonan SEDA untuk menaikkan tarif elektrik sebanyak 1% lagi bagi membiayai kuota FiT baru hanya selepas SEDA membuktikan keberkesanannya

  Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang

  Tony Pua, Ahli Parlimen PJ Utara dan Setiausaha Publisiti Kebangsaan DAP


  [2] http://www.kettha.gov.my/en/content/yb-tuan-tony-pua-kiam-wee-petaling-jaya-utara-2 (An Appendix to the same question showed that a third company, Abric Properties, holding a small quota of 0.0069MW, had also seen its permit revoked)

 • Seandainya Najib serius ingin meningkatkan kebajikan kaum Bumiputera di Malaysia, beliau seharusnya melaksanakan 18 cadangan SUHAKAM tentang Hak Tanah Orang Asal/Asli termasuk cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Kebangsaan Yang Bebas Mengenai Orang Asal

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 18hb September 2013 di Kuala Lumpur

  Seandainya Najib serius ingin meningkatkan kebajikan kaum Bumiputera di Malaysia, beliau seharusnya melaksanakan 18 cadangan SUHAKAM tentang Hak Tanah Orang Asal/Asli termasuk cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Kebangsaan Yang Bebas Mengenai Orang Asal

  Ketika mengumumkan Agenda Bumiputera baru-baru ini, Perdana Menteri Najib telah merujuk kepada ucapan beliau di Perhimpunan Agung UMNO 2010 di mana beliau telah mengungkapkan bahawa ‘Jakun dan Sakai asli adalah Melayu… dan [dah] serap ke Melayu.’

  Seandainya Najib benar-benar serius ingin menangani masalah dan penderitaan yang dialami oleh komuniti-komuniti Bumiputera di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia (termasuk Orang Asli), beliau seharusnya segera melaksanakan 18 cadangan yang dikemukakan dalam ‘Laporan Inkuiri Nasional Mengenai Hak Tanah Orang Asal/Asli’ yang telah dikeluarkan oleh SUHAKAM baru-baru ini.[1] Laporan ini telah mendokumenkan halangan-halangan serius yang dihadapi oleh Orang Asal / Asli di Malaysia dalam hal pemeliharaan dan penggunaan tanah yang menjadi sebahagian daripada tradisi dan gaya hidup mereka. Laporan ini turut menegaskan bahawa kerajaan Malaysia perlu menegakkan konvensyen-konvensyen antarabangsa yang telah diratifikasikannya dan yang juga relevan kepada Orang Asal/Asli termasuk Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap Hak Orang Asal (UNDRIP), Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), dan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak (CRC).

  Daripada mengumumkan Agenda Bumiputera yang bertujuan untuk mengukuhkan posisinya dalam UMNO sebelum pilihanraya parti yang akan datang (dan yang akan mengimpak ekonomi dan politik Malaysia secara negatif dalam jangka masa yang panjang), Najib sepatutnya fokus terhadap komuniti-komuniti Malaysia yang dipinggirkan, bermula dengan Orang Asal/Asli yang juga merupakan Bumiputera di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Antara 18 cadangan yang dikemukakan dalam laporan SUHAKAM yang perlu ditegaskan adalah:

  (i)                Penubuhan Mahkamah Tanah hakmilik Adat (Native Title Court) atau satu Mahkamah Khas untuk mengendalikan kes-kes yan tertangguh di mahkamah sivil

  (ii)              Menghormati prinsip Izin berasaskan Makluman Awal, Bebas dan Telus (IMAbT) (‘Free, Prior and Informed Consent’) berkaitan dengan hak-hak Orang Asal/Asli terhadap tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber-sumber mereka

  (iii)             Menjalankan penilaian yang komprehensif terhadap Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) (Orang Asli Development Department)

  (iv)             Menubuhkan Suruhanjaya Kebangsaan Yang Bebas Mengenai Orang Asal yang bertujuan ‘untuk menasihati Kerajaan mengenai undang-undang dan dasar-dasar berkaitan dengan Orang Asal, mencadangkan dan memantau pelaksanaan program-program pembangunan lestari di atas tanah Orang Asal, menggalakkan penyertaan Orang Asal di setiap peringkat, dan menjalankan penyelidikan mengenai isu berkaitan dengan kesejahteraan Orang Asal.’

  Malangnya, setakat ini tiada seorang Menteri pun daripada kerajaan BN, termasuk Perdana Menteri dan Menteri yang bertanggungjawab ke atas JAKOA, yang telah membuat rujukan kepada laporan dan cadangan-cadangan SUHAKAM yang amat penting ini. Seandainya Najib dan kabinet beliau terus mengabaikan penemuan-penemuan dan cadangan-cadangan laporan ini, ini akan membuktikan bahawa beliau dan kerajaan beliau tidak memandang serius keperluan-keperluan komuniti-komuniti Bumiputera yang dipinggirkan di negara ini tetapi beliau sebenarnya hanya berminat untuk memulihkan model pemerkasaan ekonomi Bumiputera yang bukan sahaja berbentuk ‘Mahathirist’ dan diterajui oleh kroni-kroni tetapi juga gagal dan lapuk.

  Dr. Ong Kian Ming

  Ahli Parlimen Serdang

 • ‘Agenda Bumiputera’ yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri Najib menterbalikkan Model Ekonomi Baru (NEM), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP)

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, di Kuala Lumpur pada 12 September

  ‘Agenda Bumiputera’ yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri Najib menterbalikkan Model Ekonomi Baru (NEM), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP)

  Pada 14 September, iaitu dua hari sebelum Hari Malaysia, Perdana Menteri Najib Tun Razak telah mengumumkan ‘Agenda Bumiputera’ yang bercita-cita besar dan berkesan luas.

  Antara paksi-paksi utama Agenda ini termasuk pertubuhan sesebuah Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera, penyuntikan 10 bilion unit Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) baru, penuntutan terhadap GLC dan GLIC untuk mempertingkatkan pemilikan hartanah Bumiputera dan untuk menambah bilangan Program Pembangunan Vendor Bumiputera (VDP) mereka, pelaksanaan dasar-dasar untuk memastikan penglibatan Bumiputera dalam projek-projek besar seperti projek-projek Menara Warisan dan Institut Penyelidikan Getah (RRI), penubuhan lagi satu tabung keusahawanan Bumiputera iaitu SUPERB dan penubuhan Unit Pembangunan Bumiputera dalam semua kementerian untuk melaksanakan semua inisiatif Agenda Bumiputera.

  Agenda ini menterbalikkan hampir semua aspek kritikal program-program transformasi Najib iaitu Model Ekonomi Baru (NEM), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP). Strategi NEM pada asalnya memberi tumpuan kepada program tindakan afirmatif yang mesra pasaran dan telus untuk meningkatkan 40 peratus pendapatan isi rumah demi menyempitkan jurang antara kaya dan miskin, penduduk bandar dan luar bandar, Bumiputera dan bukan Bumiputera. Namun, Agenda Bumiputera Najib langsung tidak menyebut rumah tangga 40% terbawah yang dulu merupakan fokus NEM. Apa yang lebih mengecewakan adalah Najib langsung tidak menyebut sebarang keperluan untuk golongan miskin di Sabah dan Sarawak, di mana majoriti merupakan Bumiputera serta Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Kumpulan ini disebut secara khusus dalam NEM serta Rancangan Malaysia ke-10.

  Cadangan-cadangan berstruktur yang dibuat dalam NEM telah ditujukan kepada PEMANDU untuk dikendalikan dan dilaksanakan di bawah 6 Inisiatif Reform Strategik (SRI). Malangnya, Agenda Bumiputera Najib melanggar inisiatif untuk mempertingkatkan persaingan dan meliberalisasikan sektor-sektor perkhidmatan yang penting dengan menyekat pemain-pemain dalam pasaran. Agenda Bumiputera Najib juga melanggar inisiatif untuk mengurangkan peranan kerajaan dalam perniagaan dengan mencuba sekali lagi untuk mempengaruhi dasar-dasar GLC dan GLIC. Najib seharusnya ingat bahawa salah satu daripada institut yang dinamakan sebagai penciptaan kerajaan dalam ucapannya – iaitu Bank Bumiputera – tidak wujud lagi disebabkan salah pengurusan dan pelaksanaan direktif pinjaman kerajaan yang cuai. Najib sepatutnya juga sedar bahawa institut yang telah menggantikan Bank Bumiputera – iaitu CIMB – adalah organisasi pimpinan Melayu-Bumiputera yang mempunyai tenaga kerja yang makin majmuk, berjaya memperkembangkan perniagaannya di rantau Asean dan juga dilihat sebagai bank yang dipimpin dengan jauh lebih baik berbanding dengan Bank Bumiputera yang terdahulu disebabkan kurang campur tangan kerajaan.

  Agenda Bumiputera Najib melanggar inisiatif penyampaian perkhidmatan awam dengan menambah satu lagi lapisan birokratik iaitu Unit Pembangunan Bumiputera di dalam semua Kementerian. Ini pasti akan melambatkan proses membuat keputusan kerana semua dasar dan pelan tentu akan dinilai sama ada ia membantu mencapai Agenda Bumiputera yang dikehendaki. Pada pendapat saya, unit-unit ini sungguh tidak diperlukan kerana andainya setiap Kementerian menjalankan tugas dengan cekap dan telus, semua rakyat Malaysia akan mendapat manfaat dan ini termasuk majoriti 67.9% yang merupakan warga Bumiputera seperti yang diungkap oleh Najib dalam ucapannya.

  Agenda Bumiputera Najib melanggar inisiatif pengurusan kewangan awam dengan menjanjikan perbelanjaan baru sebanyak berbilion-bilion ringgit tanpa menilai sama ada dana yang diperuntukkan dulu telah dibelanjakan dengan cermat. Contohnya, ‘Facilitation Fund’ sebanyak RM2 billion telah diperbentuk di bawah TERAJU 2 tahun lalu tetapi sehingga kini tiada sebarang laporan tahunan yang menilai keberkesanan dana tersebut. Namun, ini tidak menghalang Najib daripada mengumumkan satu lagi skim dana SUPERB – Skim Permulaan Usahawan Bumiputera Baru – dengan peruntukan sebanyak RM100 juta untuk 3 tahun. Pengumuman beliau tentang ASB2 juga amat tidak bertanggungjawab kerana Bank Negara kini sedang cuba menyelesaikan masalah pinjaman peribadi dan hutang dan dijangka bahawa bank-bank akan membekukan pinjaman untuk membeli skim ASB.

  Agenda Bumiputera Najib juga bertentangan dengan ETP kerana ia telah berubah daripada pelan transformasi bersifat korporat kepada pelan transformasi pimpinan kerajaan. Dasar ‘carve out’ untuk memastikan penyertaan Bumiputera dalam projek mega GLC – Menara Warisan (PNB), Bukit Bintang City Center (UDA), Institut Penyelidikan Getah (EPF), MATRADE (Naza TTDI)[1] – bermaksud bahawa kerajaan akan dapat mempengaruhi cara projek-projek ini akan dijalankan.

  Akhir sekali, Agenda Bumiputera Najib bertentangan dengan GTP kerana menyimpang daripada KPI yang berdasarkan keperluan dan tidak berpihak kepada sebarang kaum. Semua KPI yang dikenalpasti di bawah 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) tidak menerap tindakan afirmatif. Contohnya, program LINUS yang bertujuan mempertingkatkan taraf kecelikhurufan dan kecelikangkaan telah pun dilaksanakan tanpa bersifat perkauman. Malah, Pelan Pendidikan Malaysia (NEB) 2013 ke 2025 di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin – yang sendiri telah menyifatkan hari Sabtu yang lepas sebagai ‘hari bertuah’ untuk kaum Bumiputera – tidak menyebut sebarang Agenda Bumiputera pun. Malah NEB tidak memerlukan penubuhan unit khas untuk menyelia pelaksanaan Agenda Bumiputera.

  Daripada kembali kepada kegagalan program kroni ‘Mahathirist’, Najib seharusnya menjalankan audit serius daripada semua program kerajaan sedia ada yang disasarkan untuk Bumiputera supaya dapat mengetahui kelemahan, menangani ketirisan dan memperbaiki prestasi mereka. Najib seharusnya memikirkan kaedah meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi. Contohnya seperti cukai pajakan bagi lot Bumiputera dalam IPO untuk mengelak penjualan pegangan untuk untung mudah. Beliau seharusnya mengaku bahawa penubuhan syarikat-syarikat Malaysia yang berjaya seperti Air Asia dapat membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk golongan professional dan kontraktor Bumiputera. Sesungguhnya, pengumuman Agenda Bumiputera beliau hanya 2 hari sebelum Hari Malaysia bersifat memecah belah, tidak perlu dan akan menghancurkan ekonomi dan hubungan sosial negara dalam jangka masa panjang.

  Dr. Ong Kian Ming

  Ahli Parlimen Serdang  [1] Naza TTDI bukan GLC tetapi telah diberi hartanah di sebelah MATRADE dalam perjanjian dengan MITI

 • Utusan gagal menjelaskan bahawa pandangan saya tentang pengundi asing dan gangguan bekalan elektrik hanya terhad kepada kawasan parlimen saya sendiri, iaitu Serdang, dan kawasan parlimen Bentong

  Kenyataan Media Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parliament Serdang pada 17hb September, 2013, di Kuala Lumpur

  Utusan gagal menjelaskan bahawa pandangan saya tentang pengundi asing dan gangguan bekalan elektrik hanya terhad kepada kawasan parlimen saya sendiri, iaitu Serdang, dan kawasan parlimen Bentong

  Sebuah artikel hari ini dalam Utusan Malaysia dengan tajuk “Penipuan Pembangkang didedah”, memetik kata-kata saya daripada artikel FreeMalaysiaToday yang diterbitkan pada 15 September yang bertajuk “DAP man concurs Pemantau’s findings of no foreign voters, blackouts.” Dalam artikel Utusan ini, petikan kata saya yang berikut telah diggunakan – “Setakat yang saya tahu, tidak ada pengundi asing (warga Bangladesh) atau gangguan bekalan elektrik. Jadi saya bersetuju dengan pandangan mereka (Pemantau).” Walau bagaimanapun, artikel Utusan yang sama gagal untuk memberi ruang kepada satu penjelasan penting dalam artikel FreeMalaysia Today tersebut bahawa komen saya tentang pengundi asing adalah terhad kepada kawasan parlimen saya sendiri, iaitu Serdang, dan komen saya tentang gangguan bekalan elektrik hanya terhad kepada kawasan parlimen Bentong.

  Dengan tidak menggunakan penjelasan ini, Utusan sengaja mengelirukan pembaca dengan memberi gambaran bahawa kenyataan saya merujuk kepada ketidakjadian pengundi asing dan gangguan bekalan elektrik di seluruh negara. Saya tidak bersetuju dengan pandangan dan gambaran ini kerana saya tidak mempunyai akses kepada semua maklumat untuk semua kawasan pilihan raya di seluruh negara. Saya sedang menunggu bukti ataupun maklumat yang selanjutnya mengenai pengundi asing dan gangguan bekalan elektrik yang mungkin didedahkan semasa Tribunal Rakyat yang dianjurkan oleh Bersih yang akan bermula pada minggu ini.

  Ini merupakan satu lagi contoh kewartawanan yang tidak bertanggungjawab yang sentiasa diamalkan oleh pihak Utusan Malaysia. Tidak hairanlah bahawa pengedaran Utusan telah jatuh dengan begitu serius, sehinggakan ia perlu bergantung kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib untuk memasarkan ‘suratkhabar’ ini kepada GLC bagi tujuan menambahkan jualan iklan.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

   

Page 43 of 47« First...102030...4142434445...Last »