• 49,159 pemegang kad pengenalan ‘bermasalah’ didaftarkan dalam senarai pengundi Sabah yang digunakan ketika PRU ke-13

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, di Kota Kinabalu pada 23hb Julai 2013

  Antara tujuan RCI Sabah diadakan adalah untuk mengkaji kesan pekerja asing, pendatang tidak sah dan pelarian terhadap senarai pengundi.

  Pada 16hb Januari 2013, Encik Ruslan bin Alias, timbalan ketua di bahagian Kad Pengenalan Sabah dan Sarawak dalam Jabatan Pendaftaran Negara (“JPN”) telah mendedahkan satu senarai yang mengandungi 130,549 nombor kad pengenalan ‘bermasalah’ di mana rekod mereka dengan JPN tidak lengkap ataupun kad mereka telah dibatalkan. Semua nombor kad pengenalan lama tersebut dibahagikan antara senarai P1 (51,300 nombor kad pengenalan lama), P2 (62,550 nombor kad pengenalan lama) dan P3 (16,699 nombor kad pengenalan lama). Kad-kad pengenalan lama dalam senarai P1 dan P2 telah pun dikenalpasti sebagai kad pengenalan yang mempunyai butir-butir yang tidak lengkap dalam rekod JPN manakala kad pengenalan lama dalam senarai P3 telah dibatalkan pada tahun 1996.

  Mengikut Encik Ruslan bin Alias (yang mengetuai unit yang bertanggungjawab untuk menyiasat kes kad-kad pengenalan yang bermasalah dalam senarai P1 dan P2), hanya 8,553 (7.5%) daripada jumlah 113,850 kad pengenalan dalam senarai-senarai tersebut telah pun disiasat. Maksudnya, sejumlah 105,297 (92.5%) daripada 113,850 kad pengenalan masih belum disiasat lagi.

  Berdasarkan senarai P1 dan P2, saya telah berjaya mengenalpasti 49,159 pengundi yang tersenarai dalam senarai pengundi yang telah digunakan dalam PRU ke-13. 23,179 pengundi tersebut memegang kad pengenalan lama yang tersenarai dalam senarai P1 dan 25,980 pengundi lain memegang kad pengenalan lama yang tersenarai dalam senarai P2. (Lihat Jadual 1 di bawah)

  Jadual 1 di atas menunjukkan bahawa 4.9% daripada jumlah pengundi Sabah dalam senarai pengundi PRU ke-13 memegang nombor kad pengenalan lama P1 dan P2. Didapati juga bahawa 8 daripada 10 kerusi parlimen dengan jumah pengundi P1 dan P2 yang tertinggi terletak di pantai timur Sabah.

  Selain itu, rekod senarai pengundi juga menunjukkan bahawa majoriti pengundi – sebanyak 53.9% – telah didaftarkan antara tahun 1990 dan 2000, iaitu semasa kegiatan Projek IC atau Projek M. (Lihat Jadual 2 di bawah)

  Namun, adalah penting juga untuk kita mengingati bahawa lebih daripada 25% pengundi P1 dan P2 – iaitu 25.7% – telah didaftarkan selepas 2000, termasuk 12.9% yang didaftarkan selepas 2010. Maksudnya, pendaftaran pengundi yang memegang kad pengenalan yang ‘bermasalah’ masih berterusan sehingga kini.

  Akhir sekali, masalah ini boleh dikatakan akan ‘melimpahi’ negeri-negeri lain di Malaysia. Saya telah pun menemui 6030 pengundi P1 dan P2 yang telah didaftarkan di negeri-negeri lain (lihat Jadual 3 di bawah).

  Saya menggesa kerajaan Barisan Nasional untuk memandang serius pendedahan RCI Sabah yang jelas telah membuktikan bahawa senarai pengundi terkini mengandungi ramai pengundi yang memegang kad pengenalan ‘bermasalah’. Saya juga menggesa kerajaan Barisan Nasional untuk membersihkan senarai pengundi dengan memulakan penyiasatan yang menyeluruh terhadap ketulenan kad-kad pengenalan yang disebut tadi. Jika tiada langkah diambil selepas RCI Sabah ini ditamatkan, maka jelas bahawa RCI Sabah merupakan hanya salah satu daripada RCI yang berkali-kali dipanggil oleh BN tetapi langsung tidak bermakna. Malah, pengundi dan penduduk Sabah yang asli akan terus dipinggirkan tanpa henti.

  Terakhir sekali, saya ingin menegaskan bahawa proses persempadanan semula (yang sepatutnya bermula pada akhir tahun ini) tidak seharusnya dijalankan di Sabah dengan menggunakan senarai pengundi yang mengandungi begitu ramai pengundi yang memegang kad pengenalan yang bermasalah.

  Dr Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

 • Malaysia antara negara di dunia yang mempunyai kadar kegagalan pengagihan kawasan pilihan raya (‘malapportionment’) yang amat tinggi

  Kenyataan Media Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang di Kuala Lumpur pada 19 Julai 2013.

  Malaysia antara negara di dunia yang mempunyai kadar kegagalan pengagihan kawasan pilihan raya (‘malapportionment’) yang amat tinggi

  Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Najib Razak dulu berkata bahawa beliau berhasrat untuk mewujudkan di Malaysia sistem demokrasi yang terbaik seiring dengan Program Transformasi Politik beliau. Namun seandainya beliau benar-benar pandang serius perkara ini, beliau seharusnya komited terhadap prinsip “satu-orang-satu-undi” (“one-man-one-vote”) dan memastikan bahawa Malaysia tidak terus kekal sebagai antara negara di dunia yang mempunyai kadar kegagalan pengagihan kawasan pilihan raya (‘malapportionment’) yang amat tinggi.

  Istilah ‘kegagalan pengagihan’, ‘ketidakseimbangan pembahagian’ dan lain-lain sebenarnya merujuk kepada istilah ‘malapportionment’ (dalam Bahasa Inggeris) yang mencerminkan situasi di mana bilangan pengundi dalam setiap kawasan pilihan raya sesebuah negara ditetapkan secara tidak sama rata.  Pakar-pakar sains politik telah pun merumuskan satu formula matematik untuk mengkaji sejauh mana pembahagian kawasan pilihan raya di sesebuah negara itu tidak seimbang.[1] Menurut formula yang dihasilkan, hasil kiraan jika bernilai sifar (‘0’) bermaksud bahawa pembahagian kawasan pilihan raya di sesebuah negara adalah penuh seimbang.

  Jadual 1 menunjukkan tahap kegagalan pengagihan kawasan pilihan raya di 25 buah negara yang menggunakan sistem pilihan raya “First Past the Post”. Kedudukan Malaysia adalah di tangga ke-21 daripada 25 buah negara, dengan kadar ketidakseimbangan yang bernilai 0.173.

  Jadual 1: Penilaian Kegagalan Pengagihan Kawasan Pilihan Raya di 25 Buah Negara Yang Menggunakan Sistem Pilihan Raya “First Past the Post”

  Didapati bahawa negara-negara demokrasi yang maju seperti Amerika Syarikat (0.014), Australia (0.03), United Kingdom (0.041) dan Kanada (0.083) mempunyai kadar kegagalan pengagihan yang amat rendah berbanding dengan Malaysia. Malah, Malaysia mempunyai kadar kegagalan pengagihan yang lebih tinggi daripada Bangladesh (0.083), Pakistan (0.085) dan India (0.129).

  Sebenarnya, sebab utama Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia dan Kanada mempunyai kadar ketidakseimbangan kawasan pilihan raya yang lebih rendah berbanding dengan Malaysia adalah disebabkan kewujudan undang-undang di negara-negara tersebut yang mengehadkan kadar penyimpangan yang dibenarkan untuk setiap kawasan parlimen.

  Di United Kingdom, Akta Sistem Pilihanraya Parlimen dan Kawasan Pilihanraya 2011 (‘Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011’) telah menetapkan kadar penyimpangan sebanyak 5% lebih atau kurang daripada kuota nasional.[2]

  Di Australia, Akta Pilihanraya Komanwel 1918 (‘Commonwealth Electoral Act 1918’) telah menetapkan kadar penyimpangan sebanyak 3.5% lebih atau kurang daripada kuota negeri.[3]

  Di Kanada pula, Akta Persempadanan Semula Seksyen 15(2) (‘Electoral Boundaries Readjustment Act, Section 15(2)’) telah menetapkan kadar penyimpangan sebanyak 25% lebih atau kurang daripada kuota wilayah.[4]

  Di Amerika Syarikat, beberapa keputusan Mahkamah Agung mewajibkan setiap daerah kongres mempunyai bilangan penduduk yang hampir sama demi mengekalkan prinsip satu-orang-satu-undi.[5]

  Andai kata Perdana Menteri Dato Seri Najib ikhlas berhasrat mewujudkan sistem demokrasi di Malaysia yang paling baik di dunia, beliau harus bermula dengan mengikuti contoh negara-negara demokrasi maju dan menghormati prinsip satu-orang-satu-undi. Beliau boleh merujuk kepada cadangan Suruhanjaya Reid yang menetapkan kadar penyimpangan setiap kuota negeri sebanyak 15% daripada kuota nasional.

  Malah, bagi membetulkan masalah kegagalan pengagihan kawasan pilihanraya di Malaysia, Perdana Menteri Dato Seri Najib, harus menubuhkan Jawatankuasa Parlimen khususnya untuk meneliti proses persempadanan semula yang akan bermula pada akhir tahun ini sepertimana yang telah dilaporkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Demi memastikan bahawa Jawatankuasa Parlimen ini akan mematuhi prinsip satu-orang-satu-undi, Perdana Menteri Dato Seri Najib juga harus melantik Ahli Parlimen daripada parti pembangkang sebagai Pengerusi Jawatankuasa tersebut.

  Seandainya beliau gagal memastikan proses persempadanan semula kawasan parlimen dijalankan dengan adil dan saksama, ia akan membuktikan bahawa janji beliau untuk mentransformasikan politik Malaysia dan menjadikan Malaysia demokrasi terbaik hanyalah kata-kata kosong tanpa sebarang tindakan kukuh. Hakikatnya, hampir semua cadangan Jawatankuasa Parlimen tentang Reformasi Pilihan Raya masih belum dilaksanakan lagi, dan ini menunjukkan kurangnya komitmen Perdana Menteri Dato Seri Najib untuk mereformasikan sistem pilihan raya di negara ini.

  Dr. Ong Kian Ming

  Ahli Parlimen Serdang

  Nota: Kuota nasional dikira dengan membahagikan jumlah bilangan pengundi berdaftar di peringkat nasional dengan jumlah kerusi – dalam kata lain, bilangan purata pengundi bagi setiap kerusi. Kuota negeri pula adalah bilangan purata pengundi bagi setiap kerusi dalam sebuah negeri.

  Nota: Kadar ketidakseimbangan pembahagian kawasan pilihan raya (‘Malapportionment Measure’) menunjukkan % daripada pengundi yang perlu dipindahkan bagi mencapai kadar ketidakseimbangan yang bernilai sifar. Sebagai contoh, kadar Malaysia iaitu sebanyak 0.173 bermaksud bahawa 17.3% daripada bilangan pengundi perlu dipindahkan untuk memastikan bahawa semua kerusi parlimen mempunyai jumlah pengundi yang sama.


  [1] http://www.polisci.umn.edu/~dsamuels/BJPS2001.pdf David Samuels and Richard Snyder, ‘The Value of a Vote: Malapportionment in Comparative Perspective’, British Journal of Political Science 31, 2011, pp.651-671, Cambridge University Press, United Kingdom

  [3] http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00165/Html/Text#_Toc355768167

 • Ucapan Parlimen 19 Julai 2013 – Perbahasan Parlimen Penggal Pertama (24 Jun hingga 18 Julai 2013)

  Perbahasan Parlimen Penggal Pertama 4hb June ke 18hb Julai, 2013

  Ucapan Parlimen Dr. Ong Kian Ming (19 Julai 2013)

  Kerajaan Barisan Nasional sekarang menghadapi krisis keyakinan yang ketara dalam pelbagai aspek. Majoriti rakyat Malaysia sudahpun hilang keyakinan terhadap kerajaan ini. Pada hari ini, saya ingin mengambil peluang untuk menghuraikan dengan selanjutnya krisis keyakinan ini berkaitan dengan tiga isu iaitu senarai pengundi, kabinet dan sistem pendidikan di negara kita.

  Krisis yang pertama merupakan krisis keyakinan terhadap senarai pengundi.

  Sebagai pengarah ‘Projek Analisa Senarai Pengundi Malaysia’ ataupun MERAP (‘Malaysian Electoral Roll Analysis Project’), saya telah mendapati bahawa sebuah agensi kerajaan yang bernama JASA ataupun Jabatan Hal Ehwal Khas, yang merupakan sebahagian daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, telah diberi tanggungjawab untuk mendaftar pengundi. Namun, selepas diselidik, saya mendapati bahawa JASA telah mendaftarkan ramai pengundi yang mencurigakan. Ini termasuk pengundi yang memegang kad pengenalan ‘kod-71’ tetapi tiada alamat rumah ataupun nama jalan walaupun mereka telah didaftarkan di kawasan bandar seperti Serdang, Gombak, Kelana dan Johor Bahru. Jika kerajaan benar-benar ikhlas mahu mengurangkan bilangan pengundi yang layak mengundi tetapi belum lagi berdaftar – yang kini berjumlah lebih daripada 3 juta – mengapa kerajaan tidak mewajibkan semua jabatan kerajaan mengambil bahagian dalam kempen pendaftaran pengundi di seluruh negara untuk seluruh tahun?

  Apakah sebab-sebab kerajaan hanya membenarkan agensi tertentu sahaja seperti JASA untuk terlibat dalam aktiviti ini? Untuk makluman dewan yang mulia ini, JASA diketuai oleh bekas ADUN UMNO yang bertindak lebih seperti seorang ketua propaganda UMNO daripada penjawat awam.

  Semasa RCI di Sabah yang masih berterusan sehingga kini, Encik Ruslan bin Alias, seorang timbalan ketua di bahagian IC Sabah dan Sarawak di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), telah mendedahkan pada 16 Januari 213 satu senarai yang menyenaraikan nombor kad pengenalan lama yang ‘bermasalah’ di mana rekod seseorang di JPN tidak lengkap ataupun kad tersebut telah dibatalkan. Nombor IC lama yang bermasalah ini telah disenaraikan dalam senarai P1, P2 dan P3 masing-masing. Akan tetapi, menurut Encik Ruslan bin Alias​​ (sebagai ketua unit yang bertanggungjawab menyiasat IC yang bermasalah ini), hanya 7.5% daripada nombor-nombor IC dalam senarai-senarai ini telah disiasat setakat ini.

  Selepas menyelidik senarai pengundi suku ke-4 tahun 2012, saya telah mendapati bahawa terdapat 46,893 pengundi berdaftar di Sabah yang memegang IC lama yang juga tersenarai dalam senarai P1 dan P2. Di samping itu, saya juga telah mendapati bahawa terdapat 6,817 pengundi dengan IC lama P1 dan P2 yang telah didaftarkan di Semenanjung Malaysia. Ini bermakna bahawa terdapat sejumlah 53,710 pengundi dengan IC yang mencurigakan yang masih tersenarai sebagai pengundi berdaftar pada PRU ke-13.

  Dapatkah kita yakin terhadap integriti senarai pengundi apabila terdapat begitu ramai pengundi berdaftar yang memegang IC yang telah dikenalpasti sebagai IC yang mencurigakan oleh saksi dalam RCI Sabah?

  Kedua, saya ingin berucap tentang krisis keyakinan terhadap kabinet.

  Saya tidak akan menyentuh isu individu-individu tertentu yang telah diumumkan sebagai Menteri sebelum mereka mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara. Sebaliknya, saya mahu menyerlahkan hakikat bahawa kabinet Malaysia mempunyai dua menteri yang masing-masing memegang bukan sahaja satu, tetapi dua ijazah seorang yang diperolehi daripada kilang ijazah. Jika dirujuk, didapati bahawa laman web Kementerian Luar Negeri menyatakan bahawa YB Serian telah “memperolehi ljazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan daripada Chartered Institute of Business Administration (Ireland), Teoranta pada tahun 1994 dan Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan daripada Preston University, Amerika Syarikat.” Namun, didapati bahawa bukan sahaja Chartered Institute of Business Administration (Ireland), Teoranta tiada sebarang laman web yang rasmi, malah Preston Universiti memang terkenal sebagai kilang ijazah. Selepas saya telah mengadakan sidang akhbar untuk membongkarkan cerita sebenar tentang kelayakan dua Menteri ini, YB Serian telah mendakwa bahawa beliau sebenarnya telah memperolehi ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana beliau daripada University of Hertfortshire. Namun, mengapakah Kementerian Luar Negeri (di mana YB Serian telah bertugas sebagai Timbalan Menteri selama beberapa tahun) memberikan maklumat yang berbeza tentang latar belakang pendidikan beliau? Siapakah sebenarnya yang berbohong – Kementerian ataupun Menteri sendiri?

  Menteri kedua adalah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu YB Ranau. Menurut laman web MOSTI pada asalnya, beliau telah memperolehi Doktor Pentadbiran Perniagaan (DBA) daripada Golden State University, Wyoming. Namun, selepas saya mendedahkan kelayakan beliau, maklumat ini tidak lagi tersenarai di laman web tersebut. Walaupun ia tidak dinyatakan di laman web MOSTI, saya telah dimaklumkan bahawa Menteri memperolehi MBA daripada Commonwealth Open University yang berpusat di Kepulauan Virgin British. Kedua-dua ‘institut’ ini telahpun disenaraikan sebagai sekolah yang tidak bertaraf dan ijazah yang tidak sah (‘unauthorized schools and invalid degrees’) oleh kerajaan-kerajaan negeri Oregon dan Maine di Amerika Syarikat.

  Dapatkah kita yakin terhadap integriti kabinet apabila dua orang Menteri kita yang masing-masing memegang dua ijazah yang diperolehi daripada kilang ijazah?

  Krisis yang ketiga merupakan krisis keyakinan terhadap sistem pendidikan.

  Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP) 2013-2025 yang telah dilancarkan pada September 2012  bermatlamat untuk mentransformasikan sistem pendidikan kebangsaan negara kita.  Malang sekali, ahli-ahli Panel Penilai Bebas Malaysia yang dipengerusi oleh bekas Naib Canselor USM iaitu Profesor Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak, telah menyuarakan ketidakyakinan mereka terhadap PPP. Dalam memo kepada Menteri Pendidikan, Panel telah menyuarakan pandangan bahawa “PPP adalah sebuah dokumen yang cantik dan boleh dijadikan panduan dalaman bagi pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan” tetapi “jangkaan dan harapan tinggi orang ramai terhadap perubahan dan pembaharuan yang dijanjikan tidak nampak dengan jelas. Dokumen ini adalah ‘incremental change’ yang memang sudah biasa dan selalu dilakukan oleh KPM.” Dengan ini, jelas bahawa pelan ini bukan bersifat transformasi.

  Malah, ahli-ahli Panel Penilai Bebas juga berpendapat bahawa hanya 5 daripada 11 anjakan dalam PPP adalah perlu dan sesuai untuk diberi keutamaan sebagai paksi utama. Pada pandangan mereka, anjakan-anjakan yang selebihnya hanyalah sebahagian daripada ‘perbaikan’ proses yang sudah dihuraikan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Yang penting, mereka juga berpendapat bahawa ‘dokumen PPP itu kurang memberi impak dalam membawa satu perubahan atau anjakan besar yang diharap-harapkan’.

  Jika panel bebas ini – yang terdiri daripada individu-individu dan pakar-pakar yang terkenal – tidak yakin terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan, memang tiada sebab untuk orang umum turut yakin  terhadap keupayaan Blueprint ini untuk mentransformasikan sistem pendidikan kita.

  Krisis keyakinan ini hanya boleh diperbetulkan apabila kerajaan Barisan Nasional digantikan oleh kerajaan Pakatan Rakyat dan ini akan berlaku, Insya-Allah, dalam Pilihan Raya Umum ke-14.

 • Soalan Parlimen Sesi Pertama 2013 (24.6.2013 – 18.7.2013)

  Soalan Parlimen Sesi Pertama 2013 – Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang

  (for the First Parliamentary Session of 2013, 24 June 2013 – 18 July 2013)

  Soalan Jawab Lisan

  1)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Pelajaran dan Pengajian Tinggi menyatakan jumlah guru yang akan menyertai Program Diploma Antarabangsa Pendidikan pada tahun 2013 dan 2014, yang dikelolakan oleh United States Sports Academy dan jumlah kos untuk program ini.

  2)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Pelajaran dan Pengajian Tinggi menyatakan sebab pemprosesan visa pelajar asing di Malaysia diberikan kepada Education Malaysian Global Services (EMGS), syarikat swasta yang dihadkan dengan jaminan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, dan mengapa kontrak insurans perubatan pelajar asing hanya diberikan kepada AXA Affin General Insurance.

  3)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Pelajaran dan Pengajian Tinggi menyatakan jumlah pelajar di setiap IPTA yang keciciran atau tidak menyambung pelajaran dari tahun 2000 sehingga 2012 dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan kadar keciciran di IPTA.

  4)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan jumlah kapasiti kuasa biogas, biomass, biomass (sold waste), solar (bukan individu >kW), bukan individu (=< 500kw) dan individu yang telah dipasang untuk tahun 2012 dan sama ada sasaran SEDA untuk tahun 2012 telah dicapai.

  5)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah, dalam RM dan juga berapa kes, Bantuan Rakyat Satu Malaysia (BR1M) yang diberikan kepada rumahtangga mengikut setiap negeri untuk tahun 2012 dan juga kepada rumahtangga dan individu mengikut setiap negeri untuk tahun 2013.

  6)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan sebab kenapa kedudukan Malaysia dalam ‘World Competitiveness Ranking 2013’ telah jatuh dari tempat 14 ke 15 dan sama ada ini menunjukkan kegagalan Program Transformasi Ekonomi untuk meningkatkan daya saing Negara kita.

  7)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah pemohon dan jumlah pemohon yang berjaya diterima untuk ‘Returning Expert Program (REP)’, Program ‘Talent Acceleration in Public Service (TAPS)’, Program ‘Scholarship Talent Attraction and Retention (STAR)’ dan ‘Structured Internship Program (SIP)’ yang dikelolakan oleh Talentcorp.

  8)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah bajet untuk 2012 dan 2013 yang diperuntukkan kepada PEMANDU (Performance Management and Delivery Unit) termasuk gaji tahunan CEO PEMANDU, Datuk Seri Idris Jala.

  9)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Kerja Raya menyatakan rancangan untuk menyelesaikan masalah kesesakan jalan di Jalan Besar di Persimpangan Jalan Utama, Persimpangan Persiaran Serdang Perdana (di South City Mall), Persimpangan Lebuhraya Sungai Besi dan Persimpangan masuk ke Jalan PSK 8 di Serdang.

  10)   Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Menteri Kerja Raya menyatakan status pembinaan ‘exit’ MEX di Seri Kembangan termasuk jumlah kos projek ini, kadar tol yang akan dikenakan dan tarikh projek ini dijangka disiapkan.

  Soalan Jawab Bertulis

  1)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan senarai penuh syarikat –syarikat teksi yang diberikan lesen teksi baru dan yang berjaya membaharui lesen teksi yang sedia ada pada tahun 2012 di Malaysia.

  2)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan senarai penuh syarikat -syarikat bas yang diberikan lesen bas baru dan yang berjaya membaharui lesen bas yang sedia ada pada tahun 2012 di Malaysia.

  3)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan senarai penuh syarikat -syarikat bas yang diberikan lesen bas baru dan yang berjaya membaharui lesen bas yang sedia ada pada tahun 2012 di Malaysia.

  4)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah pengundi yang diluluskan sebagai pengundi luar negara untuk setiap kerusi parlimen dan untuk setiap kedutaan Malaysia.

  5)      Dr. Ong Kian Ming [Serdang] minta Perdana Menteri menyatakan jumlah pelaburan yang telah direalisasikan (‘realized investment’) untuk setiap ‘Entry Point Project’ di bawah Program Transformasi Ekonomi dari tahun 2011 ke 2012.

 • Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, perlu memberi jaminan kepada orang ramai bahawa beliau telah mengambil kira kritikan serius oleh Panel Penilai Bebas terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, MP Serdang, di Parlimen, 4hb Julai 2013

  Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, perlu memberi jaminan kepada orang ramai bahawa beliau telah mengambil kira kritikan serius oleh Panel Penilai Bebas terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025

  Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP) 2013-2025 telah dilancarkan pada 11hb September 2012. Sebelum itu, Panel Penilai Bebas (PPB) telah ditubuhkan sebagai salah satu daripada panel ‘peringkat tinggi’ (‘high-level’) yang bertujuan memberi pendapat (‘feedback’) kepada Menteri Pendidikan. Panel Penilai Bebas (PPB) ini terdiri daripada ramai tokoh yang terkenal (lihat Lampiran 1) dan dipengerusikan oleh Profesor Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak, iaitu bekas Naib Canselor USM dan kini merupakan Naib Canselor Albukhary International University.

  Tidak lama selepas draf PPP telah diterbitkan, didapati bahawa Panel Penilai Bebas (PPB) telah menghantar satu memo kepada Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang menyenaraikan beberapa kritikan yang amat serius terhadap draf PPP tersebut. Kritikan yang tersenarai termasuk:

  (1)    ‘Bahawa cadangan-cadangan yang disenaraikan sebagai ‘Shift’ ataupun ‘Anjakan’ bukanlah perubahan yang mewajarkan penggunaan istilah ‘shift’ atau ‘anjakan’ tetapi sebenarnya adalah usaha-usaha pemurnian, pangayaan dan penambahbaikan (refinement, enhancement, improvement and enrichment) kepada apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan (KPM) seperti yang terdapat dalam dokumen Pelan Induk Pembagunan Pendidikan 2006-2010.’ Hanya lima daripada sebelas perkara yang disenaraikan itu perlu dan wajar dijadikan paksi utama untuk penambahbaikan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. (lihat Lampiran 2)

  (2)    ‘Dokumen PPP itu kurang memberi impak dalam membawa satu perubahan atau anjakan besar yang diharap-harapkan’

  (3)    ‘PPP adalah sebuah dokumen yang cantik dan boleh dijadikan panduan dalaman bagi pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan. Sebagai dokumen untuk orang awam PPP kurang berjaya menimbulkan kejutan professional yang diharap-harapkan. Jangkaan dan harapan tinggi orang ramai terhadap perubahan dan pembaharuan yang dijanjikan tidak nampak dengan jelas. Dokumen ini adalah incremental change yang memang sudah biasa dan selalu dilakukan oleh KPM.’

  Dengan itu, ayat-ayat dan istilah-istilah yang terkandung dalam memo PPB memang menunjukkan ketidakyakinan PPB terhadap PPP. Jelaslah bahawa PPB bukan dianggap sebagai satu dokumen yang ‘ground-breaking’ (inovatif) tetapi hanya ‘run-of-the-mill’ (biasa dan mudah dilupakan).

  Namun, pada 27hb Jun 2013 Menteri Pendidikan telah menjawab di Parliamen bahawa PPP akan dimuktamadkan pada bulan Julai 2013 ini.

  Di sini saya ingin menyeru Menteri Pendidikan untuk memberi jaminan kepada orang ramai bahawa beliau telahpun mengambil kira pandangan yang disuarakan oleh Panel Penilai Bebas yang meragui kredibiliti PPP sebagai pelan pendidikan yang benar-benar bersifat transformasi. Yang saya bimbang adalah versi muktamad PPP akan hanya memperkenalkan perubahan yang bersifat luaran sahaja (‘superficial’) kepada draf PPP yang asal. Jika didapati berlaku, ini akan mengesahkan pandangan PPB terhadap draf PPP bahawa ini adalah satu dokumen yang ‘baik’ digunakan sebagai rujukan pegawai-pegawai KPM sahaja tetapi akan gagal mentransformasikan sistem pendidikan di negara kita.

  Lampiran 1: Ahli-Ahli Panel Penilai Bebas (PPB) Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP)

  1. Profesor Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak, Naib Canselor Albukhary International University dan juga Pengerusi Panel
  2. Tan Sri Anthony Francis Fernandes, Pengasas dan CEO Air Asia Berhad
  3. Tan Sri Dato’ Azman  Hj Moktar, Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad
  4. Tan Sri’ Dato Seri Dr. Jeffrey Cheah , Pengasas dan Pengerusi Sunway Group
  5. Profesor Tan Sri Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin, Naib Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia
  6. Tan Sri Zarinah Anwar, Bekas Pengerusi Securities Commission
  7. Prof. Dato Dr Ab Rahim Selamat, Tokoh Guru, Bekas Dekan Fakulti Pendidikan, University Selangor, Bekas Pengarah Institut Aminuddin Baki
  8. Prof. Tan Sri Dr. Mohd Kamal Hassan, ‘Distinguished Professor’ di International Islamic University
  9. Dr. Haji Adi Badiozaman Tuah, Pengarah Biro Perkhidmatan Pendidikan, Sarawak Islamic Council
  10. Prof. Dato’ Dr Chuah Hean Teik, Presiden Universiti Tunku Abdul Rahman
  11. Prof. Dr. Rajendran A/L Nagappan, Profesor di Universiti Pendididkan Sultan Idris, Penyelaras Pelan Tindakan untuk Masa Depan Sekolah-Sekolah Tamil
  12. Dr. Hj Abdul Kadir Hj. Rosline, Rektor Universiti Teknologi Mara, Sabah

  Lampiran 2: 5 daripada 11 Anjakan yang dianggap PPB wajar dijadikan paksi utama

  Anjakan 1: Memastikan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa
  Anjakan 2: Memastikan Setiap Murid Profisen Dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
  Anjakan 3: Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai*
  Anjakan 4: Transformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan*
  Anjakan 5: Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Setiap Sekolah*
  Anjakan 6: Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan*
  Anjakan 7: Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia
  Anjakan 8: Mentransformasi Kebolehupayaan dan Kapasiti Penyampaian Kementerian
  Anjakan 9: Bekerjasama dengan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Secara Meluas*
  Anjakan 10: Memaksimumkan Keberhasilan Murid bagi Setiap Ringgit
  Anjakan 11: Meningkatkan Ketelusan untuk Akauntabiliti Awam Secara Langsung

  (*) Yang dianggap oleh PPB sebagai ‘perlu dan wajar dijadikan paksi utama’

Page 43 of 44« First...102030...4041424344