• Soalan Parlimen: Sesi Kedua 2014 (9.6.2014 – 19.6.2014)

  Soalan Parlimen Sesi Kedua 2014 – Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang
  Soalan Jawab Lisan

  1) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Kewangan menyatakan jumlah dana KWAP yang dilabur dalam Asiasons Capital Ltd dan apakah jumlah kerugian KWAP akibat daripada pelaburan ini.

  2) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan perkembangan siasatan terkini kes pembunuhan Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Datuk Shaharuddin Ibrahim, yang ditembak mati di Putrajaya pada 26 April 2013.

  3) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Kerja Raya menyatakan status projek terowong dan lintas laluan di Lebuhraya Silk dari Kajang Utama ke bandar Kajang yang sepatutnya bermula pada 2013.

  4) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi (a) menyatakan jumlah dana kerajaan yang telah diperuntukkan untuk ladang hutan bagi setiap negeri melalui Forest Development Plantation Sdn Bhd (FPDSB) sejak 2006 (b) menjelaskan mengapa kerajaan menggalakkan hutan ladang berskala besar khususnya Ladang Getah Balak Klon memandangkan ini akan mengurangkan hutan semula jadi dan harga getah pada masa ini sudah sangat rendah.

  5) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Perdana Menteri menyatakan jumlah bajet yang diperuntukkan kepada Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) untuk setiap tahun sejak tahun 2009.

  6) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan peratusan kuota FiT diperuntukkan bagi tahun 2011, 2012 dan 2013 yang telah dipasang dan apa tindakan yang sedang diambil terhadap syarikat-syarikat yang telah melepasi tarikh akhir quota FiT masing-masing.

  7) Dr Ong Kian Ming (Serdang) meminta Perdana Menteri menyatakan bila Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) akan membenarkan wakil-wakil parti politik menjadi pembantu pendaftar (ARO) untuk mendaftar pengundi baru memandangkan jumlah bersih pengundi di setiap suku tahun sejak pilihan raya umum ke-13 adalah negatif.

  8) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Perdana Menteri untuk menyenaraikan semua tindakan yang diambil oleh jawatankuasa yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara Dr Ali Hamsa sebagai tindak balas kepada Laporan Audit Negara pada tahun 2012.

  9) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan status semua program pengasingan sisa pepejal di punca dan sama ada apa-apa rancangan untuk menguatkuasakan pengasingan sisa di peringkat punca dengan menggunakan Akta Pengurusan Sisa Pepejal 2007.

  10) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Perdana Menteri menyatakan maklumat terkini mengenai siasatan SPRM yang bermula pada 2010 terhadap pemberian permit hidupan liar yang tidak wajar oleh Jabatan Hidupan Liar.

  Soalan Jawab Bertulis

  1) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Pengangkutan menyatakan projek-projek yang telah menerima peruntukan daripada Kumpulan Wang Amanah Pengangkutan Awam (KWAPA) dan jumlah peruntukan ini sejak 2006 dan baki yang masih ada di dalam kumpulan wang amanah ini.

  2) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air untuk menyenaraikan semua syarikat-syarikat yang mempunyai FIT kuota yang telah dibatalkan akibat tidak mematuhi tarikh akhir FIT.

  3) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air untuk menyenaraikan semua program yang telah menerima peruntukan daripada Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik (AAIBE) dan jumlah peruntukan ini sejak tahun 1997 dan baki yang masih ada di dalam kumpulan wang amanah ini.

  4) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar menyenaraikan semua syarikat-syarikat yang telah diberikan permit untuk berdagang dalam spesies yang disenaraikan dalam Lampiran I dan II Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Flora dan Fauna yang Terancam (CITES) dan kuantiti perdagangan dibenarkan bagi setiap spesies.

  5) Dr. Ong Kian Ming (Serdang) meminta Perdana Menteri menyatakan tindakan spesifik yang telah diambil untuk menangani isu yang dibangkitkan oleh SUHAKAM dalam Laporan Inquiri Nasional Mengenai Hak Tanah Orang Asal dan Asli.

 • Menyambut Ketua Pegawai Eksekutif baru SEDA Ms. Catherine Ridu

  Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 7 Jun 2014

  Menyambut Ketua Pegawai Eksekutif baru SEDA Ms. Catherine Ridu

  Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Ms. Catherine Ridu atas pelantikan beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutifbaru Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) pada 2 Jun 2014.[1]Sektor Tenaga Boleh Baharu (TBB) di Malaysia kini menghadapi pelbagai cabaran serta peluang dan saya berharap bahawa Ms. Ridu akan menggunakan pengalaman beliau sebagai Penolong Setiausaha Bahagian Pembangunan Pengawalseliaan dan Industri di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) untuk memastikan sektor tenaga boleh baharu di Malaysia terus berkembang secara mampan.

  SEDA telah ditubuhkan dengan ‘ketelusan, keterbukaan dan integriti’ sebagai satu daripada nilai-nilai terasnya dan setakat ini, SEDA adalah salah satu daripada agensi-agensi kerajaan yang cuba untuk mengekalkan nilai teras ini. Contohnya, nama-nama syarikat danKuotaTarif Galakan (Feed-in Tariff atau FiT) yang diperuntukkan kepada mereka diterbitkan di laman web SEDA.[2]

  Semalam, pada 6 Jun 2014, SEDA telah mengadakan taklimat untuk semua pembekal fotovoltaik solar (PV) / sistem panel solar di IOI Report untuk memberi maklumat terkini mengenai sistem giliran untuk permohonan FiT solar PV individu.[3] Dalam taklimat ini, SEDA mengakui dan meminta maaf atas penggantungan sistem e-FIT mereka yang pada mulanya bertujuan untuk mengedarkan nombor gilian untuk kuota PV solar individu tetapi akhirnya tergendala kerana terlalu ramai pemohon telah cuba untuk log masuk ke dalam sistem.[4]

  Dalam taklimat ini, SEDA telah mendedahkan bahawa terdapat sejumlah 3865 permohonan untuk kuota solar PV individu 8MW untuk 2014. Daripada jumlah aplikasi ini, seramai 1110 permohonan telah berjaya mendapatkan nombor giliran dan dengan itu kuota FiT untuk 2014. Seramai 296 lagi permohonan berjaya mendapatkan nombor giliran yang melayakkan mereka untuk kuota FiT bagi 2015. Namun, seramai 2459 pemohon lain tidak berjaya mendapatkan apa-apa nombor giliran mungkin kerana mereka tidak dapat log masuk ke sistem. SEDA sepatutnya menjangkakan bahawa ramai yang akan cuba log masuk ke dalam sistem memandangkan perkara yang sama telah berlaku apabila SEDA membuka sistem e-FiT pada kali pertama iaitu pada 1hb Disember 2011.[5]Akhirnya, kegagalan besar pihak SEDA ini telah menyebabkan rasa tidak puas hati dan syak wasangka di kalangan pembekal sistem bahawa peruntukan nombor giliran telah ‘dimanipulasi.’

  Akibat daripada ketidakupayaan SEDA untuk menguruskan sistem e-FIT bagi peruntukan nombor giliran, SEDA telah menjanjikan tindakan pemulihan berikut dalam taklimat tersebut:

  (i) Menyediakan nombor giliran untuk kuota 2015 dan 2016 bagi pemohon yang tidak menerima apa-apa nombor giliran akibat daripada ketidakupayaan mereka untuk log masuk ke dalam sistem

  (ii) Untuk menggunakan sistem pengundian (sama ada fizikal atau sistem berkomputer melalui penjana nombor rawak) yang akan dikendalikan oleh pihak ketiga yang bebas

  (iii) Menerbitkan senarai syarikat yang telah mendapat nombor giliran dan peruntukan FiT untuk 2014 dan 2015 (tertakluk kepada kelulusan undang-undang) untuk memastikanketelusan dan menyakinkan orang ramai bahawa tiada ‘muslihat’ dalam pemberian nombor-nombor giliran

  (iv) Mencadangkan kepada Kementerian bahawa 296 pemohon yang telah menerima nombor giliran untuk 2015 sebaliknya diberi kuota untuk 2014

  (v) Mempertimbangkan pemberian bayaran balik untuk pemohon yang ingin menarik diri daripada membida kuota FiT selepas gagal mendapatkan nombor giliran

  (vi) Mencadangkan kepada Kementerian bahawa kadar asas untuk solar PV (individu) bagi 2014 tidak akan berubah bagi 2015

  (vii) Berjanji untuk menghabiskan proses peruntukan kuota 2015 pada akhir tahun ini agar pembekal sistem boleh memulakan pemasangan pada 1hb Januari 2015.

  Saya berharap Ketua Pegawai Eksekutif baru SEDA, Ms. Ridu, boleh mengkotakan janji-janji yang telah dibuat semalam oleh Ketua Pegawai Operasi SEDA, Ir Dr Ali Askar dan pasukannya.

  Selain itu, saya meminta Ketua Pegawai Eksekutif baru untuk menjalankan yang berikut:

  (i) Menerbitkan akaun penuh Dana Tenaga Boleh Baharu (TBB) yang berjumlah RM510 juta pada akhir tahun 2012. Perkara 27 Akta Tenaga Boleh Baharu 2011 memerlukan SEDA menyediakan akaun Dana TBBB dan membentangkan jadual akaun ini di Parlimen. Namun, sehingga kini, akaun Dana TBB langsung tidak dibentangkan di Parlimen.[6] Orang ramai mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana sumbangan mereka kepada Dana TBB – iaitu 1.6% daripada bil elektrik mereka – telah dan sedang dibelanjakan.

  (ii) Menerbitkan senarai penuh Kuota FiT yang telah dibatalkan akibat pemasangan yang gagal bagi memastikan ketelusan dan untuk membuktikan bahawa kuota yang dibatalkan telah dibuka semula untuk bidaan baru.

  (iii) Mempertimbangkan peruntukan semula beberapa kuota PV solar dari projek-projek besar iaitu <245kWh kepada kuota yang lebih kecil untuk memenuhi permintaan peserta-peserta kecil yang mungkin mewujudkan kesan pengganda yang lebih besar ke atas sektor PV solar dan akan memberi manfaat kepada lebih ramai pengguna akhir.

  Dengan ini saya ingin mengirim salam kepada Ms. Ridu dan mengharapkan yang terbaik untuk beliau dalam masa khidmat beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif baru SEDA.

  Dr Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  [1] http://seda.gov.my/?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&y=45&s=3864

  [2] http://seda.gov.my/?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&s=1817

  [3] http://www.seda.gov.my/?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&s=2158&details=136

  [4] http://seda.gov.my/?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&y=45&s=3830

  [5] http://seda.gov.my/?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&y=45&s=1251

  [6] Akaun TBB adalah berbeza daripada Akaun SEDA yang telah pun dibentangkan di Parlimen sebagai sebahagian daripada laporan tahunan 2011 dan 2012 SEDA.

 • Penjelasan mengapa DAP tidak meminta pengiraan semula atau membantah percanggahan dalam jumlah undi seperti yang diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Pilihan Raya Kecil Teluk Intan

  Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 6 Jun 2014

  Penjelasan mengapa DAP tidak meminta pengiraan semula atau membantah percanggahan dalam jumlah undi seperti yang diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Pilihan Raya Kecil Teluk Intan

  Ramai penyokong Pakatan telah bertanya mengapa DAP tidak meminta pengiraan semula undi berasaskan majoriti kecil 238 undi yang diraih oleh calon BN. Ramai penyokong Pakatan juga telah bertanya mengapa DAP tidak membantah percanggahan perbezaan dalam jumlah undi yang diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya selepas penutupan pengundian dan jumlah undi selepas keputusan diumumkan.

  Terlebih dahulu, izinkan saya membuat penjelasan atas isu permintaan pengiraan semula.

  Menurut Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981, Perkara 25, Seksyen 13, jika perbezaan antara jumlah undi untuk kedua-dua calon pertama adalah kurang daripada 4% daripada jumlah pengundi, maka calon itu atau ejen pilihan raya atau ejen mengira undi boleh meminta pengiraan semula. Akan tetapi, permintaan ini hanya boleh dibuat di peringkat pusat mengundi individu dan perlu dilakukan sebelum Borang 14 – yang merupakan dokumen penentu untuk keputusan di setiap pusat mengundi – dikeluarkan.

  Memandangkan ejen pengiraan undi kami di setiap pusat pengundian merupakan individu yang berpengalaman, maka arahan tidak dikeluarkan kepada setiap daripada mereka untuk meminta pengiraan semula jika perbezaan adalah kurang daripada 4%. (Terdapat 7 saluran atau aliran mengundi di mana perbezaan adalah sama atau kurang daripada 4%.) Kami yakin bahawa ejen-ejen kami yang berpengalaman telah menjalankan tanggungjawab mereka dalam memastikan ketelusan dan ketepatan undian di pusat pengundian masing-masing.

  Di samping itu, pengiraan semula di mana-mana pusat pengundian, mengikut Perkara 25, Seksyen 13, tidak boleh termasuk undi rosak atau ditolak. Pengiraan semula hanya boleh dibuat untuk undi sah yang bermaksud bahawa peluang untuk mengubah jumlah undi akhir adalah sangat tipis dan mungkin tidak cukup untuk mengatasi majoriti 238 undi. Selain itu, seandainya pengiraan semula dibuat, keputusan undi mungkin akan memberikan hasil yang bertentangan iaitu lebih banyak undi mungkin boleh diperolehi oleh calon BN.

  Setelah Borang 14 telah dikeluarkan di pusat pengundian, pengiraan semula undi individu tidak boleh diminta lagi. Satu-satunya perkara yang DAP boleh lakukan adalah untuk meminta Pegawai Pengurus menyemak kembali penjumlahan undi mengikut Borang 14. DAP memang telah mengumpul KESEMUA Borang 14 daripada ejen pengiraan undi kami dan mengesahkan bahawa keputusan akhir seperti yang diumumkan oleh SPR sememangnya betul dan selaras dengan Borang 14 kami.

  Kedua, mengapa DAP tidak membangkitkan isu percanggahan jumlah undi yang diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya selepas penutupan pengundian dan jumlah undi terakhir selepas keputusan diumumkan?

  Pada kira-kira 5:30 petang, Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengumumkan bahawa jumlah keluar mengundi pada hari tersebut adalah seramai 39,850 pengundi. Apabila jumlah 392 undi awal ditambahkan, jumlah undi keseluruhan akan menjadi 40,242 jika pengumuman SPR adalah betul. Apabila keputusan akhir diumumkan, jumlah undi adalah 40,619 (BN memperolehi 20,157 undi, DAP memperolehi 19,919 undi dan terdapat 543 undi rosak). Ini memberikan percanggahan sebanyak 377 undi iaitu perbezaan antara apa yang asalnya diumumkan SPR (40,242) dan keputusan akhir (40,619). Angka ini melebihi majoriti kemenangan calon BN iaitu sebanyak 238 undi.

  Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, telah menulis kepada Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Tan Sri Dato Seri Abdul Aziz, untuk meminta penjelasan atas percanggahan dalam jumlah pengundi yang diumumkan pada awalnya dan jumlah akhir pengundi selepas keputusan diumumkan. Kami sedang menunggu jawapan ini sebelum perbincangan lanjut dengan peguam parti. Peguam kami telah menasihatkan kami untuk tidak berkata apa-apa sehingga mendapat jawapan rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Setiausaha Agung memang berniat menyiasat kebenaran perkara ini dengan Suruhanjaya Pilihan Raya.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

 • Adakah JAIS akan menghalang umat Islam daripada menghadiri upacara agama atau majlis perayaan masyarakat bukan Islam?

  Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 5 Jun 2014

  Adakah JAIS akan menghalang umat Islam daripada menghadiri upacara agama atau majlis perayaan masyarakat bukan Islam?

  Saya mengaku terkejut dan terkilan membaca maklum balas Timbalan Ketua Pengarah JAIS Ahmad Zaki Arshadapabila beliau diminta memberikan justifikasi atas tindakan JAIS untuk ‘menyerbu’ atau menganggu sebuah majlis perkahwinan Hindu di Petaling Jaya pada Ahad 1hb Jun. Beliau dilaporkan berkata bahawa:

  “Sebagai contoh, jika Rafael Nadal datang ke Malaysia dan pergi ke gereja, kami perlu siasat kerana dia mempunyai nama Islam. Jadi jangat cepat membuat kesimpulan,” katanya merujuk kepada pemain tenis nombor satu dunia itu.[1]

  Saya bertanggapan bahawa ia amat melucukan untuk Timbalan Ketua Pengarah Jais Ahmad Zaki Arshad mendakwa nama Rafael Nadal mirip kepada orang Islam, sedangkan setahu saya nama Rafael mahupun nama Nadal merupakan nama yang digunakan secara meluas di serata dunia. Menggunakan Rafael Nadal sebagai contoh nama Islam jelas menunjukkan kejahilan Timbalan Pengarah JAIS.

  Malahan, ramai warganegara Malaysia bukan Islam terutamanya dari Sabah dan Sarawak mempunyai nama mirip kepada orang Melayu / Islam. Sebagai contoh Ketua Pegawai Eksekutif Pemandu, Senator Idris Jala mempunyai nama seperti orang Islam walaupun beliau sebenarnya adalah penganut Kristian Kelabit dari Bario, Sarawak. Adakah Jais akan menyiasat seseorang dengan nama Idris Jala jika seseorang membuat laporan individu itu hadir ke mana-mana gereja di Selangor?

  Ketiga, Timbalan Pengarah JAIS seperti membayangkan JAIS akan menyiasat setiap laporan tentang kehadiran orang Islam Selangor di rumah ibadat bukan-Islam. Adakah salah untuk orang Islam menziarahi gereja atau tokong Cina atau kuil Hindu terutamanya semasa musim pesta atau perayaan? Contohnya, seorang pekerja The Rocket, iaitu akhbar Parti Tindakan Demokratik, telah mengadakan majlis perkahwinan beliau di gereja di Subang Jaya baru-baru ini. Ketika itu, lagu Kristian dinyanyikan dan petikan Bible dibaca. Ramai pekerja Melayu DAP, termasuk daripada Roketkini iaitu akhbar versi Bahasa Melayu kami, telah menghadiri upacara perkahwinan di gereja tersebut. Apakah JAIS akan menyerbu atau mengganggu majlis itu jika mereka menerima laporan tentang kehadiran orang Islam di majlis perkahwinan tersebut? Adakah bukan Islam di Selangor sekarang dilarang menjemput kawan Melayu ke majlis perkahwinan atau perayaan yang diadakan di rumah ibadat bukan Islam? Haruskah ahli-ahli politik Islam di Malaysia berhenti menghadiri apa-apa fungsi di tempat-tempat ibadat bukan Islam kerana tindakan menjemput ahli-ahli politik Islam untuk acara-acara ini boleh ditafsirkan sebagai tindakan berdakwah oleh orang bukan Islam?

  Serbuan yang bersifat sungguh tidak sensitif serta kenyataan jahil Timbalan Ketua Pengarah JAIS Ahmad Zaki Arshad menunjukkan JAIS gagal sepenuhnya untuk mengambil kira perasaan penganut bukan Islam, dan keterlaluan dalam menyiasat laporan berkaitan mereka. JAIS sepatutnya menghormati kesucian tempat ibadat bukan Islam dan meminta kebenaran kerajaan negeri terlebih dulu seperti yang telah pun dijanjikan, bukannya menggunakan pendekatan ‘buat dahulu, fikir kemudian’ semasa bertindak ke atas kes-kes yang membabitkan orang bukan Islam.[2]

  Tindakan JAIS dalam hal ini, ditambah dengan insiden rampasan Alkitab Melayu dari Persatuan Alkitab Malaysia (Bible Society of Malaysia) awal tahun ini serta serbuan ke atas DUMC, sebuah gereja di Petaling Jaya pada tahun 2011, hanya mengukuhkan persepsi bahawa masyarakat bukan Islam di Selangor kini ‘terkepung’ dan akan mengeruhkan hubungan antara kaum bukan sahaja di Selangor malahan juga di seluruh negara Malaysia.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  [1]http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/jais-denies-raiding-hindu-temple-says-wanted-to-speak-to-bride-about-her-re

  [2]https://my.news.yahoo.com/mb-jais-action-embarrassment-072636971.html

 • Pendapat saya terhadap keputusan Pilihanraya Kecil Teluk Intan

  Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming pada 1 Jun 2014 di Teluk Intan

  Pendapat saya terhadap keputusan Pilihan Raya Kecil Teluk Intan

  Seperti yang dijangkakan, pilihan raya Teluk Intan merupakan persaingan yang sengit untuk semua. Akhirnya, jumlah 67% pengundi yang telah keluar undi tidak mencukupi bagi membolehkan DAP mengekalkan kerusi ini, dan DAP kalah kepada majoriti BN yang cukup nipis iaitu 238 undi. Hakikatnya, sebelum keputusan daripada pusat pengundian terakhir disalur balik kepada pusat operasi DAP, calon kami, Dyana Sofya, masih kekal di hadapan dengan 25 undi lebih. Malangnya, tempat mengundi terakhir iaitu Sungai Bugis juga merupakan kubu kuat UMNO yang telah kami hilang dengan majoriti 263 undi.

  Sesungguhnya, keputusan DAP untuk mencalonkan Dyana sebagai calon wanita Melayu yang muda merupakan strategi yang amat berani dan juga berisiko. Saya sendiri telah menerangkan risiko-risiko tersebut awal lagi dalam tulisan saya tentang sebab-sebab mengapa Dyana boleh dianggap sebagai calon berisiko dalam persaingan ini.[1]Dalam kenyataan awal ini, saya telah menggariskan dua senario yang mungkin – satu positif, dan satu lebih negatif – di mana DAP akan menang atau hilang kerusi ini. Malangnya, senario yang lebih negatif muncul menjadi kenyataan.

  Sokongan kaum Cina untuk DAP telah menurun sebanyak 15% dari 85% ke 70% dan ini adalah unjuran yang paling pesimis. Ini agak mengejutkan memandangkan sambutan yang positif yang diterima dari pengundi Cina semasa tempoh kempen termasuk ceramah raksasa pada hari terakhir kempen.

  Undi kaum India pula jatuh 10% dari 62% semasa PRU ke-13 ke 52% pada PRK ini, dan sekali lagi, ia unjuran yang paling pesimis.

  Jika terdapat tanda positif di dalam keputusan ini, ia adalah sedikit kenaikan dalam sokongan orang Melayu iaitu sebanyak 3% daripada 25% pada PRU ke-2013 kepada 28% pada PRK ini. Di dalam enam pusat pengundian majoriti Melayu, DAP mengalami kenaikan kecil dalam penyokongan keseluruhan iaitu daripada 0.7% kepada 3.4%, dan ini suatu tanda yang menggalakkan memandangkan kami tidak menjangkakan sokongan Melayu untuk meningkat.

  Dalam menganalisis dan mentafsir keputusan pilihan raya ini, langkah-langkah penjagaan perlu diambil untuk memisahkan faktor-faktor jangka pendek dan tempatan yang bermain dalam pilihan raya kecil ini berbanding isu-isu yang lebih bersifat peringkat kebangsaan, jangka panjang dan banyak lagi.

  Di peringkat tempatan, faktor kaum serta tempat lahir kedua-dua calon, janji pangkat Menteri untuk calon BN jika dipilih, hakikat bahawa pilihan raya kecil ini tidak akan membawa sebarang kesan terhadap imbangan keseluruhan politik di peringkat kebangsaan, pemberian ‘saguhati’ oleh BN seperti biasa dan janji-janji untuk membawa pembangunan yang berlaku semasa pilihan raya kecil dan kekurangan relatif keprihatinan terhadap persaingan ini yang telah menyebabkan kadar keluar mengundi yang lebih rendah semuanya menjadi faktor-faktor yang menyumbang kepada kekalahan DAP. Namun, faktor-faktor ini mungkin tidak mempunyai kesan yang seumpamanya di peringkat kebangsaan dalam konteks pilihan raya umum.

  Di peringkat kebangsaan, impak isu hudud terutamanya di kalangan pengundi Cina, isu Hindraf yang agak kurang menarik perhatian seperti perletakkan jawatan Waythamoorthy sebagai Timbalan Menteri, dan tarikan PR di kawasan lain – bercampur kaum, separa bandar dengan banyak keperluan pembangunan dan akses Internet yang kurang baik – merupakan isu-isu yang harus diberi perhatian oleh pimpinan kebangsaan PR.

  Sesetengah soalan-soalan khusus yang perlu dibangkitkan termasuk yang berikut:

  Pertama, adakah kadar keluar mengundi untuk pilihan raya umum yang akan datang setinggi PRU 2013 terutamanya jika pengundi tawar hati dengan masalah yang menjejaskan Pakatan Rakyat seperti perbezaan pendapat mengenai hudud, masalah dalam pemilihan parti, isu-isu kepimpinan dalam Pakatan di negeri Selangor, isu kalimah Allah dan Alkitab Melayu? Tiada jaminan bahawa masalah-masalah ini tidak akan bertimbun dalam masa menjelang pilihan raya umum akan datang dan jika ya, ramai pengundi mungkin akan memilih untuk tidak kembali mengundi. Kadar keluar mengundi yang rendah yang merupakan sebahagian daripada sebab DAP hilang kerusiTeluk Intan boleh juga berlaku di banyak kawasan pilihan raya yang lain.

  Kedua, dapatkah Pakatan Rakyat mengembangkan satu mesej yang meyakinkan untuk kawasan pilihan raya lain seperti Teluk Intan yang separa bandar dan mungkin lebih menyakini janji-janji pembangunan dan bukan mesej untuk memerangi rasuah dan untuk menghapuskan politik beraskan kaum yang berpangkalan di negara ini? Ini adalah kerusi di mana wakil Pakatan adalah lemah contohnya di Beruas, Bakri, Raub, Bukit Gantang, Kluang, Kuala Kedah atau di mana wakil BN adalah lemah contohnya di Bentong, Cameron Highlands, Labis dan Bagan Serai. Pakatan mungkin memerlukan strategi yang berbeza tetapi juga merupakan pelengkap kepada apa yang telah Pakatan lakukan di peringkat kebangsaan bagi membolehkan Pakatan mempertahankan dan memenangi kerusi-kerusi tersebut.

  Ketiga, adakah Pakatan dapat memanfaatkan imejnya sebagai satu pakatan yang lebih menarik kepada generasi muda dan pengundi muda? Tidak ada soalan bahawa PR mempunyai lebih ramai Ahli-Ahli Parlimen yang dynamik dan boleh dipercayai berbanding dengan BN. Namun, undi golongan muda mudah berubah-ubah dan mungkin mudah ‘berpusing’ kepada BN. Cabaran bagi Pakatan adalah untuk menyediakan platform yang diperlukan untuk pemimpin muda, terutamanya dari masyarakat Melayu untuk membolehkan mereka membentangkan idea-idea kreatif dan dasar-dasar yang boleh dipercayai untuk meyakinkan pengundi muda bahawa mereka adalah lebih baik daripada BN untuk menerajui negara di masa hadapan.

  Kami sudahpun berpeluang melihat kelibat ini semasa kempen Dyana di Teluk Intan. Dyana menyebabkan kegembiraan and keterujaan di peringkat kebangsaan terutamanya di kalangan orang Melayu yang muda. Oleh kerana pencalonan Dyana, pelajar UiTM bercakap tentang DAP dan tidak semestinya dengan cara yang negatif. Seorang pelajar Malaysia di Oxford telah menulis tentang mengapa orang Melayu muda sedang meninggalkan UMNO, dengan menggunakan Dyana sebagai contoh.[2] Marina Mahathir memuji Dyana kerana dapat berfikir dan menulis untuk diri sendiri.[3] Di peringkat tempatan, Dyana mendapat sambutan besar dari kalangan kanak-kanak dan juga anak-anak muda di mana-mana beliau pergi. Walaupun kebanyakkan mereka bukanlah pengundi, namun, mereka bakal menjadi pengundi di masa akan datang dan Dyana berada di dalam lebih kedudukan yang lebih baik untuk memenangi hati mereka.

  DAP mungkin telah kalah di Teluk Intan, tetapi dengan cuba untuk memecahkan halangan kaum dan jantina, jalan baru telah dibuka. Saya yakin selepas pilihan raya kecil ini, lebih ramai lagi orang Melayu yang muda akan melihat DAP sebagai saluran untuk aktiviti politik mereka. Saya yakin bahawa lebih ramai orang muda akan menyokong perjuangan Pakatan untuk beralih daripada politik berasaskan kaum. Cabaran PR ialah untuk memimpin jalan menghala ke hadapan dan tidak menoleh ke belakang.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  [1] http://ongkianming.com/2014/05/27/press-statement-why-dyana-sofya-is-the-underdog-in-teluk-intan/

  [2] http://www.themalaymailonline.com/opinion/yasmin-disney/article/dyana-and-umno-why-are-young-malays-abandoning-the-party

  [3] http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/she-can-think-she-can-write-she-can-articulate-marina-mahathir-says-of-smar

Page 30 of 44« First...1020...2829303132...40...Last »