• SEDA harus memastikan bahawa pemberian kuota Tarif Galakan Solar PV (Solar Fotovolta) bagi kapasiti melebihi 425kW hingga 1MW adalah setelus pemberian kuota Tarif Galakan untuk Solar PV bagi kapasiti kurang daripada 425kW

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 10hb Mac 2015

  SEDA harus memastikan bahawa pemberian kuota Tarif Galakan Solar PV (Solar Fotovolta) bagi kapasiti melebihi 425kW hingga 1MW adalah setelus pemberian kuota Tarif Galakan untuk Solar PV bagi kapasiti kurang daripada 425kW

  Saya mengucapkan tahniah kepada Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) kerana berjaya menjalankan pengundian terbuka yang kedua bagi peruntukan kuota Tarif Galakan Solar PV kurang daripada 425kW untuk kategori bukan individu pada 9 Mac 2015 di Everly Hotel.[1] Pengundian tersebut telah dilaksanakan oleh Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Dato’ Seri Mahdzir bin Khalid, dan telah diaudit oleh Deloitte Enterprise Risk Services Sdn Bhd dengan pemerhati daripada Jabatan Audit Negara dan Institut Integriti Malaysia. Ramai wakil daripada syarikat Solar PV yang memohon kuota Tarif Galakan turut hadir untuk menyaksikan proses pengundian. Sejumlah 20MW Kuota Tarif Galakan telah dianugerahkan, iaitu sebanyak 16MW di Semenanjung Malaysia dan 4MW di Sabah.

  Walaubagaimanapun, SEDA tidak mengumumkan peruntukan kuota Tarif Galakan Solar PV untuk kapasiti melebihi 425 kW hingga 1MW bagi kategori bukan individu di undian terbuka semalam. Pada tahun lepas, SEDA telah memberitahu pemain industri bahawa permohonan kuota Tarif Galakan untuk kapasiti melebihi 425 kW hingga 1 MW akan dinilai oleh SEDA melalui sistem mata merit.[2] Dalam pembentangan yang sama pada tahun lepas, SEDA juga telah menyatakan bahawa jika terdapat markah seri dalam bilangan mata yang diperolehi pemohon, proses undian terbuka akan dijalankan semalam bagi kuota Tarif Galakan melebihi 425 kW (Lihat Lampiran 1). Akan tetapi, proses undian tersebut langsung tidak dijalankan semalam.

  Dalam satu kenyataan sebelum ini, saya telah menyeru SEDA untuk mengotakan janji mereka kepada pemain industri untuk menerbitkan markah merit kesemua 146 pemohon bagi kuota Tarif Galakan melebihi 425kW hingga 1MW.[3] Saya mengulangi seruan ini supaya reputasi SEDA sebagai badan yang telus akibat amalan undian terbuka tidak akan terjejas. SEDA perlu setelus mungkin memandangkan rakan sejawat saya iaitu Jimmy Wong, Ahli Parlimen Kota Kinabalu telah mengeluarkan kenyataan akhbar di mana seorang pemberi maklumat telah memberitahu beliau tentang tekanan ke atas Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) untuk memberi markah Kajian Sistem Kuasa (PSS) yang baik kepada syarikat Solar PV yang mempunyai hubungan yang rapat dengan pihak tertentu.[4] Demi membuktikan bahawa tiada apa yang perlu disembunyikan, SEDA mesti mengumumkan markah mata merit kesemua 146 pemohon bagi kuota Tarif Galakan melebihi 425kW hingga 1MW apabila ia mengumumkan nama pemohon yang berjaya.[5]

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  Lampiran 1: Cadangan Jadual Masa untuk Solar PV bagi kategori Bukan Individu kapasiti melebihi 425 kW hingga 1MW

  [i] http://www.seda.gov.my/?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&y=45&s=4602

  [ii] http://www.seda.gov.my/?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&s=27

  [iii] http://ongkianming.com/2015/02/10/press-statement-seda-must-continue-to-uphold-the-highest-standards-of-transparency-in-the-allocation-of-the-feed-in-tariff-fit/

  [iv] http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=97759

  [v] tp://www.seda.gov.my//?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&y=45&s=4502

 • Soalan Parlimen: Sesi Pertama 2015 (9.3.2015 – 9.4.2015)

  Soalan Parlimen Sesi Pertama 2015 – Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang

  Soalan Jawab Lisan 

  1)      Dr Ong Kian Ming ( Serdang ) minta Menteri Kewangan menyatakan jumlah hutang Pembinaan PFI Sdn Bhd terkini dan menjelaskan sebab laporan akaun tahunan untuk 2013 masih belum diberikan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

  2)      Dr Ong Kian Ming ( Serdang ) minta Menteri Belia dan Sukan untuk menyatakan komposisi Parlimen Belia mengikut pecahan jantina, kaum dan umur dan tindakan yang akan diambil supaya Parlimen Belia lebih menggambarkan populasi belia.

  3)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Perdana Menteri menyatakan di bawah program Transformasi Perkhidmatan Bus Berhenti-henti (SBST), berapakah anggaran nilai kontrak perkhidmatan bas untuk setiap satu ‘network’ masing-masing di lima kawasan pilot project  dan sama ada SPAD akan melantik ‘network operator’ secara rundingan terus ataupun tender terbuka.

  4)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Perdana Menteri menjelaskan kenapa tidak ada tambahan kerusi parlimen di negeri Sarawak memandangkan 11 kerusi DUN baru telah dicadangkan dalam persempadanan semula negeri Sarawak.

  5)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan kos pembinaan loji WtE dan kos operasi di Taman Beringin, Kepong dan sama ada ‘waste guarantee’ sebanyak 1000 ton sehari akan diberikan kepada pihak konsesi.

  6)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menjelaskan sebab ‘nett metering’ untuk menggalakkan penjanaan kuasa elektrik melalui tenaga boleh baharu belum lagi dilaksanakan.

  7)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan sama ada Project 3b untuk membina loji tenaga yang telah diberikan kepada 1MDB akan diberikan kepada Tenaga Nasional memandangkan ketidakupayaan 1MDB untuk mendapatkan pembiayaan untuk projek ini.

  8)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Pendidikan untuk menyatakan status terkini rancangan untuk membina SRK Taman Sutera, Kajang, yang nampaknya telah terbengkalai.

  9)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Kerja Raja untuk menyatakan status terkini pembinaan laluan keluar MEX di Seri Kembangan, tarikh jangkaan siap dan kadar tol yang akan dikenakan.

  10)   Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Wilayah Persekutuan untuk menyatakan langkah yang akan diambil untuk menaik tarafkan jalan di sekitar bulatan lumba kuda Selangor dan jalan keluar dari Lebuhraya Utara Selatan ke Lebuhraya Bukit Jalil yang sedang mengalami kesesakan trafik yang teruk.

  Soalan Jawab Bertulis

  1)      Dr Ong Kian Ming (Serdang) meminta Menteri Pendidikan untuk menyenaraikan nama semua Sekolah Pendidikan Khas (SPK), sekolah yang ada Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) dan sekolah yang ada Program Pendidikan Inklusif.

  2)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani memberi perangkaan tentang bilangan petani padi sawah atau petani padi huma, purata hasil pengeluaran setiap petani, dan juga purata pendapatan tahunan mereka mengikut negeri dan kedudukan jelapang padi di seluruh Malaysia.

  3)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Perdana Menteri untuk menyenaraikan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada setiap syarikat yang mendapatkan dana daripada ‘Interim Stage Bus Support Fund (ISBSF)’ mengikut negeri untuk tahun 2012, 2013 dan 2014.

  4)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Menteri Kewangan untuk menyenaraikan semua penjawat awam yang memegang jawatan pengarah di syarikat yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan dan pampasan pengarah yang diterima oleh penjawat awam daripada syarikat-syarikat ini.

  5)      Dr. Ong Kian Ming (Serdang) minta Perdana Menteri untuk menyatakan jumlah peserta dalam program Graduate Employability Management Scheme (GEMS) mengikut sektor sasaran dan jumlah peserta yang berjaya mendapatkan pekerjaan melalui program ini.

 • Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), Suruhanjaya Tenaga dan Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) harus memperkenalkan net metering untuk tenaga solar di kawasan perumahan dan komersil bagi meningkatkan penjanaan elektrik & mengurangkan Jejak Karbon (Carbon Footprint) Malaysia

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 7hb Mac 2015

  Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), Suruhanjaya Tenaga dan Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) harus memperkenalkan net metering untuk tenaga solar di kawasan perumahan dan komersil bagi meningkatkan penjanaan elektrik dan mengurangkan Jejak Karbon (Carbon Footprint) Malaysia

  Menurut Suruhanjaya Tenaga, permintaan puncak elektrik dijangka meningkat sebanyak 30% iaitu daripada 17,697 MW pada tahun 2015 kepada 22,938 MW pada tahun 2025. Bagi memenuhi peningkatan permintaan elektrik, sebilangan kontrak bagi membina loji janakuasa arang batu dan gas yang berskala besar telah diberikan oleh Suruhanjaya Tenaga. Ini termasuk kes kontroversi Projek 3B bagi membina sebuah loji janakuasa arang batu 2000MW yang telah dianugerahkan kepada 1MDB dan tertangguh disebabkan ketidakmampuan 1MDB untuk menjana sumber kewangan yang diperlukan untuk membina loji tersebut.[1] Berikutan masalah ini, Menteri Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), Suruhanjaya Tenaga dan SEDA harus serius mempertimbangkan penggunaan net metering sebagai alternatif bagi memenuhi permintaan tenaga yang semakin meningkat di Malaysia.

  Net metering membolehkan sesiapa sahaja yang mempunyai sambungan grid elektrik untuk menjual semula elektrik yang dihasilkan sendiri (biasanya melalui tenaga solar) ke grid dan menuntut kredit bagi bil elektrik mereka. Dengan ini, pengguna hanya perlu membayar jumlah dari perbezaan antara tenaga elektrik yang diguna dan elektrik yang telah dijual kembali ke grid.[2] Net metering adalah berbeza daripada sistem Tariff Galakan kerana ia membolehkan sesiapa sahaja yang mempunyai keupayaan menjana elektrik untuk menjualnya kembali kepada grid tanpa perlu membida untuk kuota Tarif Galakan demi mencapai kelayakan untuk menjual semula elektrik ke grid.

  Terdapat banyak kelebihan bagi net metering. Pertama, ia membolehkan ramai pemilik hartanah kediaman dan komersial untuk mengambil bahagian dalam pengeluaran dan pengagihan tenaga boleh diperbaharui (RE atau renewable energy). Menurut laporan tahunan SEDA 2013, hanya 2,448 individu dan 252 bukan individu telah berjaya mendapat kelulusan Tarif Galakan pada akhir tahun 2013 untuk PV Solar (terkumpul sejak permulaan Tarif Galakan). Permintaan kuota PV Solar untuk individu dan bukan individu sentiasa melebihi penawaran dan ramai pemilik rumah individu yang kecewa lanjutan kegagalan mendapat kelulusan akibat daripada permintaan yang melebihi penawaran. Net metering akan menyelesaikan masalah ini dan memperluaskan manfaat tenaga boleh diperbaharui kepada lebih ramai orang.

  Kedua, perkenalan net metering boleh membantu meratakan permintaan elektrik pada waktu puncak. Waktu puncak biasanya adalah pada waktu bekerja apabila pejabat menghidupkan penghawa dingin pada kapasiti tertinggi dan apabila kilang beroperasi pada kapasiti penuh. Ini juga merupakan waktu potensi tertinggi penjanaan kuasa solar. Semakin banyak PV solar yang disambungkan ke grid, semakin kurang beban penjanaan elektrik di loji kuasa yang sedia ada. Sebagai contoh, walaupun kapasiti di Malaysia adalah 21,060MW pada tahun 2014 dan permintaan puncak hanya 17,152MW, namun terdapat insiden di mana TNB terpaksa membakar sulingan minyak yang lebih mahal dalam loji janakuasa gas untuk menjana lebih tenaga elektrik semasa waktu puncak[3] kerana sebahagian daripada loji janakuasa arang batu telah rosak dan tidak beroperasi.[4]

  Ketiga, perkenalan net metering tidak memerlukan pengambilan tanah baru bagi membina loji janakuasa yang terbukti tidak digemari oleh penduduk tempatan. Loji janakuasa bernilai RM1.3 bilion di Lahad Datu telah dibatalkan akibat bantahan oleh penduduk dan aktivis alam sekitar.[5] PV solar untuk unit kediaman dan komersial akan menggunakan bumbung-bumbung bangunan yang sedia ada untuk penjanaan dan tidak memerlukan tanah baru. Oleh kerana unit kediaman dan komersial telah pun disambungkan kepada grid, kos sambungan bagi net metering dapat diminimakan, tidak seperti loji janakuasa dan lain-lain sumber penjanaan kuasa yang dibina jauh daripada kawasan penduduk dan dengan itu, juga jauh daripada grid elektrik.

  Keempat, pemberian rangsangan kepada industri tenaga boleh diperbaharui melalui net metering akan membantu Malaysia dalam mengurangkan pelepasan karbon. Semasa Persidangan Perubahan Iklim 2009 di Copenhagen, Perdana Menteri Dato’ Sri Najib telah membuat komitmen untuk mengurangkan pelepasan karbon Malaysia sebanyak 40% menjelang tahun 2020[6], satu janji yang diulangi semula di PBB pada bulan September 2014.[7] Net metering bakal menjadi satu langkah yang penting dalam membantu Malaysia memnuhi ikrar tersebut.

  Fokus net metering sepatutnya ditujukan kepada unit kediaman dan komersil dan bukan untuk penjanaan tenaga boleh diperbaharui secara skala besar seperti ladang solar. Ini untuk memastikan bahawa faedah penjanaan tenaga boleh diperbaharui dapat dirasai oleh pengeluar berskala kecil berbanding syarikat- syarikat besar sahaja.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  [1] http://klse.i3investor.com/blogs/amresearch/70131.jsp

  [2] http://www.seia.org/policy/distributed-solar/net-metering

  [3] http://dspace.uniten.edu.my/xmlui/bitstream/handle/123456789/6570/0519%20The%20heavy%20cost%20of%20coal-fired%20plant%20outages–%20The%20Edge.pdf?sequence=1

  [4] http://themalaysianreserve.com/main/news/corporate-malaysia/5539-malakoffs-proposed-listing-may-be-deferred-again

  [5] http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/sabah-cancels-lahad-datu-coal-power-plant

  [6] http://www.thestar.com.my/story/?file=%2F2009%2F12%2F18%2Fnation%2F20091218134734&sec=nation

  [7] http://www.thestar.com.my/News/Nation/2014/09/24/Najib-New-York-Climate-change/

 • Adakah Jho Low dibenarkan menentukan dasar luar negara Malaysia di Arab Saudi?

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 4hb Mac 2015

  Adakah Jho Low dibenarkan menentukan dasar luar negara Malaysia di Arab Saudi?

  1MDB dan Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak perlu menjawab segera persoalan-persoalan yang timbul ekoran pendedahan oleh Sarawak Report[1] baru-baru ini berkenaan hubungan antara 1MDB, Jho Low dan Najib. Satu soalan penting dari soalan yang banyak timbul ialah adakah Jho Low dibenarkan menggunakan pengaruhnya bagi menentukan dasar luar negara Malaysia di Saudi Arabia?

  Perdana Menteri Dato’ Sri Najib Tun Razak Najib telah melakukan lawatan rasmi beliau yang pertama sebagai Perdana Menteri ke Arab Saudi pada bulan Januari 2010 (yang asalnya dijadualkan pada Disember 2009). Menurut Sarawak Report, Jho Low dan rakan-rakan sekerjanya telah bekerja keras untuk ‘membuat persediaan’ sempena lawatan tersebut.

  Pertama, rakan sekerja rapat Jho Low, Seet Li Lin, didakwa telah menyediakan draf surat untuk dihantar oleh Dato’ Sri Najib kepada Raja Arab Saudi ketika itu, iaitu Raja Abdullah (Lampiran 1).

  Kedua, Tarek Obaid, pengasas Petro Saudi, didakwa telah menghantar satu emel kepada Jho Low pada 13 November 2009 meminta Perdana Menteri Malaysia menyokong langkah ketenteraan Arab Saudi di Yaman Utara ke atas kelompok pemberontak yang dikenali sebagai Houthis (Lampiran 2). Obaid malah menyediakan satu draf kenyataan. Pada 19 November, Perdana Menteri Dato’ Sri Najib mengeluarkan kenyataan mengutuk Houthis dan menyokong hak Arab Saudi untuk mempertahankan diri.[2]

  Ketiga, Jho Low didakwa telah mengatur temuramah Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib oleh Jamal Kashoggi (kemungkinan besar Pengurus Besar Al Arabiya News Channel[3]) semasa lawatan rasmi beliau ke Arab Saudi. Dalam e-mel yang didedahkan oleh Sarawak Report, Wan Ahmad Shihab, pegawai khas kepada Perdana Menteri, menghantar emel kepada Jalam Kashoggi dan salinan kepada Jho Low untuk “berkomunikasi dengan satu sama lain untuk persiapan wawancara dengan Perdana Menteri yang dijadualkan pada 14 Disember 2009.”(Lampiran 3) (Lawatan tersebut kemudian ditukar kepada Januari 2010).

  Dasar luar negara Malaysia perlu ditetapkan berdasarkan kepentingan rakyat Malaysia. Hakikat bahawa seorang individu atau sekumpulan kecil individu boleh menentukan dasar luar negara Malaysia untuk kepentingan peribadi mereka sendiri, seperti yang didakwa dan didedahkan oleh Sarawak Report, adalah sangat membimbangkan. Saya menyeru Perdana Menteri, Dato’ Sri Najib untuk memberi keterangan mengenai dakwaan ini dan juga dakwaan lain yang dibangkitkan dalam pendedahan Sarawak Report pada 28hb Februari 2015.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  Appendix 1: Draft of Letter Prepared by Seet Li Lin on behalf of Prime Minister Najib to be sent to King Abdullah prior to the PM’s visit in Jan 2010

  His Majesty King Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud
  The Custodian of the Two Holy Mosques
  Kingdom of Saudi Arabia

  Your Majesty,

  I have the honour to convey to Your Majesty the gratitude and appreciation of the Government and people of Malaysia to the Kingdom of Saudi Arabia, for the services extended to the Guests of Allah from Malaysia who travelled to the Kingdom of Saudi Arabia to perform the Haj and Umrah. Despite the public health challenges posed by the H1N1 flu situation, Your Majesty increased the Malaysian pilgrims Haj quota for the 1430H haj season by 10,000 to 38,000 pilgrims.

  On the issue of Yemeni Houthis rebels and their attacks on the sovereignty of the Kingdom of Saudi Arabia, the Government of Malaysia firmly condemns such violations. We unreservedly support the tough actions taken by Your Majesty in ensuring the security of the Kingdom of Saudi Arabia and the GCC against such despicable acts of violence.

  I will also like to congratulate Your Majesty on the inauguration of King Abdullah Science and Technology University. The unparalleled facilities and world-class faculty assembled will no doubt provide intellectual fruits and technological advancements to benefit all mankind in generations to come.

  Also, Your Majesty’s pro-business development policies have greatly benefitted both the public and private sectors of Malaysia. 1MDB, a Malaysian sovereign wealth fund has formed a joint-venture with PetroSaudi International to capitalize on global investment opportunities for the Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia. MMC Corporation Berhad, a Malaysian company, has the privilege of partnering the Saudi Binladin Group to jointly develop and manage the new Jazan Economic City. These are just some examples of the ever-improving bilateral relationships and trade ties between the Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia.

  Malaysia is currently developing several economic zones such as the Iskandar Development Region in Johor and the Sarawak Corridor of Renewable Energy and it will be interesting if I can have an audience with Your Majesty to share your wisdom on various economic policies, such as the conception of the King Abdullah Economic City, and political issues during my visit to the GCC in early next year. I can also take the opportunity to update Your Majesty on various developments that I am undertaking in Malaysia.

  May Allah the Almighty continues to bestow upon Your Majesty His guidance and blessings for Your Majesty’s leadership of the Kingdom of Saudi Arabia in particular and the Islamic world in general.

  With Respect and Best Wishes.
  Dato’ Sri Mohd Najib bin tun Abdul Razak

  Appendix 2: Email from Tarek Obaid to Jho Low asking the Malaysian Prime Minister to support Saudi Arabia in its military operations against the Houthis in Northern Yemen

  From: “Tarek Obaid” <Tarek.Obaid@Petrosaudi.com> Subject: Saudi Announcement To: Low, Jho (Personal) Date: Fri, 13 Nov 2009 21:03:00 +0000

  Dear Joe :-

  Further to our discussion today, it would be highly appreciated if Malaysia could issue a strong statement of support to Saudi Arabia and it’s recent military operations and categorically condemn the incursions into Saudi territory of the Northern Yemeni rebel group known as the Houthis.

  Please find below a draft statement that the Malaysian Prime Minister should issue in this regard.

  Respectfully, Tarek

  Malaysia strongly condemns the criminal acts carried out by armed men from the Houthi rebel group in North Yemen who recently crossed and infiltrated the Jizan region in Saudi Arabian territory. Malaysia firmly supports the Kingdom of Saudi Arabia’s actions and categorically rejects any attack against any part of Saudi Arabia. The Kingdom has the full right to defend its territories and safeguard the safety of it’s citizens. Saudi Arabia under the wise leadership of the Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz has a special standing in the Middle East and the wider Muslim world and it’s stability is of critical global importance.

  Appendix 3: Wan Ahmad Shihab, Special Officer to PM Najib, arranging for an interview with a Jamal Kashoggi, introduced via Jho Low

  Dear Sheikh Tarek, From: Wan Shihab <wanshihab@gmail.com> Date: Wed, 25 Nov 2009 21:34:50 +0800 To: <jamal@khashoggi.com> Cc: Low, Jho (Personal)<jho.low@gmail.com>

  Subject: Greetings and Introduction

  Dear Mr. Jamal Kashoggi,

  My name is Wan Ahmad Shihab and I am the Special Officer to the Prime Minister of Malaysia, the Hon. Mr. Najib Razak.

  I was given your e-mail by Mr. Jho Low, so that we may begin communicating with each other on preparations for the interview with the Prime Minister scheduled for December 14th, 2009.

  I am currently travelling with the Prime Minister and will return to Malaysia by December 1st, but please do not hesitate to contact me for any assistance which you may require leading up to the interview, and we will be happy assist you in whatever way we can.

  Please find below all of my contact details should you need to reach me at any time.

  I look forward to hearing from you. Thank you.

  — Wan Ahmad Shihab Ismail Special Officer to the Prime Minister Level 4, Prime Minister’s Office Perdana Putra 62502 Putrajaya Malaysia

  Office: +603 8888 1433 Mobile 1: +6019 2633 488 Mobile 2: :+60193137047

  Official e-mail: wanshihab@pmo.gov.my

  [1] Semua e-mel yang dirujuk dalam kenyataan media ini boleh dimuat turun dari: http://www.sarawakreport.org/2015/02/managing-the-media-and-then-foreign-policy-how-jho-low-took-over/

  [2] http://www.pmo.gov.my/home.php?menu=news&news_id=782&news_cat=4&page=1729&sort_year=2009&sort_month=

  [3] http://english.alarabiya.net/authors/Jamal-Khashoggi.html

 • Jika keupayaan untuk menarik pelajar asing merupakan penanda sistem pendidikan bertaraf dunia, adakah ini bermakna bahawa universiti awam kita kurang berkualiti berbanding dengan universiti swasta?

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 24hb Februari 2015

  Jika keupayaan untuk menarik pelajar asing merupakan penanda sistem pendidikan bertaraf dunia, adakah ini bermakna bahawa universiti awam kita kurang berkualiti berbanding dengan universiti swasta?

  Pada hari Ahad yang lalu, Menteri Pendidikan II Datuk Seri Idris Jusoh telah berkata bahawa sistem pengajian tinggi negara kini bertaraf dunia berdasarkan jumlah tinggi pelajar asing di Malaysia. Jika kita mengikut logik dangkal Idris Jusoh, ini bermakna bahawa kualiti universiti awam kita adalah lebih rendah berbanding universiti swasta, kerana bilangan dan peratusan pelajar asing di universiti swasta adalah lebih tinggi berbanding dengan universiti awam. Apakah ini bermakna Kementerian Pendidikan telah lalai buat kerja dalam meningkatkan kualiti pendidikan universiti awam kita kerana gagal menarik minat pelajar asing berbanding universiti swasta?

  Rakan sejawat saya, Zairil Khir Johari iaitu Ahli Parlimen Bukit Bendera, telah menunjukkan semalam bahawa hampir tiada pelajar warga British, Jerman atau Australia yang menuntut di universiti di Malaysia, berbanding dengan jumlah pelajar Malaysia di UK dan Australia yang lebih tinggi.

  Namun di kalangan pelajar asing yang belajar di Malaysia pun, kebanyakan daripada mereka memilih universiti swasta berbanding universiti awam. Merujuk kepada statistik terkini daripada Perangkaan Pendidikan Negara: Sektor Pengajian Tinggi 2013, seramai 28,826 pelajar asing belajar di universiti awam yang mewakili 5.1% daripada jumlah keseluruhan pelajar (tidak termasuk politeknik dan kolej komuniti). Pada masa yang sama, seramai 52,598 pelajar asing menuntut di institusi pendidikan tinggi swasta – iaitu di universiti, kolej universiti dan kampus cawangan, yang mewakili 10.8% daripada jumlah keseluruhan pelajar. (Lihat Jadual 1 di bawah)

  Jadual 1: Bilangan dan peratusan pelajar asing di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta, 2013

  IPTA / IPTS Warganegara Pelajar Asing Jumlah Pelajar Asing (%)
  IPTA    531,533            28,826    560,359 5.1%
  IPTS    432,365            52,598    484,963 10.8%

  Jika kita meneliti universiti individu, tiga universiti awam dengan jumlah dan peratusan terbesar pelajar asing adalah Universiti Islam Antarabangsa dengan 5408 pelajar asing (17.2% daripada jumlah keseluruhan pelajar), Universiti Teknologi Malaysia dengan 4103 pelajar asing (11.8%) dan Universiti Malaya dengan 3289 pelajar (12.7%).[1]

  Pada masa yang sama, tiga universiti swasta dengan jumlah dan peratusan pelajar asing yang lebih besar adalah Lim Kok Wing University of Creative Technology dengan 5764 pelajar asing (70.6%), Universiti Teknologi dan Inovasi Asia Pasifik dengan 4843 pelajar asing (65%) dan Universiti Al-Madinah Antarabangsa yang kurang dikenali dengan 3272 pelajar asing (95%).[2]

  Adakah ini bermakna bahawa universiti awam kita adalah lebih buruk daripada universiti swasta dari segi taraf pendidikan? Adakah ini sebab mengapa lebih ramai pelajar asing di universiti swasta berbanding universiti awam? Selain itu, adakah ini bermakna bahawa UM tidak setanding dengan Lim Kok Wing dari sudut taraf pendidikan? Inilah kesimpulan yang kita dapat jika mengikut logik dangkal Idris Jusoh.

  Sebab mengapa saya menunjukkan statistik ini adalah untuk menjelaskan bahawa bilangan dan peratusan pelajar asing yang menuntut di negara atau universiti tertentu tidak boleh digunakan sebagai penanda kualiti atau tahap pendidikan.

  Peratusan prasiswazah di Cambridge yang merupakan pelajar antarabangsa adalah 19% berbanding dengan 11% di Harvard. Peratusan pelajar prasiswazah antarabangsa yang belajar di London School of Economics adalah 42%. Haruskah kita mengambil ‘bukti’ ini sebagai penanda bahawa tahap pendidikan di LSE adalah lebih tinggi berbanding Cambridge dan Cambridge adalah lebih baik daripada Harvard? Sudah tentunya tidak! Apa yang penting ialah kualiti pelajar yang menuntut di universiti tersebut, tidak kira sama ada mereka adalah pelajar asing atau warganegara. Dan apa yang penting untuk pelajar-pelajar ini adalah pengalaman pendidikan mereka selepas masuk ke universiti tersebut.

  Jikalau kita memberi terlalu banyak fokus dan perhatian kepada pelajar asing, ada kemungkinan bahawa sesetengah pembuat dasar akan menggunakan kaedah ini sebagai ‘jalan pintas’ untuk meningkatkan ranking universiti kita. Peratusan pelajar asing merupakan salah satu komponen QS University World Ranking yang bernilai 5% daripada markah keseluruhan. Sungguh menyedihkan jika anggapan Menteri Pendidikan kita disampaikan nanti kepada pentadbir universiti kita yang kemudian akan membuka pintu kepada pelajar asing, tanpa mengira kualiti, supaya kedudukan universiti bertambah baik secara berpura-pura. Inilah yang menyebabkan kenyataan Idris Jusoh pada hari Ahad lagi tidak bertanggungjawab dan membimbangkan!

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  [1] Statistik diambil daripada Perangkaan Pendidikan Negara: Sektor Pengajian Tinggi 2013

  [2] Statistik diambil daripada Buku Informasi IPTS 2012 bertaraf universiiy, kolej universiti dan kampus cawangan

Page 20 of 47« First...10...1819202122...3040...Last »