• 3 cabaran utama untuk Menteri Besar (MB), Pemerbadanan Menteri Besar (MBI) dan Kumpulan Pelaburan Darul Ehsan (DEIG)

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 7 September 2015

  3 cabaran utama untuk Menteri Besar (MB), Pemerbadanan Menteri Besar (MBI) dan Kumpulan Pelaburan Darul Ehsan (DEIG)

  Baru-baru ini, perhatian dan tumpuan orang ramai ditala kepada Kumpulan Pelaburan Darul Ehsan (DEIG atau Darul Ehsan Investment Group dalam Bahasa Inggeris) setelah tamat persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor, disebabkan oleh beberapa kebimbangan yang dibangkitkan berkenaan tujuan dan ketelusan syarikat pegangan yang baru ditubuhkan ini.[1] Antara kebimbangan yang muncul berkait dengan kemungkinan DEIG akan menjadi sebuah lagi 1MDB. Berikut adalah tiga (3) cabaran utama yang harus ditangani oleh Menteri Besar Selangor, Azmin Ali untuk menangani persoalan yang ditimbulkan di persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor.

  i) Cabaran ketelusan

  Azmin telah menyamakan DEIG dengan Khazanah dari segi penggabungan dan pengurusan pelbagai aset yang kini di bawah Pemerbadanan Menteri Besar (MBI).[2] Penggabungan 74 buah syarikat di mana MBI mempunyai kawalan dan kepentingan minoriti memang masuk akal. Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS) di bawah Dewan Undangan Negeri Selangor telah pun menyatakan ini dengan jelas di dalam kenyataan prosiding mereka, kecuali saranan penggabungan dan penyusunan semula dilaksanakan di bawah MBI berbanding di bawah satu entiti yang baru diwujudkan, seperti DEIG.[3]

  Prinsip ketelusan mestilah bermula dari MBI. Namun apa yang pelik di sini adalah walaupun MBI merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Enakmen Menteri Besar Selangor 1994, MBI tidak diwajibkan untuk membentangkan akaun di persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor. Rakan sejawat saya di Dewan Undangan Negeri Selangor telah mengesahkan bahawa akaun MBI tidak pernah dibentangkan sepanjang 5 tahun pentadbiran Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar. Jika Azmin mahu menyakinkan semua orang bahawa DEIG adalah lebih telus daripada Khazanah[4], perkara pertama yang perlu dibuat oleh beliau adalah membentangkan akaun penuh MBI ketika persidangan belanjawan akhir tahun, tanpa mengira status proses penggabungan dan penyusunan semula di bawah DEIG. Lagipun, Khazanah telah menerbitkan maklumat mengenai prestasi portfolio[5] serta maklumat terpilih mengenai kunci kira-kira dan penyata pendapatannya.[6]

  Namun, Azmin harus melangkah lebih jauh. Beliau seharusnya mendedahkan maklumat yang kini tidak didedahkan oleh Khazanah, seperti pakej pampasan kepada eksekutif MBI serta jumlah peruntukan kepada pengarah. Beliau perlu mencontohi KWSP yang membekalkan maklumat sebegini, (walaupun jumlah pendapatan CEO dan Timbalan CEO digabungkan). Pendedahan maklumat sebegini akan membantu dalam mencegah pertikaian bayaran pemberhentian bernilai RM2.7 juta kepada beberapa staf MBI yang diberhentikan pada penghujung perkhidmatan Khalid sebagai Menteri Besar.[7]

  Tambahan lagi, Azmin perlu mengkaji semula dan mendedahkan polisi dividen semasa oleh MBI dan juga Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) yang berada di bawah MBI. Saya terkejut apabila mengetahui MBI langsung tidak pernah membuat sebarang sumbangan kepada pendapatan Selangor melalui dividennya.[8] Yang mengejutkan lagi, selain daripada Kumpulan Semesta Sdn. Bhd. yang merupakan syarikat penyelia perlombongan di Selangor, tiada syarikat milik negeri lain menyumbang sebarang dividen kepada kerajaan Selangor dari tahun 2004 hingga 2014 (Rujuk Lampiran 1). Sebaliknya, Khazanah mengumumkan dividen sebanyak RM900 juta pada 2014 dan telah membayar jumlah terkumpul dividen bernilai RM7.4b sejak 2004.[9]

  Dengan itu, standard ketelusan yang sama juga hendaklah digunapakai untuk DEIG.

  Langkah yang meyakinkan telah pun diambil oleh Azmin, apabila beliau berjanji untuk membentangkan akaun MBI dalam sidang Dewan Undangan Negeri Selangor selepas kebimbangan awal berkenaan DEIG dibangkitkan.[10] Namun ini hanyalah langkah pertama dalam membuktikan bahawa piawaian ketelusan MBI adalah lebih bagus daripada Khazanah.

  ii) Cabaran strategi

  Hakikatnya, kita tidak memerlukan pendapat ahli strategi korporat untuk sedar bahawa struktur semasa MBI tiada fokus malah terlalu rumit (Lihat Rajah 1 di bawah).

  Rajah 1: Struktur pegangan saham semasa MBI[11]

  Sebagai contoh, aset riadah dan hospitaliti MBI yang merangkumi hotel, kelab golf dan dewan orang ramai dibahagikan kepada 5 syarikat – MSNS Holdings, Perangsang Hotels and Properties, Brisdale International Hotel dan Bukit Beruntung Golf and Country Resort. Terdapt juga pelbagai syarikat hartanah dan pembinaan di bawah Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB) dan Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB).

  Cadangan penyusunan semula syarikat di bawah MBI kepada 8 teras nampaknya masuk akal, di atas kertas. (Rujuk Rajah 2 di bawah.) Namun, sama ada penyusunan semula ini dilaksanakan di bawah DEIG mahupun secara langsung oleh MBI masih boleh dipertikaikan.

  Rajah 2: Cadangan penyusunan semula syarikat-syarikat di bawah MBI kepada 8 teras di bawah DEIG.[12]

  Namun apa yang lebih penting daripada isu penyusunan semula adalah isu strategi korporat yang akan menjadi fokus, terutamanya di bawah teras Hartanah, Infrastruktur, Pembinaan dan Pengurusan Sisa. Pada masa ini, hanya sedikit sahaja maklumat di laman web DEIG yang menunjukkan strategi jelas untuk setiap teras tersebut. Ahli Parlimen Kelana Jaya (PKR), di dalam laporan awalnya mengenai DEIG, juga telah berkata sedemikian.[13]

  Sebagai contoh, bagaimanakah kumpulan syarikat di bawah teras infrastruktur dan pembinaan akan menjalankan tugas penyeliaan aset air negeri terutamanya selepas pengambilalihan oleh SYABAS, Puncak Niaga, Kumpulan ABASS dan SPLASH? Siapakah yang akan bertanggungjawab untuk menaiktaraf loji rawatan air terutamanya loji yang seringkali mengalami pemberhentian kerap supaya elemen seperti merkuri dan diesel dalam bekalan air dapat ditapis dengan lebih berkesan? Siapakah yang akan mengendalikan projek untuk meningkatkan bekalan air terawat sambil menunggu penyiapan projek Langat 2? Siapakah pula yang akan bertanggungjawab untuk mengurangkan paras air tidak berhasil (Non-Revenue Water atau NRW) yang pada masa ini merupakan antara yang tertinggi di negara?

  Apakah fokus syarikat di bawah teras Hartanah? Adakah ia akan mengikut model usaha sama (JV) oleh PKNS bersama pemaju hartanah besar untuk membangunkan hartanah mewah dan memaksimumkan keuntungan MBI atau DEIG? Atau adakah ia akan memilih untuk fokus lebih kepada pembinaan rumah mampu milik yang mempunyai permintaan tinggi di Lembah Kelang namun memberikan pulangan Nilai Pembangunan Kasar (NPK) yang rendah?[14] Melihat kepada kenyataan di laman web DEIG, model yang akan digunakan seakan-akan lebih berfokus kepada keuntungan dan bukannya kemampumilikan.

  Tambahan lagi, adakah KDEB-Waste Management dan Hebat Abadi akan cuba untuk mendapatkan kontrak kutipan sampah yang pada masa ini merupakan tanggungjawab Pihak Berkuasa Tempatan? Adakah mereka akan mencuba untuk meneroka teknologi pelupusan sampah yang lebih baru dan mahal, termasuklah pembinaan dan pengurusan loji insinerator?

  Ini semua merupakan kebimbangan berasas yang telah dibangkitkan oleh rakan saya dalam sidang Dewan Negeri dan masih belum ditangani oleh Menteri Besar.

  iii) Cabaran penggabungan dan transformasi

  Akhir sekali, cabaran ketiga yang dihadapi oleh Menteri Besar adalah bagaimana pelbagai syarikat di bawah MBI akan digabungkan, dan dalam kebanyakan kes, bagaimana ia akan menjalani proses transformasi. Jadual 1 di bawah menyenaraikan pendapatan dan keuntungan untuk Tahun Kewangan 2014 bagi semua syarikat dan anak syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh MBI (di mana maklumatnya boleh didapati umum).[15]

  Jadual 1: Pendapatan dan keuntungan selepas cukai oleh syarikat dan anak syarikat di bawah MBI (Tahun Kewangan 2014)

  Apa yang menghairankan dan mengejutkan daripada Jadual 1 adalah hakikat bahawa 20 daripada 28 syarikat telah mengalami kerugian selepas cukai untuk Tahun Kewangan 2014. Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB) yang merupakan syarikat induk utama di bawah MBI mengalami kerugian selepas cukai berjumlah RM144.4 juta pada Tahun Kewangan 2014. Kumpulan Hartanah Selangor Berhad (KHSB) mengalami kerugian besar sebanyak RM235 juta untuk Tahun Kewangan 2014 selepas pendapatan RM31.5 juta.

  5 daripada 7 anak syarikat Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB) merupakan syarikat dorman (tidak aktif) yang langsung tidak mencatatkan sebarang keuntungan walau satu sen untuk Tahun Kewangan 2014. Misalnya, PNSB Construction dan PNSB Development mencatatkan kerugian selepas cukai berjumlah kurang daripada RM4,000 dan RM16.8 juta masing-masing.

  Kesemua aset riadah dan hospitaliti MBI mengalami kerugian selepas cukai, iaitu dari RM294,000 bagi Bukit Beruntung Golf and Country Resort, RM1.95 juta bagi Brisdale International Hotels, hinggalah RM7.01 juta bagi Perangsang Hotels and Properties.

  Lebih daripada DEIG, apa yang sebenarnya diperlukan oleh syarikat dan anak syarikat di bawah MBI adalah sebuah proses seumpama proses yang pernah dilalui dan sedang dijalani oleh GLC Persekutuan, iaitu Program Transformasi GLC yang kelihatan membuahkan hasil positif bagi kebanyakan syarikat yang turut serta dalam program ini.[16] Bagi sesetengah syarikat yang sentiasa mengalami kerugian dan bukan syarikat teras, pelupusan atau penggulungan syarikat tersebut perlu dipertimbangkan dengan serius. Namun bagi syarikat yang dianggap sebagai aset strategik tetapi mempunyai rekod kerugian setakat ini, program pemulihan perlu dikenal pasti dan dilaksanakan.

  Banyak syarikat yang bermasalah dan aset yang tidak digabungkan merupakan tinggalan daripada zaman pemerintahan kerajaan BN dan dibiarkan begitu sahaja tanpa diuruskan ketika pemerintahan Khalid Ibrahim, Menteri Besar sebelum ini. Kini adalah peluang untuk Azmin bagi menyusun semula, menggabungkan dan mentransformasikan syarikat-syarikat ini dengan cara lebih strategik dan ketelusan yang maksima. Ini adalah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan diatasi, dengan atau tanpa menggunakan DEIG.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  Lampiran 1: Dividen (pemulangan pelaburan) yang diberi oleh GLC kepada Kerajaan Negeri Selangor pada 2004 hingga 2014, mengikut jawapan yang diberikan kepada YB Ng Sze Han (N30 Kinrara) melalui pertanyaan dalam DUN Selangor.

  [1] http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/dap-questions-need-for-azmins-selangor-investment-firm

  [2] http://www.dealstreetasia.com/stories/selangor-state-launches-investment-arm-deig-khazanah-appoints-india-head-6856/

  [3] http://dewan.selangor.gov.my/assets/pdf/Penyata/Penyata-Sidang-2015/KERTAS%20BIL.%2048%20TAHUN%202015-JP%20ABAS_DEIG.pdf

  [4] http://www.sinar.tv/berita/deig-lebih-telus-berbanding-khazanah-1.422007

  [5] http://www.khazanah.com.my/khazanah/files/de/de899efe-c3f7-4e6c-9cfa-694db0d1e74d.pdf

  [6] http://www.khazanah.com.my/khazanah/files/45/457efe1e-cbf7-451d-9d30-690692b3a660.pdf

  [7] http://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/01/03/Azmin-Khalid-MBI-severance-payment/

  [8] http://azminali.com/blog/2015/08/maklumat-asas-darul-ehsan-investment-group-deig/

  [9] http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2015/01/15/Dividends-will-continue-to-be-paid-despite-challenging-year/?style=biz

  [10] http://azminali.com/blog/2015/08/maklumat-asas-darul-ehsan-investment-group-deig/

  [11] http://www.mbiselangor.com/?page_id=767

  [12] http://www.deig.com.my/corporate_structure_en.html

  [13] https://drive.google.com/file/d/0B95Rfe9gWqpDcHBTYmcxa204cDg/view

  [14] http://www.deig.com.my/property_en.html

  [15] Dikawal oleh MBI bermaksud MBI mempunyai sekurang-kurangnya 50%+1 (secara langsung dan tidak langsung) pegangan saham dalam syarikat tersebut. Sumber: Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

  [16] http://www.pcg.gov.my/

 • Suruhanjaya Pilihan Raya perlu melantik semula Penolong Pegawai Pendaftar (ARO) daripada parti-parti politik untuk menghentikan penurunan bilangan pengundi berdaftar

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 25 Ogos 2015

  Suruhanjaya Pilihan Raya perlu melantik semula Penolong Pegawai Pendaftar (ARO) daripada parti-parti politik untuk menghentikan penurunan bilangan pengundi berdaftar

  Selepas lebih daripada 2 tahun berlakunya PRU ke-13 serta keputusan SPR untuk tidak memperbaharui status Penolong Pegawai Pendaftar (Assistant Registrar Officers atau AROs) daripada parti politik, jumlah bersih pengundi baru berdaftar pada suku kedua tahun 2015 telah menunjukkan penurunan secara keseluruhan. Menurut data yang dikeluarkan oleh SPR, hanya tiga buah negeri yang menunjukkan peningkatan pengundi (pendaftaran baru + pendaftaran tukar alamat – penandaan pemotongan, iaitu mereka yang telah meninggal atau berpindah). Tiga buah negeri ini adalah Melaka (+496 pengundi), Sarawak (+4,588 pengundi) dan Terengganu (+10,311 pengundi). [1] (Rujuk Jadual 1)

  Kesemua negeri lain mengalami penurunan bilangan bersih jumlah pengundi, termasuklah Perak (-5,303 pengundi), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (-3,487 pengundi), Selangor (-3,425 pengundi) dan Kedah (-2,911 pengundi). Sungguh tidak masuk akal apabila Selangor yang mengalami peningkatan penduduk dan mempunyai bilangan terbanyak pengundi tidak berdaftar mengalami penurunan bersih bilangan pengundi pula.

  Jelas bahawa SPR tidak berusaha secukupnya untuk mendaftarkan pengundi baru. Kita tidak boleh mengelakkan daripada berfikir bahawa SPR TIDAK agresif melakukan pendaftaran pengundi baru dan muda kerana golongan inilah yang kemungkinan besar TIDAK akan mengundi parti pemerintah. Pada masa yang sama, peningkatan ketara dalam bilangan bersih pengundi baru di Terengganu juga sangat mencurigakan. Ia mengingatkan saya kepada peningkatan pesat dalam bilangan pengundi baru di Terengganu selepas BN hilang kuasa sebagai kerajaan Negeri Terengganu pada 1999. Adakah agensi kerajaan seperti JASA terlibat dalam pendaftaran pengundi baru di Terengganu?

  Sekali lagi, saya menyeru SPR untuk memulihkan hak parti politik untuk melakukan pendaftaran pengundi baru melalui Penolong Pegawai Pendaftar. DAP telah membuktikan kebolehan mereka dalam mendaftarkan ramai pengundi baru terutamanya di kalangan anak muda melalui pusat khidmat, acara awam dan inisiatif pendaftaran pengundi di tempat-tempat awam di seluruh Malaysia. Tambahan lagi, peratusan pengundi berdaftar yang ditolak oleh SPR setakat ini bukanlah besar dan ini menunjukkan DAP lebih daripada mampu untuk menjalankan proses pendaftaran pengundi secara teratur.

  Jika SPR gagal untuk mengambalikan hak ini, ia akan menjadi satu lagi titik hitam kepada institusi ini yang sepatutnya merupakan badan bebas dan menunjukkan bahawa SPR tidak berminat untuk membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia mengambil bahagian dalam proses pilihan raya.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  [1] Putrajaya menunjukkan peningkatan 196 pengundi.

 • Perdana Menteri Najib harus mengkaji kegagalan sistem Kutipan Tambang Automatik (AFC) dan bukan meminta penambahan bilangan kaunter tiket KTM

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 22 Ogos 2015

  Perdana Menteri Najib harus mengkaji kegagalan sistem Kutipan Tambang Automatik (AFC) dan bukan meminta penambahan bilangan kaunter tiket KTM

  Pada 7 Ogos yang lepas, Perdana Menteri Najib telah meminta pihak KTM di KL Sentral untuk menambah kaunter penjualan tiket secara manual bagi mengurangkan barisan pengguna yang beratur membeli tiket.[1] Daripada meminta KTM untuk menambah kaunter manual, beliau sepatutnya bertanya kepada Menteri Pengangkutan tentang sebab mengapa kontrak Sistem Kutipan Tambang Automatik (Automatic Fare Collection atau AFC) bernilai RM85juta yang dianugerahkan pada tahun 2011 boleh gagal hingga menyebabkan pengguna terpaksa beratur panjang di KL Sentral dan juga di kebanyakan stesen KTM di Lembah Klang.

  Penganugerahan kontrak AFC bernilai RM85juta kepada Hopetech Sdn Bhd pernah dipersoalkan oleh rakan sejawat saya, Tony Pua pada tahun 2011. Beliau telah mempersoalkan rekod syarikat serta kedua-dua pengarah Hopetech dan juga bidaan yang 18% lebih tinggi daripada 2 lagi pesaing.[2] Pada tahun 2013, Tony Pua sekali lagi telah mengeluarkan kenyataan meminta jawapan bagi masalah perlaksanaan AFC dan penamatan kontrak Hopetech.[3]

  Dalam jawapan Parlimen yang diterima oleh Teo Kok Seong baru-baru ini, dinyatakan bahawa kontrak HopeTech telah ditamatkan pada April 2013 disebabkan kegagalan mereka untuk mematuhi kewajipan kontrak. Dinyatakan selanjutnya bahawa pembayaran tertunggak RM21.5juta kepada Hopetech telah ditahan. (Rujuk Lampiran 1 di bawah). Semasa saya menyemak rekod terkini syarikat di laman web Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), saya juga mendapati bahawa syarikat Hopetech kini dalam proses pembubaran (Rujuk Lampiran 2 di bawah).

  Pada masa yang sama, kelihatan banyak mesin AFC di stesen KTM sekitar Lembah Klang yang telah ditamatkan operasi atau masih dalam bungkusan (Rujuk Lampiran 3 di bawah).

  Daripada mengarahkan penambahan kaunter tiket manual, Najib seharusnya meminta Menteri Pengangkutan untuk:

  (i) Melakukan penyiasatan ke atas pemberian kontrak kepada Hopetech dan menjelaskan mengapa ia tidak berjaya memenuhi kewajipan kontraknya.

  (ii) Meminta SPRM mendedahkan keputusan siasatan (jika ia dilaksanakan) terhadap penganugerahan kontrak kepada Hopetech.

  (iii) Menerangkan berapa banyak daripada jumlah RM85juta telah dibayar kepada Hopetech dan apa caranya untuk mendapatkan kembali sebahagian atau keseluruhan duit tersebut.

  (iv) Mendedahkan jumlah kerugian yang ditanggung oleh MavCap dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) iaitu pemegang saham minoriti di dalam Hopetech (Lampiran 4).

  (v) Menerangkan kepada orang awam tentang bagaimana proses penganugerahan kontrak baru akan dijalankan dan pelaksanaannya akan dipantau dengan ketat bagi mengelakkan berlakunya kemelut sebegini lagi.

  Melainkan jika Perdana Menteri lebih menggemari pilihan yang lebih murah, iaitu hanya menambah kaunter tiket manual di semua stesen KTM seluruh negara.

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  Lampiran 1: Jawapan Parlimen kepada Teo Kok Seong, Ahli Parlimen Rasah

  Lampiran 2: Hopetech kini dalam proses penggulungan syarikat/ likuidasi.

  Lampiran 3: Mesin AFC yang telah dihentikan operasi dan belum dibungkus di stesen KTM Serdang

  Lampiran 4: Pemilikan Hopetech Sdn Bhd (Mavcap dan LTAT sebagai pemegang saham minoriti)

  [1] http://english.astroawani.com/malaysia-news/more-counters-staff-kl-sentral-thanks-pm-68746

  [2] http://tonypua.blogspot.com/2011/01/ktmb-rm85m-contract-to-company-without.html

  [3] http://tonypua.blogspot.com/2013/07/ktmbs-rm85m-automated-fare-collection.html

 • Dedahkan Gaji dan Pendapatan Penjawat Awam Kanan Dan Eksekutif Dalam Syarikat Milik Kerajaan

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 20 Ogos 2015

  Dedahkan Gaji dan Pendapatan Penjawat Awam Kanan Dan Eksekutif Dalam Syarikat Milik Kerajaan

  Pada 18 Ogos 2015 (Selasa), Institute of Democracy and Economic Affairs (IDEAS) telah menganjurkan Seminar dan Pameran Perkongsian Terbuka Kerajaan (Open Government Partnership – OGP)[1] yang merupakan sebuah inisiatif pelbagai hala untuk menjamin komitmen kukuh dari kerajaan-kerajaan bagi “meningkatkan ketelusan, memperkasakan rakyat, memerangi rasuah dan memanfaatkan teknologi baru bagi mengukuhkan tadbir urus.”[2]

  Salah satu komitmen oleh kerajaan UK sebagai sebahagian daripada inisiatif Perkongsian Terbuka Kerajaan adalah pendedahan gaji penjawat awam dan pegawai kanan dalam jabatan, agensi dan badan awam bukan jabatan yang memperoleh gaji £150,000 dan ke atas. Senarai nama dan gaji ini boleh dimuat turun di: https://www.gov.uk/government/publications/senior-officials-high-earners-salaries. Senarai 2014 mengandungi 315 nama termasuklah eksekutif tinggi di UK Green Investment Bank yang 100% dimiliki oleh kerajaan.

  UK Green Investment telah dimulakan dengan jumlah modal £3.8b dana awam untuk membiayai projek-projek hijau.[3] Laman web bank tersebut juga menyenaraikan imbuhan yang diterima oleh eksekutif tertinggi dan juga gaji staf daripada pelbagai peringkat pengurusan.[4]

  Kerajaan UK juga telah mengemukakan senarai penasihat khas kepada kerajaan yang mempunyai pendapatan sebanyak £58,200 setahun.[5]

  Ketelusan sebeginilah yang teramat diperlukan di Malaysia.

  Sebagai contoh, walaupun kita dapat mengetahui tangga gaji dan gred penjawat awam, namun kita tidak mengetahui pendapatan sebenar penjawat awam kanan termasuklah pendapatan dari segi elaun dan pembayaran yang diterima sebagai pengarah badan berkanun dan syarikat milik kerajaan. Menurut jawapan Parlimen yang telah saya terima, elaun tetap bulanan bagi seorang pengerusi di Syarikat Milik Menteri Kewangan (Diperbadankan) adalah sekitar RM8,000 hingga RM10,000, elaun mesyuarat lembaga pengarah adalah antara RM2,500 hingga RM3,000 dan elaun mesyuarat jawatankuasa adalah RM1,300 (rujuk jadual di bawah).

  Jadual: Elaun pengarah Syarikat Milik Menteri Kewangan (Diperbadankan) (kecuali Institusi Kewangan Pembangunan)

  Jenis Elaun Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah
  Elaun Tetap Bulanan RM8000 hingga RM10000 RM2500 hingga RM3000
  Elaun Mesyuarat Lembaga Pengarah RM2500 hingga RM3000 RM1500 hingga RM2000
  Elaun Mesyuarat Jawatankuasa RM1300 RM1000

  Sumber: Jawapan Parlimen, Sesi Kedua, 2015

  Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Tan Sri Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah disenaraikan sebagai pengarah dalam 25 syarikat hingga tempoh hujung tahun 2014 (Rujuk Lampiran A). Demi ketelusan, jumlah pendapatan penjawat awam kanan seperti Tan Sri Dr. Mohd Irwan Serigar haruslah didedahkan kepada orang ramai.[6]

  Gaji CEO dan eksekutif kanan agensi kerajaan seperti PEMANDU juga harus diketahui umum. Gaji tahunan, elaun dan bonus agensi seperti Agensi Inovasi Malaysia (AIM) (berjumlah RM830,500), Suruhanjaya Pengangkutan Darat (SPAD) (berjumlah RM480,000) dan TalentCorp (berjumlah RM420,000) hanya didedahkan menerusi jawapan kepada soalan Parlimen saya pada tahun 2013.[7]

  Apabila saya bertanyakan tentang jumlah gaji CEO bagi MRT Corp, Prasarana, 1MDB dan Khazanah menerusi soalan Parlimen pada November 2013, jawapan yang diterima adalah maklumat tersebut merupakan perkara peribadi dan tidak boleh didedahkan. Saya rasa bahawa jawapan ini tidak dapat diterima kerana syarikat-syarikat tersebut merupakan syarikat 100% milik kerajaan, oleh itu perlu tertakluk kepada pendedahan dan penelitian awam.

  KWSP sendiri, yang mempunyai taraf pendedahan maklumat dan tadbir urus korporat berkualiti tinggi mengikut piawaian Malaysia, hanya mendedahkan gabungan emolumen Ketua Pegawai Eksekutif dan 3 orang Timbalan beliau yang berjumlah anggaran RM4 juta bagi tahun 2014.[8]

  Amalan pendedahan gaji tidak harus dihadkan kepada mereka yang berada di peringkat persekutuan. Kerajaan negeri Pulau Pinang dan Selangor boleh menjadi teladan dengan mendedahkan gaji eksekutif tertinggi di syarikat yang dikawal oleh kerajaan negeri masing-masing seperti Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC), syarikat lain yang dimiliki oleh Perbadanan Ketua Menteri (CMI), serta banyak lagi syarikat lain yang majoritinya dimiliki oleh Perbadanan Menteri Besar (MBI).

  Dr. Ong Kian Ming
  Ahli Parlimen Serdang

  Lampiran A: Senarai jawatan pengarah yang dipegang oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Tan Sri Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah

  [1] http://ideas.org.my/events/18-august-2015-open-government-partnership-seminar-and-exhibition/

  [2] http://www.opengovpartnership.org/about#sthash.3M5EQhyg.dpuf

  [3] http://www.greeninvestmentbank.com/about-us/

  [4] http://www.greeninvestmentbank.com/media/44598/gib-salaries-2014.pdf

  [5] http://data.gov.uk/dataset/special-advisers-list

  [6] Saya menganggap bahawa elaun maksima yang boleh diperoleh oleh penjawat awam kanan seperti Tan Sri Dr. Mohd Irwan adalah RM27,000 setahun seperti yang dikatakan dalam pekeliling kerajaan yang dikemaskini pada 1993: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1993/pp021993.pdf

  [7]http://ongkianming.com/2013/10/29/press-statement-the-prime-minister-should-walk-the-talk-by-cutting-expenditure-in-the-prime-ministers-department-and-by-not-creating-new-expensive-agencies/

  [8] http://www.kwsp.gov.my/portal/documents/10180/5382689/6.OUR_ACCOUNTABILITY.pdf

 • Adakah Idris Jala benar-benar mengeluarkan cabaran atau sekadar melindungi Najib?

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang pada 15 Ogos 2015

  Adakah Idris Jala benar-benar mengeluarkan cabaran atau sekadar melindungi Najib?

  Walaupun saya seringkali tidak bersetuju secara umum dengan strategi dan polisi Program Transformasi Ekonomi (ETP), saya dulu tetap menghormati CEO PEMANDU, Dato Idris Jala sebagai seorang yang berintegriti dan benar-benar mahu menyumbang secara positif kepada negara.

  Disebabkan itu, saya amat terkejut apabila membaca catatan terbaru beliau di laman web ETP yang bertajuk “Throwing Down the Gauntlet”[1] (‘Mengeluarkan Cabaran’) di mana beliau bukan sahaja seolah-olah mempertahankan tindakan BN, tetapi juga mendakwa bahawa pihak pembangkang adalah penghalang utama kepada reformasi pembiayaan politik.

  Beliau bukan sahaja tidak bersuara bagi pihak pegawai SPRM yang disoal siasat oleh polis dan juga 2 orang pegawai yang ditukarkan ke JPM sehari selepas berjumpa dengan pemimpin pembangkang, malahan beliau cuba mempertahankan “derma” RM2.6b yang diterima oleh Perdana Menteri dengan mengeluarkan kenyataan ini:

  “Saya merujuk kepada pakar undang-undang untuk penjelasan di sisi undang-undang berkenaan isu derma politik. Secara umumnya, ia tidak menyalahi undang-undang bagi sesiapa untuk menderma wang kepada parti politik. Seterusnya, tiada undang-undang di negara ini yang mengharamkan derma politik disumbangkan kepada akaun bank individu mahupun parti politik. Bagaimanapun, ia adalah menyalahi undang-undang apabila derma tersebut secara langsung berkait dengan rasuah.”

  Pembisuan Idris Jala mengenai serangan ke atas kebebasan SPRM amat mengecewakan, sedangkan pengukuhan SPRM dalam usaha membanteras rasuah merupakan salah satu teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Laporan Tahunan GTP 2013 memberi penerangan berikut berkenaan bidang anti rasuah:

  “Bidang ini bertujuan untuk membina dan mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara yang adil dan saksama untuk didiami, hidup dan bermain. Komponen utama untuk mencapai matlamat ini adalah memastikan SPRM menjadi sebuah institusi bertaraf dunia, berbekalkan sumber yang diperlukan untuk beroperasi secara bebas, menyiasat dengan efektif dan mengambil tindakan ke atas kes-kes rasuah.”

  Namun apabila kebebasan SPRM dipertikaikan dan diserang bertubi-tubi, Idris Jala mengambil keputusan bagi membela bos beliau dan meninggalkan SPRM untuk mempertahankan diri sendiri.

  Namun, apa yang lebih teruk adalah percubaan Idris Jala yang seolah-olah berniat menggambarkan BN sebagai menyokong reformasi pembiayaan politik, sementara Pakatan menentangnya. Beliau menyatakan:

  “Pada tahun 2014 iaitu kali kedua PM menyarankan pengawalan pembiayaan politik, ahli kanan Barisan telah berkata bahawa ia harus dilakukan seiring dengan Pakatan bagi menjamin keadilan. Kami berasa positif kerana sekurang-kurangnya sebelah pihak (Barisan) telah bersetuju untuk menerima cadangan ini, dan Pakatan mungkin akan turut serta berdasarkan pendirian mereka terhadap pentadbiran dan ketelusan. Namun sekali lagi, kita tidak dapat penyertaan mana-mana pihak secara sukarela. Jelas bahawa pada masa itu, tiada yang berminat terhadap reformasi tersebut.”

  Saya hanya boleh mengulangi apa yang diperkatakan oleh rakan sejawat saya, iaitu bahawa DAP tidak pernah dirujuk mahupun ditanya oleh PEMANDU ataupun mana-mana agensi kerajaan untuk bersetuju dengan sebarang cadangan atau perundangan berkaitan pembiayaan politik di Malaysia. DAP juga tidak pernah menolak sebarang reformasi mahupun rang undang-undang terhadap pembiayaan politik. Jadi, saya amat terkejut apabila Idris Jala menulis seolah-olah cadangan pembiayaan politik itu hanya dipersetujui oleh sebelah pihak sahaja, iaitu pihak BN dan ditolak oleh pihak Pakatan. Bagaimana mungkin cadangan itu ditolak sedangkan ia langsung tidak pernah diusulkan kepada kami?

  Malahan, saya ingin mengingatkan Idris Jala bahawa Ahli Parlimen pembangkang jauh lebih terbuka untuk bekerjasama dengan PEMANDU bagi teras NKRA Anti Rasuah berbanding dengan Ahli Parlimen Barisan Nasional. Setahu saya, perkara ini masih belum pernah dilaporkan, oleh itu saya akan menyenaraikan turutan peristiwa dengan terperinci.

  Di bawah GTP 2.0, NKRA Anti Rasuah mencadangkan agar Ahli-Ahli Parlimen mengikuti latihan bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan berkenaan rasuah / penyalahgunaan kuasa / salah laku. (Rujuk Inisiatif 19 di bawah).

  Pasukan NKRA telah bertemu Pengerusi Kelab Ahli Parlimen Barisan Nasional, Tan Sri Shahrir Samad untuk mengadakan sesi latihan di Parlimen secara bipartisan, namun beliau tidak berminat. Bagi memenuhi KPI akhir tahun mereka, PEMANDU telah bertemu Institute of Democracy and Economic Affairs (IDEAS) untuk menganjurkan latihan anti-rasuah itu. Walaupun IDEAS telah berusaha penuh, hanya Ahli Parlimen pembangkang yang hadir ke sesi latihan tersebut. TIADA SEORANG AHLI PARLIMEN BN menghadiri latihan ini di Majestic Hotel yang dikendalikan oleh Tan Sri Abu Kassim, Ketua Pesuruhjaya SPRM dan Tan Sri Ambrin Buang, Ketua Audit Negara Malaysia. Latihan integriti untuk Ahli Parlimen ini dilaporkan dalam Laporan Tahunan GTP 2013 (Rujuk di bawah). Laporan tersebut ada menyatakan bahawa “Tidak semua Ahli Parlimen hadir pada latihan anti rasuah yang julung kali diadakan, namun pasukan Anti-COR akan berusaha untuk meningkatkan peratusan kehadiran pada masa hadapan” tanpa menyebut bahawa tiada seorang Ahli Parlimen BN yang hadir pun. Gambar dalam Laporan Tahunan GTP 2013 menunjukkan hanya Ahli Parlimen pembangkang yang bergambar bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Paul Low, yang bertanggungjawab terhadap urusan pentadbiran dan integriti. Ini sepatutnya menjadi tanda jelas yang menunjukkan pihak mana yang benar-benar serius mengenai reformasi untuk mengurangkan rasuah, dan saya berharap ini akan menjadi peringatan kepada Idris Jala dari masa ke semasa.

  Akhir sekali, inilah kenyataan yang menunjukkan bahawa Idris Jala sama ada naïf politik atau sengaja berlagak jahil:

  “Apabila ditinjau kembali, saya percaya bahawa jika kedua-dua pihak telah menerima cadangan pada 2010, kita tidak akan sama sekali berada dalam dilema pada masa ini, dengan seluruh negara mengalami pertempuran politik yang berlarutan.”

  Adakah beliau benar-benar berfikir bahawa jika pihak BN dan Pakatan bersetuju dengan cadangan reformasi pembiayaan politik yang disyorkan oleh PEMANDU, maka skandal 1MDB tidak akan berlaku? Perlukah saya mengingatkan Idris Jala dengan hakikat bahawa Perdana Menteri Najib telah menandatangani Ikrar Integriti Pilihanraya oleh Transparency International pada Februari 2013[2], dan sebulan kemudian, iaitu Mac 2013, hampir 700 juta USD telah masuk akaun peribadi beliau di AmBank?[3]

  Dengan kenyataan-kenyataan sebegini, saya mempersoalkan kredibiliti Idris Jala untuk memainkan peranan efektif sebagai Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Konsultatif Nasional Mengenai Pembiayaan Politik (JKNMPP)[4] yang diumumkan baru-baru ini. Adakah Idris Jala dan Pengerusi JKNMPP, Paul Low akan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian orang awam daripada masalah besar yang menimpa Najib dan sumber wang yang masuk ke dalam akaun peribadi beliau di AmBank pada tahun 2013, 2014 dan 2015?

  Dr. Ong Kian Ming

  Ahli Parlimen Serdang

  [1] http://etp.pemandu.gov.my/Transformation_Unplugged-@-Throwing_Down_the_Gauntlet.aspx

  [2] http://timalaysia-electionpledge.org.my/

  [3] http://www.sarawakreport.org/2015/07/sensational-findings-prime-minister-najib-razaks-personal-accounts-linked-to-1mdb-money-trail-malaysia-exclusive/

  [4] http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/najib-unveils-new-committee-to-develop-political-funding-laws#sthash.M1tRfbby.dpuf

Page 10 of 43« First...89101112...203040...Last »