• Suruhanjaya Persaingan seharusnya menyiasat Education Malaysia Global Services kerana membenarkan tindakan yang bersikap anti-persaingan serta penetapan harga berlaku dalam pasaran insurans perubatan untuk pelajar asing

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 13hb September di Kuala Lumpur

  Suruhanjaya Persaingan seharusnya menyiasat Education Malaysia Global Services kerana membenarkan tindakan yang bersikap anti-persaingan serta penetapan harga berlaku dalam pasaran insurans perubatan untuk pelajar asing

  Pada 6hb September 2013, Suruhanjaya Persaingan telah mendenda MAS dan Air Asia sebanyak RM10 juta masing-masing kerana melanggar Seksyen 4(2)(b) Akta Persaingan 2010 yang melarang syarikat-syarikat yang beroperasi dalam pasaran yang sama daripada berkongsi maklumat.[1]

  Pada 11hb September 2013 pula, Suruhanjaya Persaingan telah mengeluarkan amaran kepada persatuan-persatuan supaya tidak berpakat antara satu sama lain untuk menetapkan harga barang-barang kerana perbuatan ini melanggar terus Seksyen 4 Akta Persaingan 2010.

  Menurut Suruhanjaya Persaingan, Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 melarang perusahaan termasuk persatuan-persatuan daripada menetap harga pembelian ataupun penjualan atau sebarang syarat perdagangan untuk barang-barang dan perkhidmatan secara terus atau tidak terus.[2]

  Namun, Education Malaysia Global Services (EMGS) telah jelas berbuat demikian kerana ia telah membenarkan hanya satu syarikat insurans – AXA Affin General Insurance – untuk menjadi pemain tunggal dalam pasaran untuk membekalkan insurans perubatan wajib kepada pelajar asing pada harga yang tetap.

  CEO EMGS Mohd Yazid Abd Hamid telah dipetik berkata bahawa Axa-Affin telah dipilih kerana ia menawarkan harga terendah daripada 12 buah syarikat dalam proses tender terbuka.[3]

  Lampiran 1 memaparkan polisi insurans perubatan AXA-Affin untuk pelajar asing pada 2008 manakala Lampiran 2 memaparkan polisi insurans perubatan AXA-Affin untuk pelajar asing di bawah EMGS. Jika polisi 2008 dibandingkan dengan polisi asas EMGS (Perak), didapati bahawa jadual faedah untuk kedua-dua polisi hampir sama. Namun, perbezaannya adalah:

  (i)                Elaun Wang Tunai Harian Hospital Kerajaan telah diturunkan daripada RM80 di bawah polisi 2008 kepada RM60 di bawah polisi EMGS sekarang

  (ii)              Tuntutan Yuran Laporan Perubatan telah diturunkan daripada RM80 pada 2008 kepada RM60 di bawah polisi EMGS sekarang

  (iii)             Tuntutan Kematian dan Pemotongan Akibat Kemalangan telah diturunkan daripada RM30,000 pada 2008 kepada RM20,000 di bawah polisi EMGS sekarang

  (iv)             Pemindahan Perubatan Kecemasan dan Pemulangan telah dinaikkan daripada RM20,000 pada 2008 kepada RM100,000 di bawah polisi EMGS sekarang

  Caj premium tahunan polisi AXA pada 2008 adalah RM280 manakala caj premium tahunan Pelan Perak EMGS adalah RM500, iaitu perbezaan hampir sebanyak 80% untuk tahap perlindungan yang hampir sama. Ini masih berlaku walaupun AXA-Affin tidak perlu membayar komisi kepada agen-agen insurans kerana polisi mereka disalurkan terus melalui EMGS. Mungkinkah EMGS sedang mengutip sebahagian daripada premium insurans tersebut?

  CEO Mohd Yazid juga telah berkata bahawa beliau akan membawa sebut harga daripada syarikat insurans lain kepada lembaga EMGS untuk pertimbangan lanjut jikalau sebut harga tersebut lebih rendah daripada sebut harga AXA-Affin. Namun, kenyataan seperti ini tidak berguna memandangkan AXA-Affin telahpun menandatangani kontrak selama 4 tahun dengan EMGS untuk membekalkan insurans perubatan ini. Malah, ini tidak sesame sekali membentuk pasaran terbuka untuk syarikat-syarikat insurans bersaing demi mendapat pelanggan.  Bayangkan keadaaan jika MAS ataupun Air Asia dipaksa untuk menghantar bida kepada sebuah lembaga kawal selia setiap kali ia ingin menukarkan ataupun merendahkan harga tiket penerbangannya!

  Di samping itu, saya telah menerima berita bahawa perkhidmatan yang ditawarkan oleh AXA-Affin dalam hal pemprosesan tuntutan adalah kurang memuaskan berbanding dengan perkhidmatan daripada agen-agen insurans yang individu di bawah sistem yang dahulu. Sebelum pasaran ini dimonopoli oleh AXA-Affin, universiti-universiti dan kolej-kolej dapat menukar agen insurans mereka jika didapati bahawa tahap perkhidmatan mereka kurang memuaskan. Akan tetapi, opsyen ini tidak wujud lagi. AXA-Affin bukan sahaja mengenakan caj yang berlebihan untuk tahap perlindungan insurans yang sama, tetapi tahap perkhidmatan juga kurang memuaskan berbanding dengan dahulu.

  Encik Pee Che Yong, seorang agen insurans yang mendapati bahawa polisi ini telah menjejaskan pendapatan dan rezekinya, telah memfail aduan dengan Suruhanjaya Persaingan pada 22 Februari 2013. Beliau masih belum menerima sebarang jawapan rasmi walaupun CEOnya, Shila Dorai Raj, telah berkata dalam laporan media bahawa Suruhanjaya Persaingan telahpun membuat tinjauan permulaan terhadap perkara ini.

  Saya menyeru Suruhanjaya Persaingan untuk menjalankan penyiasatan yang menyeluruh terhadap monopoli AXA-Affin ke atas pembekalan insurans perubatan kepada pelajar asing. Khususnya, saya menyeru Suruhanjaya Persaingan untuk

  (i)                Menyiasat EMGS dan AXA-Affin atas sebab melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan

  (ii)              Menyiasat proses ‘tender terbuka’ yang dikendalikan oleh EMGS dan mencari sebab mengapa bida yang menang berharga 80% lebih daripada polisi AXA-Affin pada 2008

  (iii)             Menyiasat sama ada EMGS telah mengaut keuntungan dalam apa-apa bentuk daripada penganugerahan monopoli ini kepada AXA-Affin

  Dr. Ong Kian Ming

  Ahli Parlimen Serdang

  Lampiran 1: Polisi Insurans Perubatan AXA-Affin pada 2008

  Lampiran 2: Insurans Perubatan EMGS (Seperti pada 13 September 2013) [4]

 • Tindakan dan ketiadaan tindakan Menteri Pendidikan atas 6 isu gagal memberi keyakinan bahawa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM) akan dilaksanakan dengan betul dan cekap

  Maklum Balas Pakatan Rakyat Education Taskforce Terhadap Draf Muktamad Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM) pada 10 September 2013

  Tindakan dan ketiadaan tindakan Menteri Pendidikan atas 6 isu gagal memberi keyakinan bahawa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM) akan dilaksanakan dengan betul dan cekap

  Sebelum ini, Kementerian Pendidikan telah menghasilkan beberapa Pelan Pendidikan yang malangnya telah gagal pada tahap pelaksanaan. Walaupun ‘Education Performance and Delivery Unit’ (PADU) akan ditubuhkan untuk menyelia pelaksanaan Pelan Pendidikan yang terbaru ini, namun maklum balas dan juga ketiadaan maklum balas daripada Menteri Pendidikan terhadap pendedahan spesifik yang berkaitan dengan sistem pendidikan gagal menyakinkan kami bahawa Pelan Pendidikan ini akan dilaksanakan dengan betul dan cekap.

  Yang pertama, Menteri enggan mendedahkan skim markah untuk lulus peperiksaan Matematik, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, dan Bahasa Inggeris SPM kerana ia kononnya dirahsiakan di bawah Akta Rahsia Rasmi. Ini melanggar Anjakan 11 Pelan Muktamad iaitu “Meningkatkan Ketelusan Untuk Akauntabiliti Awam”. Jika markah kelulusan kini dirahsiakan di bahawa Akta Rahsia Rasmi, mungkinkah markah kelulusan untuk peperiksaan Bahasa Inggeris SPM akan diturunkan lagi tanpa pengetahuan umum apabila pelajar-pelajar SPM diwajibkan lulus peperiksaan tersebut pada 2016?

  Yang kedua, Menteri telah gagal bertindak balas terhadap peristiwa ‘kantin dalam bilik mandi’ di SK Seri Pristina. Timbalan Menteri Pendidikan bukan sahaja menyifatkan peristiwa ini sebagai ‘masalah kecil,’ malah pihak polis telah menyoal siasat murid-murid di sekolah ini tanpa keizinan ibubapa mereka dan khabarnya seorang ibubapa ditahan atas alasan cuba menggertak guru besar sekolah tersebut. Tindakan sebegini telahpun menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap sistem sekolah kebangsaan dan akan menyebabkan ramai lagi ibubapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang lain.

  Yang ketiga, Menteri telah gagal bertindak balas terhadap dakwaan bahawa ‘Diploma’ Pendidikan Jasmani yang dianugerahkan kepada guru-guru oleh United States Sports Academy (USSA) di bawah program Kementerian Pendidikan bukan sahaja terlalu mahal (dengan kos RM27,000 seseorang untuk program selama 6 bulan) malah hanya merupakan program tahap sijil dan bukan diploma. Jika kursus ‘diploma’ yang gagal memenuhi tahap piawaian MQA untuk kursus diploma yang sebenar dapat juga ditawarkan kepada para pendidik di Malaysia, kami ingin mengemukakan persoalan sama ada program latihan dan latihan semula di bawah Pelan Pendidikan ini akan turut dianugerahkan dengan selamba sahaja dan gagal mencapai objektif yang dikehendaki.

  Yang keempat, Menteri telah gagal bertindak balas terhadap peristiwa di mana beberapa guru besar telah didapati menjual tablet kunyah bernama ‘Dimensi 108’ yang kononnya mendapat sokongan Majlis Guru Besar Daerah Mersing dan Kota Tinggi. Skandal ini mencerminkan keupayaan Menteri untuk melaksanakan Anjakan 6: Mengupaya JPD, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan dan Anjakan 8: Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. Seandainya Menteri gagal bertindak keras terhadap guru besar-guru besar ini, ini tidak menambah keyakinan kami bahawa pengagihan kuasa kepada jabatan-jabatan pendidikan negeri dan daerah tidak akan disalahgunakan.

  Yang kelima, Menteri telah gagal memberi penjelasan mengapa Syarikat YTL, iaitu sebuah syarikat yang tiada pengalaman dalam penghasilan perisian pendidikan (‘education software’) ataupun pembuatan perkakasan computer (‘computer hardware’), telah diberikan kontrak bernilai tinggi untuk memasangkan platform Virtual Learning Environment (VLE) bagi kegunaan murid-murid, guru-guru dan ibubapa-ibubapa dan juga untuk membekalkan setiap orang murid di Malaysia dengan Chromebook di bawah dasar 1 Murid 1 Komputer. Malah, Chromebook tersebut telah dibekalkan kepada Kementerian dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Penganugerahan kontrak-kontrak tersebut mempersoalkan Anjakan 10 iaitu ‘Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.’

  Yang keenam, Menteri telah gagal memberi tempat kepada 460 graduan DPLI (Diploma Perguruan Lepas Ijazah) di sekolah-sekolah jenis kebangsaan yang masih kekurangan guru. Graduan-graduan tersebut telah bertugas sebagai guru sementara sebelum didaftar dalam kursus DPLI pada Disember 2011. Mereka juga telah menikmati elaun RM1,300 sebulan semasa kursus ini. Namun, 3 bulan selepas kursus Diploma tersebut tamat pada 23hb Mei tahun ini, Kementerian masih gagal memberi tempat kepada graduan-graduan tersebut. Ini mencerminkan kekurangan Kementerian dalam membuat perancangan teliti dan juga pembaziran wang dan tenaga yang jauh menyimpang daripada komitmen untuk ‘memaksimumkan kecekapan.’

  6 perkara ini jelas membuktikan bahawa Menteri Pendidikan sememangnya tidak mempunyai azam politik ataupun hasrat untuk melaksanakan 11 anjakan yang diggariskan dalam Draf Muktamad Pelan Pendidikan Malaysia dengan betul dan cekap.

  Pakatan Rakyat Education Taskforce

 • Hampir setahun selepas pengumuman laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, pelan muktamad tidak menunjukkan perubahan substantif serta gagal menangani kerisauan atau menerapkan maklum balas daripada pelbagai pihak.

  Kenyataan Media Pakatan Rakyat Education Taskforce mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM) pada 9hb September 2013

  Hampir setahun selepas pengumuman laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, pelan muktamad tidak menunjukkan perubahan substantif serta gagal menangani kerisauan atau menerapkan maklum balas daripada pelbagai pihak.

  Versi muktamad Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah dilancarkan pada 6hb September, hampir satu tahun selepas laporan awal dikeluarkan pada 11hb September 2012. Dalam tempoh setahun ini iaitu semasa Pelan ini sedang dimuktamadkan, Menteri Pendidikan sepatutnya telah ‘mengadakan pusingan kedua perundingan dengan pihak awam secara intensif untuk mendapatkan pandangan daripada kumpulan pihak berkepentingan yang berbeza untuk diterapkan dalam dokumen akhir pelan pendidikan’ seperti yang telah dijanjikan.

  Selama setahun, kami telah sabar menunggu dengan harapan bahawa Kementerian akan berpegang kepada janji untuk menerapkan maklum balas daripada pihak-pihak berkepentingan ke dalam dokumen muktamad, terutamanya dalam hal-hal di mana pelbagai kelemahan telahpun dikenalpasti. Malangnya, pelan muktamad gagal menangani kerisauan dan ketidakpuasan hati pelbagai pihak-pihak berkepentingan yang telah disuarakan selepas pengumuman dokumen awal. Tambahan pula, kandungan yang ‘baru’ dalam pelan muktamad tidak bersifat ‘transformasi’ dan gagal menyakinkan kami bahawa sistem pendidikan di Malaysia akan bertambah baik dibawah pelan ini.

  Antara cadangan yang baru dalam pelan muktamad ini adalah (i) Mewajibkan pelajar SPM untuk lulus subjek Bahasa Inggeris bermula pada 2016 (ii) Menyediakan sukatan Bahasa Malaysia yang baru untuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil (iii) Meningkatkan peratusan soalan yang memerlukan ‘kemahiran berfikir aras tinggi’ di peringkat peperiksaan UPSR, Tingkatan 3 dan SPM (iv) menyusun semula Institut Pendidikan Guru (IPG) (v) memperluaskan inisiatif untuk pendidikan khas.

  Walaupun visi, aspirasi dan program yang diggariskan dalam pelan ini sememangnya harus dipuji dan disokong, semua ini hanya perubahan ‘incremental’ dan bukannya pembaharuan kritikal yang diperlukan untuk memulihkan sistem pendidikan kita. Pandangan ini telah dibentangkan dalam sebuah memo dalaman oleh Panel Penilai Bebas Malaysia yang diketuai oleh Tan Sri Dzulkifli Abdul Razak, Naib Canselor Albukhary International University selepas pelan awal dikeluarkan. Malangnya, nasihat yang dikemukakan ini seolah-olah tidak diambil serius oleh Menteri.

  Tambahan pula, banyak cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak berkepentingan telah diabaikan sama sekali. Pelan muktamad langsung tidak menyebut rancangan untuk membina sekolah baru mengikut keperluan dan permintaan ibu bapa, terutamanya Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Kebangsaan Jenis Cina dan Tamil. Walaupun kami mengalu-alukan rancangan untuk merekrut guru-guru daripada kalangan 30% graduan terbaik, pelan muktamad tidak menggariskan sebarang rancangan untuk memastikan bahawa guru setiap ‘kohort’ menggambarkan kemajmukan masyarakat Malaysia yang sebenar. Walaupun pelan muktamad menggariskan strategi untuk mengagihkan lebih kuasa kepada jabatan-jabatan pendidikan di peringkat negeri dan daerah, ia tidak memberi apa-apa peranan kepada kerajaan negeri dan daerah yang juga merupakan pihak berkuasa yang berkepentingan. Walaupun niat untuk memberi penekanan yang lebih dan mengalihkan lebih banyak sumber kepada pendidikan vokasional dinyatakan dalam pelan muktamad, tatapi ia langsung tidak menyentuh usaha untuk menyelaraskan sekolah teknikal, vokasional dan kemahiran di antara kementerian-kementerian selain daripada Kementerian Pendidikan yang menawarkan program-program berkenaan (iaitu Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Belia dan Sukan).

  Sebenarnya, banyak pihak berkepentingan termasuk NGO telah meminta Kementerian supaya tidak tergesa-gesa untuk melaksanakan Pelan muktamad ini, tetapi memberi lebih banyak masa untuk membolehkan mereka mengkaji draf akhir. Malangnya, Menteri seolah-olah telah memekakkan telinga kepada permintaan ini dan akhirnya telah mengumumkan satu pelan muktamad yang tidak menarik, yang tidak mengendahkan kerisauan dan ketidakpuasan hati pihak-pihak berkepentingan dan yang tidak memberi keyakinan bahawa pembaharuan yang substantif dan reformis akan terjadi dalam sistem pendidikan Malaysia.

  Pakatan Rakyat Education Taskforce

 • Menteri Pendidikan seharusnya segera menghentikan penjualan supplement makanan di sekolah-sekolah kebangsaan oleh Pengetua / Timbalan Pengetua dan juga menggantung semua Pengetua / Timbalan Pengetua yang terlibat dalam penjualan dan pemasaran produk ini dalam sekolah

  Kenyataan Media oleh Tony Pua, Nurul Izzah dan Dr. Ong Kian Ming di Kuala Lumpur pada 30hb Ogos, 2013

  Menteri Pendidikan seharusnya segera menghentikan penjualan supplement makanan di sekolah-sekolah kebangsaan oleh Pengetua / Timbalan Pengetua dan juga menggantung semua Pengetua / Timbalan Pengetua yang terlibat dalam penjualan dan pemasaran produk ini dalam sekolah

  Baru-baru ini, kami telah menerima aduan daripada ibubapa tentang dua buah sekolah di Selangor / Kuala Lumpur di mana anak-anak mereka dipaksa atau dipujuk oleh pengetua atau timbalan pengetua untuk membeli ‘tablet kunyah’ Dimensi 108 (chewing tablets). Sekolah-sekolah tersebut adalah Sekolah Kebangsaan Taman Segar di Cheras dan Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Kemuning 2, Jalan Anggerik Doritis di Kota Kemuning. Didapati juga melalui carian internet bahawa ADUN Dengkil, Shahrum bin Mohd Sharif telah membekalkan produk Dimensi 108 kepada semua pelajar UPSR di Sekolah Kebangsaan Kota Warisan di Sepang dengan izin pengetua sekolah tersebut.[1]

  Dimensi 108 sedang dipasarkan sebagai produk yang mempunyai ‘kuasa mengubah perangai’ dan kononnya telah membantu pelajar-pelajar Darjah 1 hingga 6, terutamanya di peringkat UPSR, untuk meningkatkan prestasi akademik mereka dalam masa sesingkat 20 hari sahaja.

  Kami tidak dapat menerima hakikat bahawa beberapa pengetua dan timbalan pengetua di sekolah-sekolah nasional telah menyalahgunakan kuasa mereka untuk memasarkan produk tersebut kepada pelajar-pelajar di sekolah mereka. Dalam kes SK Taman Segar, seorang ibu telah memaklumkan kami bahawa menurut anaknya, pengetua telah berkata bahawa wajib untuk membeli tablet kunyah tersebut walaupun tidak wajib untuk memakannya. Dalam kes SRK Bukit Kemuning 2, Timbalan Pengetua yang bertindak sebagai Pengetua di sana telah memasarkan produk ini kepada pelajar-pelajar sungguhpun pembeliannya tidak diwajibkan. Perlu diingatkan bahawa semua Pengetua dan Timbalan Pengetua tidak sesama sekali dibenarkan menjual apa-apa produk dalam sekolah. Oleh  itu, kami ingin menggesa Menteri Pendidikan untuk segera menggantung semua Pengetua dan Timbalan Pengetua yang terlibat dan menjalankan siasatan yang sewajarnya.

  Malah, kami rasa amat terganggu dengan pemasaran Dimensi 108 yang seolah-olah disokong oleh Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia (Malaysian Federation of the Council of Headmasters). Kedua-dua pengetua / timbalan pengetua yang disebut di atas telah menggunakan cerita ini sebagai dasar untuk menjual dan memasarkan produk ini kepada pelajar-pelajar mereka. Menurut surat-surat sokongan yang dikeluarkan oleh Majlis Guru Besar Daerah Mersing dan Kota Tinggi, peningkatan skor UPSR di kedua-dua daerah tersebut tidak mungkin berlaku tanpa adanya tablet Dimensi 108. Dalam kes SK Teluk Lipat di Endau, Mersing, % pelajar yang telah lulus UPSR telah meningkat daripada 20% dalam tahun 2010 kepada 60% dalam tahun 2011, dan akhirnya kepada 98% dalam tahun 2012, kononnya selepas menerima tablet Dimensi 108 pada tahun 2011!

  Kami menggesa Menteri Pendidikan untuk menjelaskan sama ada Kementerian telah bersetuju untuk mengedarkan tablet tersebut kepada sekolah-sekolah di daerah Mersing dan Kota Tinggi di Johor untuk ‘tempoh percubaan’. Kami juga menggesa beliau untuk memberi penerangan yang lanjut terhadap dakwaan bahawa tablet ini kononnya memainkan peranan kritikal dalam mempertingkatkan prestasi UPSR di sekolah-sekolah tersebut.

  Selain itu, kami juga telah menemui bukti yang mencadangkan bahawa salah satu daripada pemilik saham agensi yang diluluskan untuk mengedarkan Dimensi 108 mungkin bekerja dalam Kementerian Pendidikan. Agen tersebut bernama Ahmad bin Abdul Rahman dan beliau memegang saham dalam Glomind Enterprises. Menurut laman Facebook Glomind[2] dan laman blog Dimensi 108[3], Ahmad Ab Rahman sungguh aktif mempromosikan produk ini. Menurut laman Facebook Ahmad Ab Rahman sendiri pula, beliau sedang bekerja untuk Kementerian Pendidikan.[4] Kami ingin tegaskan di sini bahawa kami tidak bersikap prejudis terhadap golongan usahawan. Namun perkara ini melibatkan konflik kepentingan di mana seseorang kakitangan awam yang juga merupakan pemilik saham cuba mempromosikan produk syarikat beliau kepada Kementerian di mana dia bekerja, iaitu Kementerian Pendidikan. Oleh itu, kami menggesa Menteri Pendidikan untuk segera menyiasat sama ada hal pemasaran tablet Dimensi 108 ini telah menyebabkan konflik kepentingan ataupun pelanggaran syarat-syarat kontrak pekerjaan perkhidmatan awam berlaku.

  Tambahan pula, logo Kementerian Kesihatan jelas dipamerkan di pembalut Dimensi 108. Ini amat mengelirukan kerana orang ramai akan menyangka bahawa produk ini disokong sepenuhnya oleh Kementerian Kesihatan. Namun, menurut emel daripada Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK) (National Pharmaceutical Control Bureau – NPCB), pengedar Dimensi 108 dilarang membuat sebarang tuntutan kesihatan untuk produknya.[5] Kami menggesa Menteri Kesihatan untuk menyiasat sama ada undang-undang kesihatan telah dilanggar berkaitan dengan strategi pemasaran Dimensi 108 kepada sekolah-sekolah dan juga dalam hal pembalut produk itu.

  Sekali lagi, kami tidak bersikap prejudis terhadap golongan usahawan yang berniat baik dan ingin membina perniagaan yang halal dalam industri pemakanan. Namun, kami berpendapat bahawa pemasaran produk melalui sekolah-sekolah kebangsaan dengan menggunakan pengetua / timbalan pengetua, Gabungan Majlis Guru Besar dan juga logo Kementerian Kesihatan  adalah tindakan yang bukan sahaja tidak dapat diterima, malah sungguh tidak beretika dan tidak sah di sisi undang-undang.

  Akhirnya, kami menggesa ibubapa daripada sekolah-sekolah di mana Dimensi 108 telah dipasarkan atau dijual kepada anak-anak mereka untuk tampil ke hadapan dan juga untuk memfailkan aduan dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan.

  Tony Pua, Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara

  Nurul Izzah, Ahli Parlimen Lembah Pantai

  Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang

 • EMGS perlu dibubarkan dengan segera kerana ia bukan sahaja menyekat persaingan, meningkatkan kos dan mengurangkan keberkesanan, malah menjadi disinsentif bagi pelajar asing yang ingin melanjutkan pelajaran di Malaysia

  Kenyataan Media oleh Dr. Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, di Petaling Jaya, Selangor pada 20 Ogos 2013

  EMGS perlu dibubarkan dengan segera kerana ia bukan sahaja menyekat persaingan, meningkatkan kos dan mengurangkan keberkesanan, malah menjadi disinsentif bagi pelajar asing yang ingin melanjutkan pelajaran di Malaysia

  Salah satu daripada 6 inisiatif pembaharuan strategik di bawah Program Transformasi Ekonomi (ETP) adalah untuk meningkatkan daya saing Malaysia dan meliberalisasikan pasaran. Ia juga merupakan tonggak Model Ekonomi Baru (MEB). Perdana Menteri, Dato Seri Najib Tun Razak telah pun berkata bahawa “era kerajaan tahu segala-galanya sudah berakhir”. Ketua Pegawai Eksekutif dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato Idris Jala, juga telah berkata bahawa “Seperti kebajikan, persaingan bermula di rumah. Akta Persaingan 2010 yang dikuatkuasakan tahun ini untuk membendung perilaku anti-persaingan di Malaysia dan menggalakkan persaingan yang bebas dan adil. Ini adalah satu pencapaian yang penting dan penerapan kita ini, walaupun bercanggah dengan kepentingan sesetengah pihak, menunjukkan komitmen kami ke arah ekonomi berdaya saing.”[1]

  Malangnya, mesej ini seolah-olah tidak disampaikan ke semua kementerian dan agensi kerajaan.

  Education Malaysia Global Services (EMGS) telah ditubuhkan pada 13 April 2012, dan merupakan syarikat berhad dengan jaminan Menteri Pengajian Tinggi. Tujuan penubuhan EMGS adalah untuk menyediakan sebuah Pusat Sehenti untuk memasarkan dan mempromosikan pendidikan di Malaysia di kalangan pelajar-pelajar asing yang berminat untuk belajar di Malaysia. Namun, EMGS telah menyalahgunakan kedudukannya dengan mewajibkan pelajar asing untuk (i) memilih hanya panel klinik yang diluluskan oleh EMGS untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan wajib pada kos RM250; dan (ii) untuk membeli insurans perubatan dan kesihatan (IPK) mandatori hanya dari satu ejen insurans yang diluluskan oleh EMGS, iaitu AXA-Affin. Tindakan sedemikian oleh EMGS telah melanggar Akta Persaingan 2010 Seksyen 4 dan Seksyen 10. (Bermula dari 1 Feb 2013)

  Setakat ini, EMGS telah meluluskan 62 klinik di mana pelajar asing boleh menjalankan pemeriksaan kesihatan wajib.[2] Saya tidak faham mengapa EMGS perlu meluluskan sebuah senarai yang hanya menyenaraikan 62 daripada beribu-ribu klinik di Malaysia yang lain. Apa yang lebih membimbangkan adalah 50 klinik atau 86% daripada 62 klinik yang diluluskan dimiliki oleh Qualitas Medical Group.[3] Daripada 12 klinik yang bukan dimiliki oleh Qualitas Medical Group, 4 adalah klinik dalam kampus di Segi University, Universiti UCSI, Lim Kok Wing University, dan University Teknologi Petronas; 6 adalah di negeri di mana Qualitas tidak memiliki klinik (Perlis, Kedah, Kelantan, dan Terengganu), dan 1 di Melaka di mana Qualitas hanya memiliki satu klinik (juga klinik kelulusan EMGS).[4] Dengan kata lain, seandainya anda seorang daripada beribu-ribu pelajar asing yang belajar di kawasan Subang Jaya, anda hanya boleh menjalani pemeriksaan kesihatan wajib di satu-satunya klinik Qualitas yang diluluskan di Subang Jaya! (Sila merujuk kepada Lampiran 1 untuk senarai klinik kelulusan EMGS dan juga klinik-klinik milik Qualitas Medical Group).

  Pada tahun 2012, jumlah pelajar asing di Malaysia dianggarkan sebanyak 90,000 orang. Pada kadar RM250 untuk setiap pemeriksaan kesihatan tahunan, aliran pendapatan dari pemeriksaan kesihatan wajib sahaja berjumlah RM22.5m setiap tahun (dan makin meningkat dari tahun ke tahun). Sebahagian besar daripada pendapatan ini akan diraihkan oleh Qualitas Medical Group.

  Di samping itu, EMGS telah mewajibkan pelajar-pelajar asing untuk memperoleh IPK dari AXA-Affin dengan pakej yang berharga RM500 (pakej perak) hingga ke RM 850 (pakej platinum). Namun, dengan pelantikan AXA-Affin sebagai pembekal tunggal IPK untuk pelajar-pelajar asing, EMGS telah menyebabkan beratus-ratus ejen insurans swasta kehilangan mata pencarian mereka. Sekali lagi, dengan jumlah 90,000 orang pelajar asing (dan makin meningkat dari tahun ke tahun), pendapatan dari pembekalan IPK ini dianggarkan bernilai sekurang-kurangnya RM42 juta setahun.[5]

  Seksyen 4(1) Akta Persaingan 2010 menyatakan bahawa “Suatu perjanjian mendatar atau menegak antara perusahaan adalah dilarang setakat yang perjanjian itu mempunyai matlamat atau kesan menghalang, menyekat atau mengganggu persaingan secara signifikan dalam apa-apa pasaran bagi barangan atau perkhidmatan. ” Dengan mengehadkan jumlah klinik yang diluluskan untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan dan mewajibkan semua pelajar asing untuk memperolehi insurans perubatan dan kesihatan (IPK) dari AXA-Affin sahaja, EMGS telah melanggar Seksyen 4(1) Akta Persaingan 2010. Dalam hal pemeriksaan kesihatan, EMGS telah memeterai suatu perjanjian menegak de facto dengan Qualitas Medical Group di mana 86% daripada semua klinik yang diluluskan adalah dari kumpulan syarikat ini. Dalam hal IPK pula, EMGS telah memeterai perjanjian menegak rasmi dengan AXA-Affin Insurance.

  EMGS juga telah melanggar Seksyen 10(1) Akta Persaingan 2010 yang menyatakan bahawa ” Suatu perusahaan adalah dilarang untuk terlibat, sama ada secara sendirian atau kolektif, dalam apa-apa perlakuan yang berupa suatu penyalahgunaan kedudukan dominan dalam mana-mana pasaran bagi  barangan atau perkhidmatan.” Sememangnya, EMGS mempunyai kedudukan dominan dalam hal memproses visa untuk pelajar-pelajar asing dan telah menyalahgunakan kedudukan itu dengan mewajibkan semua pelajar asing untuk memperoleh IPK hanya dari satu syarikat, iaitu AXA-Affin.[6]

  Dengan penetapan harga pemeriksaan kesihatan pada RM 250, and harga pakej IPK asas pada RM 500, EMGS juga telah melanggar Seksyen 4(2) Akta Persaingan 2010. Sememangnya, klinik dan syarikat insurans yang lain yang boleh dan mahu menawarkan harga yang lebih rendah kini tidak dapat berbuat demikian akibat keputusan EMGS ini.

  Selain daripada menyekat persaingan dan melanggar Akta Persaingan 2010, EMGS juga jelas telah meningkatkan kos bagi pelajar-pelajar asing mahupun institut-institut pengajian tinggi tempatan tanpa meningkatkan keberkesanan pemprosesan visa pelajar asing. Setiap pelajar perlu menjelaskan yuran pemprosesan visa pelajar asing sebanyak RM 1000 dan yuran pembaharuan tahunan sebanyak RM140 kepada EMGS. Sekiranya seseorang pelajar ingin menukar kursus pengajian, biarpun di universiti yang sama, yuran pemprosesan sebanyak RM 1000 akan dikenakan lagi. Sebelum ini, penukaran kursus pengajian hanya perlu dimaklumkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) tanpa sebarang kos tambahan.

  Di samping itu, janji EMGS untuk mengurangkan  tempoh pemprosesan visa pelajar dari 6-8 minggu ke 14 hari belum lagi ditunaikan. Bagi kebanyakan IPTS, EMGS hanya telah menambah beban dalam proses permohonan visa tanpa sebarang peningkatan dalam keberkesanan. Ini tidak menghairankan memandangkan permohonan visa masih perlu diajukan kepada Jabatan Imigresen setelah diproses oleh EMGS. IPTS juga terpaksa menggaji kakitangan tambahan hanya untuk menangani prosedur permohonan visa yang baru ini.

  Akibat daripada peningkatan kos and kelewatan pemprosesan visa, Malaysia telah menjadi semakin kurang menarik sebagai destinasi untuk melanjutkan pelajaran bagi semakin ramai pelajar asing.[7] Ini adalah ironis kerana EMGS sepatutnya menarik lebih ramai pelajar untuk belajar di Malaysia.

  Berikutan semua masalah yang wujud akibat daripada syarat-syarat yang dikenakan melalui EMGS, maka tidak hairanlah bahawa Persatuan Kolej dan Universiti Swasta (MAPCU) dan 53 ahli-ahlinya telah memfailkan semakan kehakiman terhadap Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta dan Menteri Pengajian Tinggi. Semakan Kehakiman ini akan dibicarakan pada hari Khamis , 22 Ogos 2013.

  Yang paling mengecewakan, Suruhanjaya Persaingan langsung tidak bertindak balas terhadap aduan-aduan yang dibuat oleh ejen-ejen insurans swasta terhadap EMGS, walapun ramai ejen yang telah kehilangan mata pencarian mereka akibat keputusan EMGS untuk menganugerahkan kontrak IPK kepada AXA-Affin. Memandangkan EMGS telah melanggar seksyen demi seksyen Akta Persaingan 2010, Suruhanjaya Persaingan sewajarnya membubarkan EMGS yang tidak syak lagi telah menyekat persaingan. Sekiranya tindakan ini tidak diambil, jelaslah bahawa kerajaan and agensi-agensi BN seperti PEMANDU bukan sahaja beromong kosong tentang persaingan dan liberalisasi malah juga telah gagal melaksanakan dasar-dasar yang benar-benar berkesan untuk meningkatkan persaingan. 

  Lampiran 1: Senarai Klinik yang Diluluskan oleh EMGS untuk Pemeriksaan Kesihatan Wajib

  No Negeri / Kawasan Nama Klinik Qualitas?
  1 KL Kumpulan Medic, Menara Boustead Ya
  2 KL Klinik Ng Dan Lee, Jalan Pudu Ya
  3 KL Klinik Catteral, Khoo and Raja Malek, Plaza Central Ya
  4 KL Poliklinik Central & Surgeri, Gombak Ya
  5 KL Klinik Ng Dan Lee, Jalan Ampang Ya
  6 KL Klinik Ludher, Jalan Kelang Lama Ya
  7 KL Kumpulan Medic, Jalan Ampang Ya
  8 KL Klinik Sentosa, Ampang Ya
  9 KL Kumpulan Medic, Ampang Point Ya
  10 KL Kumpulan Medic, Bagunan KWSP Ya
  11 KL Poliklinik Kumpulan City Sri Petaling Ya
  12 KL Klinik Catterall, Khoo and Raja Malek, Bagunan Ming Ya
  13 PJ Klinik Prime Care, Wisma MCIS Ya
  14 PJ Klinik Catterall, Khoo and Raja Malek, Jalan Othman Ya
  15 PJ Kumpulan Medic, PJ Ya
  16 Subang Jaya Klinik Dr Nur Anita, Subang Jaya Ya
  17 Kajang, Cheras, Bangi Klinik Salak, UNITEN Ya
  18 Kajang, Cheras, Bangi Klinik Rakan Medik, Bangi Ya
  19 Kajang, Cheras, Bangi Klinik Ng & Lee, Taman Maluri Ya
  20 Shah Alam Klinik Anis, Shah Alam Ya
  21 Shah Alam Kumpulan Medic, Shah Alam Ya
  22 Shah Alam Klinik Ng & Lee, Shah Alam Ya
  23 Pulau Pinang Klinik Syed Alwi dan Chandran, Butterworth Ya
  24 Pulau Pinang Klinik Ima, Beach Street Ya
  25 Pulau Pinang Klinik Aman, Datuk Keramat Ya
  26 Pulau Pinang Klini Ima, Bayan Baru Ya
  27 Pulau Pinang Klinik Ima, Butterworth Ya
  28 Pulau Pinang Klinik Health Plus, Glugor Ya
  29 Pulau Pinang Klinik Aman, Gelugor Ya
  30 Pulau Pinang Klinik Aman, Bayan Baru Ya
  31 Melaka Klinik Cheng, Taman Cheng Baru Tidak
  32 Melaka Klinik Panicker Ya
  33 Kedah Poliklinik Pakar Puteri, Alor Setar Tidak
  34 Kedah Klinik Joe, Sungai Petani Tidak
  35 Negeri Sembilan Klinik Salak, Nilai Ya
  36 Negeri Sembilan Klinik Ravi & Surgeri, Nilai Ya
  37 Negeri Sembilan Klinik Rasah dan Surgeri Seremban Ya
  38 Negeri Sembilan Klinik Port Dickson Ya
  39 Terengganu Klinik Sulaiman, Kuala Terengganu Tidak
  40 Terengganu Poliklinik Ibnu Sina, Kemamam Tidak
  41 Kelantan Klink Mesra, Kota Baru Tidak
  42 Perak Klinik Thomas, Silibin Ya
  43 Perak Klinik Rama, Kampar Ya
  44 Perak Poliklinik Simpang Pulai Ya
  45 Perak Kelinik Che Wan, Ipoh Tidak
  46 Johor Klinik Johor Permas Jaya Ya
  47 Johor Klinik Johor, Pasir Gudang Ya
  48 Johor Poliklinik Puteri dan Surgeri Skudai Ya
  49 Johor Poliklinik Puteri dan Sugeri Ulu Tiram Ya
  50 Johor Poliklinik Puteri dan Surgeri Pekan Nenas Ya
  51 Johor Klinik Malaysia Masai Ya
  52 Johor Klinik Asia Masai Ya
  53 Johor Klinik Daiman, Johor Bahru Ya
  54 Johor Klink Dhas, Senai Ya
  55 Pahang Ananda Klink, Kuantan Ya
  56 Perlis Klinik Menon, Kangar Tidak
  1 In House Kumpulan Medic, Nottingham University Ya
  2 In House Klinik Medical Segi Tidak
  3 In House Laurent Bleu Skin Science, UCSI Tidak
  4 In House Wellness Center, Poliklinik Gomez, Lim Kok Wing Tidak
  5 In House Kelinik Che Wan, UTP Tidak
  6 In House Kumpulan Medic, Taylor’s University Ya

   

Page 39 of 41« First...102030...3738394041