• PRU13 Janji Reformasi

 • PRU13 Kempen

 • PRU13 Reformasi Sistem Ekonomi

  Kepada semua rakyat Malaysia, pengundi serta penduduk kawasan P102 Serdang,

  Saya percaya bahawa masa depan ekonomi negara kita terletak kepada sektor pembuatan dan perkhidmatan yang bernilai tinggi. Untuk mencapai matlamat ini, kita perlu mereformasikan sistem ekonomi kita secara menyeluruh – iaitu dengan menyusun semula semua monopoli yang sedia ada, mempergiatkan pembangunan sector SME (perusahaan kecil dan sederhana), menurunkan kos perniagaan, dan menaiktaraf kualiti dan produktiviti tenaga buruh kita.

  Saya percaya bahawa halangan terbesar yang dihadapi oleh para peniaga adalah wabak rasuah yang parah dalam negara kita. Masalah rasuah bukan sahaja menyebabkan kos perniagaan melonjak naik, malah ia menyebabkan tenaga serta aktiviti ekonomi mengalir berpindah kepada sektor yang mudah dieksploitasi demi tujuan mengaut keuntungan haram (misalnya pembalakan, perampasan tanah dan kontrak kerajaan), tetapi bukan kepada sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif dan inovatif.

  Gejala rasuah juga menggalakkan budaya ‘rent-seeking’ (ali-baba) yang menyebabkan berlakunya pengabaian budaya penginovasian, pelaburan dan penggunaan input-input ekonomi secara produktif. Hanya dengan wujudnya kerajaan yang telus dan responsif kita dapat hapuskan budaya rasuah secara menyeluruh.

  Ekonomi Malaysia pada masa ini masih lemah, lembap dan mundur akibat kerangka dan dasar ekonomi yang tidak adil begitu juga dengan kontrak-kontrak yang berbentuk monopoli dan oligopoli. Malah, ia kebanyakkanya dikawal oleh individu-individu serta syarikat-syarikat yang berhubungan rapat dengan pemimpin kerajaan dan parti politik tertentu (politically-connected). Oleh sebab itu, sistem ekonomi perlu distrukturkan semula demi menurunkan kos perniagaan malah mencipta ruang dan membuka peluang untuk para usahawan mengecapi kejayaan melalui kuat daya saing dan inovasi.

  Sektor perusahaan kecil dan sederhana (SME) bakal menjadi enjin kepada ekonomi negara dengan mewujudkan peluang pekerjaan, pelaburan serta penginovasian. Malah potensi SME boleh dilipatgandakan dengan menghapuskan monopoli yang membebankan, menurunkan kos perniagaan dan akhir sekali menawarkan insentif yang mempunyai sasaran.

  Saya percaya bahawa sektor perniagaan yang dinamik mampu menghasilkan dan menawarkan produk serta perkhidmatan yang berkualiti. Ini akan memacu Malaysia ke arah negara dengan ekonomi berpotensi tinggi. Justeru, negara perlu menjana tenaga buruh yang mahir dan cerdik pandai – iaitu sebuah situasi yang cukup bertentangan dengan realiti sekarang. Sungguhpun ekonomi kita pada masa ini banyak bergantung kepada tenaga buruh asing, namun keadaan ini tidak mapan dan tidak dapat dikekalkan selama-lamanya. Pada masa ini, rakyat Malaysia yang berada di tangga ekonomi terbawah tertekan hebat akibat dasar-dasar yang mengalakkan pergantungan kepada tenaga asing yang kurang mahir dan murah. Justeru, golongan berpendapatan dan berpendidikan rendah di Malaysia tidak dapat bersaing dengan tenaga asing. Oleh itu, saya menyokong polisi Pakatan yang memperkenalkan dasar gaji minima sebanyak RM1,100 sebulan sebagai sebahagian daripada langkah-langkah untuk menggerakkan ekonomi kita ke arah ekonomi bernilai tinggi.

  Memanfaat tenaga kerja tempatan

  Pada kebiasaannya, ekonomi di negara-negara maju yang lain menunjukkan bahawa warga negara itu dapat mencari kerja dalam sektor perkhidmatan – misalnya sebagai mekanik mahupun pelayan restoran – dan mereka masih mampu menyara diri dan menikmati kualiti hidup yang lebih baik.

  Jika kita ingin melihat keadaan ini berlaku di Malaysia, maka para pekerja perlu juga menaiktaraf kadar produktiviti masing-masing. Oleh itu, kita perlu merombak dan meningkatkan mutu sistem pendidikan kita pada setiap peringkat yang ada. (Pendapat saya tentang reformasi pendidikan terkandung dalam dua kenyataan yang lain.)

  Secara amnya, saya percaya bahawa pendidikan teknik dan vokasional harus dimartabatkan dan digalakkan oleh kerajaan. Para pentadbir dan pendidik dalam arus pendidikan teknik dan vokasional perlu menjalinkan kerjasama rapat dengan industri demi mewujudkan program perlatihan yang berstruktur dan berfaedah. Aktiviti penyelidikan (R&D) yang diwujudkan dengan kerjasama industri serta universiti harus juga dipertingkatkan untuk meningkatkan produktivi para pekerja dan perniagaan masing-masing.

  Saya percaya bahawa kerajaan seharusnya memudahkan tetapi bukannya terlibat secara terus dalam penjanaan aktiviti ekonomi. Saya percaya bahawa peranan utama kerajaan terletak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), dan bukannya mengendalikan perniagaan. Kerajaan seharusnya bertindak campur tangan hanya apabila berlakunya kegagalan pasaran (market failure), misalnya dengan membantu mewujudkan ruang yang sama rata demi mempertahankan kepentingan orang ramai, ataupun dengan membekalkan kemudahan awam yang diperlukan. Sebagai contoh, jika berlaku kegagalan pasaran di mana para pengguna teraniayai akibat kekurangan pengetahuan, kerajaan harus bertanggungjawab menetapkan dan menguatkuasakan undang-undang yang relevan. Jika berlaku situasi di mana kemudahan awam seperti infrastruktur asas, pendidikan, perkhidmatan kesihatan dan perumahan awam kurang disediakan, kerajaan harus berdialog dengan pihak berkepentingan untuk menentukan tahap keperluan lalu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara telus dan berkesan kos.

  Seandainya kita bijak menguruskan ekonomi serta berusaha membina Malaysia yang lebih terbuka, demokratik, telus dan adil, saya percaya bahawa kita semua akan menyaksikan penghijrahan balik semula warganegara Malaysia yang pakar dan mahir tetapi ketika ini sedang bekerja mencari rezeki di luar negara serta pengaliran kembali wang dan kapital yang perlu untuk membiayai pembangunan ekonomi. Dengan itu, seluruh rakyat Malaysia akan dapat menikmati rahmat daripada pertumbuhan ekonomi yang pesat serta pembangunan sosial yang holistik.

  Dr. Ong Kian Ming
  Strategis Pilihanraya DAP
  Calon Parlimen P102 Serdang
  Khamis, 18 April 2013

 • PRU13 Reformasi Sistem Pendidikan Pengajian Tinggi

  Kepada semua rakyat Malaysia, pengundi serta penduduk kawasan P102 Serdang,

  Saya percaya bahawa semua rakyat Malaysia yang ingin melanjutkan pelajaran selepas peringkat sekolah menengah, harus berpeluang menikmati kemudahan ini tanpa sebarang halangan. Pakatan Rakyat (PR) telah berjanji bahawa kerajaan akan membiayai pendidikan tinggi dengan sepenuhnya. Dasar ini wajar disokong semua.

  Saya percaya bahawa syarat kemasukan ke institut pengajian tinggi awam harus berdasarkan kebolehan atau meritokrasi, dan bukan hanya berdasarkan bangsa, agama, atau latar belakang sosial sahaja.

  Jika perlu melaksanakan sistem kuota, ia  perlu disasarkan kepada komuniti yang terpinggir dan harus dilaksanakan secara telus dengan matlamat yang jelas dan adil. Ia amat mustahak agar rakyat Malaysia tidak lagi hilang kepercayaan terhadap proses kemasukan ke pusat-pusat pengajian tinggi awam di Malaysia.

  Saya percaya bahawa pendidikan tinggi harus membantu mengembangkan minda dan intelek para pelajar, dan bukan sekadar melatih kemahiran atau ilmu pengetahuan hanya berdasarkan bidang pekerjaan masing-masing sahaja.

  Dilema universiti; di mana kebebasan masyarakat siswa untuk berfikir dan berkreativiti?

  Anak-anak muda Malaysia yang terdidik seharusnya berupaya untuk berfikir, mengritik dan menyelesaikan masalah dengan kritis, kreatif, berani dan bebas tanpa mengira bidang biarpun profesional atau vokasional. Oleh itu, adalah merupakan kewajipan kerajaan baru untuk memperbaiki serta-merta segala isu yang timbul seperti kemerosotan akademik dan masalah yang telah lama mengongkong perkembangan intelektual mahasiswa-mahasiswi di Malaysia.

  Demi merealisasikan hasrat ini, kita harus memulakannya dari peringkat yang paling atas. Di negara maju yang lain, Naib Canselor universiti awam biasanya dipilih mengikut struktur pentadbiran urusan dalaman universiti mereka sendiri. Proses ini biasanya melibatkan jawatankuasa khas yang terdiri daripada ahli-ahli akademik yang dihormati dan individu-individu lain yang layak.

  Sudah tentu Naib Canselor tidak sepatutnya dilantik oleh Menteri Pengajian Tinggi seperti yang berlaku di Malaysia sekarang. Selain itu, semua Naib Canselor yang dipilih seharusnya dapat mentadbir dan membangunkan universiti masing-masing dengan cara yang difikirkan paling wajar tanpa perlu risau berlakunya campurtangan daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Peranan Kementerian Pengajian Tinggi sepatutnya harus dihadkan kepada menetapkan dasar-dasar pendidikan tinggi secara am.

  Sebagai bakal pemimpin negara masa hadapan, golongan mahasiswa harus dibenarkan dan digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti politik dan sosial melibatkan diskusi awam mengenai isu-isu politik, dasar-dasar dan hal ehwal negara.

  Hak untuk bersuara

  Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan menjamin hak warganegara Malaysia untuk bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara ini harus dihormati jika kita berhasrat mewujudkan persekitaran kampus yang dinamik. Oleh itu, kelab-kelab yang mewakili parti, falsafah serta aktiviti politik harus dibenarkan wujud dan subur dalam kolej dan universiti awam mahupun swasta.

  Dalam negara demokrasi lain yang maju dan dinamik, kewujudan kelab-kelab seperti ini dalam institut pengajian tinggi merupakan perkara biasa dan langsung tidak dipertikaikan altau disoalkan orang ramai mahupun kerajaan. Justeru, para pentadbir kolej dan universiti perlu memainkan peranan dalam memupuk penglibatan pelajar dalam hal-ehwal sosial dan politik, dan bukan menghalang atau mengongkong mereka.

  Institusi-institusi pengajian tinggi harus menjadi tempat penjanaan idea baru dan penyebaran ilmu pengetahuan di negara kita. Jumlah geran dan dana penyelidikan yang dibiayai dana kerajaan harus ditingkatkan dan diperuntukkan secara telus dan terbuka kepada ahli akademik daripada universiti awam mahupun swasta.  Sehubungan itu, kolej dan universiti swasta tidak seharusnya ditubuhkan demi tujuan mengaut dan memaksimakan keuntungan sahaja. Kolej dan universiti swasta harus digalakkan menjadi dan menubuhkan institut penyelidikan masing-masing yang berkualiti, berwawasan, mampu memberikan kesan positif dan berdaya saing.

  Untuk memastikan tahap kualiti ini kekal, proses perlesenan dan pembaharuan lesen bagi institusi pengajian tinggi swasta perlu juga lebih diteliti dan diselaras.

  Hubungan institusi pengajian tinggi dan komuniti

  Institusi-institusi pengajian tinggi kita harus juga lebih prihatin dan terlibat dalam hal ehwal komuniti sekitar mereka. Para pentadbir, pendidik dan mahasiswa seharusnya lebih bekerjasama dengan persatuan penduduk, para NGO, dan ahli-ahli perniagaan tempatan demi mewujudkan semangat komuniti yang utuh serta masyarakat yang lebih proaktif. Penglibatan dalam aktiviti komuniti juga dapat memupuk semangat sukarelawan dan kesedaran sivik di kalangan golongan masyarakat siswa negara ini.

  Sudah berdekad-dekad lamanya institusi pengajian tinggi negara kita disekat dan dikongkong oleh tangan-tangan politik. Pada masa yang sama, kolej dan universiti swasta pula telah dibenarkan beroperasi ibarat cendawan tumbuh selepas hujan sehingga kualiti dan kredibiliti mereka diragui. Pendidikan tinggi dalam bidang teknikal dan vokasional semakin diketepikan dan diabaikan.

  Secara keseluruhannya, sistem pengajian tinggi harus dibebaskan daripada campurtangan politik, ia perlu digalakkan untuk berdaya saing dan perlu dilibatkan dalam proses penyelidikan dan penginovasian idea. Hanya dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia dapat mengorak langkah bersama-sama membina sistem pengajian tinggi sebenar yang bertaraf dunia.

  Dr. Ong Kian Ming
  Strategis Pilihanraya DAP
  Calon Parlimen P102 Serdang,
  Khamis, 18 April 2013

 • PRU13 Reformasi Sistem Pendidikan Rendah dan Menengah

  Kepada semua rakyat Malaysia, pengundi dan penduduk kawasan P102 Serdang,

  Saya percaya bahawa pembelajaran dan penggunaan satu bahasa ‘lingua franca’ atau bahasa perhubungan umum amat penting demi membina perpaduan dan keharmonian di Malaysia. Tanpa kaedah untuk berkomunikasi dengan efektif, dapatkah kita semua saling memahami?

  Oleh yang demikian, saya percaya sepenuhnya bahawa sistem pendidikan di Malaysia harus mendidik semua anak muda Malaysia untuk bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa kebangsaan kita, iaitu Bahasa Malaysia dengan fasih dan mantap.

  Saya percaya bahawa sistem pendidikan kebangsaan harus dirombak dan diperkukuhkan agar ia dapat kembali semula menjadi pilihan utama semua ibu bapa di Malaysia. Justeru, subjek Bahasa Ibunda untuk pelbagai kaum di Malaysia misalnya Bahasa Cina (Mandarin), Tamil, Iban dan Kadazan harus diperkenalkan dan diajar pada waktu sekolah biasa.

  Sistem pendidikan kebangsaan harus terbuka kepada semua anak muda Malaysia tanpa mengira latar belakang dan tanpa adanya sebarang halangan biarpun dari segi perbezaan kewangan atau kebudayaan.

  Namun demikian, saya juga percaya bahawa para ibu bapa berhak menikmati kebebasan untuk memilih jenis sekolah yang sesuai dengan keperluan anak mereka. Saya tidak bersetuju dengan sistem pendidikan yang bersifat ‘satu jenis untuk semua’. Kita seharusnya membenarkan dan menggalakkan kewujudan jenis sekolah alternatif, contohnya sekolah-sekolah yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai medium pembelajaran, yang berteraskan nilai-nilai agama selaras dengan nilai-nilai akademik, yang menggunakan cara pengajian unik ataupun yang bermisi mendidik pelajar berkeperluan khas.

  Pemisahan pengurusan pentadbiran sekolah demi kualiti

  Saya percaya bahawa semua jenis sekolah yang menerima peruntukan mahupun sebarang bantuan daripada kerajaan harus terbuka kepada semua pelajar tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang sosial mereka.

  Sistem pendidikan kita pada masa ini terlalu berpusat. Akibatnya, sekolah-sekolah dalam negara ini tidak dapat melaksanakan atau merancang pelan tersendiri tanpa perlu merujuk balik kepada Kementerian Pendidikan untuk kelulusan. Para guru besar serta guru-guru dibebankan dengan banyak tugas luar yang tidak berkaitan sehingga tidak cukup waktu untuk mengajar dan membimbing pelajar.

  Saya percaya bahawa kuasa pengurusan dan perancangan perlu diagihkan ke peringkat negeri dan daerah, dan juga ke peringkat sekolah termasuklah kepada pentadbir dan guru-guru sekolah itu sendiri. Dasar ini akan menghasilkan sistem yang lebih bertanggungjawab, responsif dan telus, lebih mengambil kira keperluan unik setiap negeri dan daerah yang berbeza, serta membolehkan wujud cara pengajaran dan pelaksanaan kurikulum yang lebih kreatif.

  Dalam hal ini, sistem pendidikan di Malaysia sewajarnya mengembangkan potensi setiap anak muda Malaysia sebagai individu yang  berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berfikiran kreatif dan bersikap produktif tanpa mengira bidang dan jenis ilmu.

  Pemberian biasiswa dan kepentingan latihan vokasional

  Pemberian biasiswa haruslah berdasarkan kemampuan dan keperluan. Di samping itu, kita seharusnya sedar bahawa tidak semua pelajar sesuai untuk aliran atau bidang akademik tradisional, kerana setiap orang mempunyai kemahiran serta minat yang berbeza. Sebab itu, adalah wajar untuk kita memulihkan dan meningkatkan prestasi subjek serta bidang teknik dan vokasional. Latihan vokasional tidak harus dikaitkan dengan gaji rendah dan keadaan kerja yang buruk. Sebagai contoh, di negara Jerman yang merupakan negara berpendapatan tinggi, hampir separuh daripada semua pelajar menengah meneruskan pelajaran mereka dalam latihan vokasional. Kita perlu menggaji pendidik yang berkualiti dan berurusan dengan sektor swasta untuk bersama-sama mengendalikan latihan teknikal dan vokasional. Sekolah-sekolah juga harus dibenarkan menawarkan program-program khusus dalam ilmu seni, muzik, sukan dan lain-lain.

  Bagaimanakah caranya negara kita dapat mencapai semua matlamat ini? Jawapannya adalah dengan menggunakan peruntukan pendidikan yang sedia ada dengan lebih berkesan dan menetapkan sasaran. Jumlah peruntukan Kementerian Pelajaran pada masa ini adalah RM38.7 bilion, iaitu agihan yang terbesar sehingga mencecah 15.5 peratus daripada Bajet 2013. Andai kata kita dapat mengurangkan pembaziran dan pemborosan, dana penjimatan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kadar pendapatan para guru, justeru membantu mendidik pelajar-pelajar yang cemerlang.

  Selain itu, prestasi kerjaya dalam bidang perguruan harus dipertingkatkan agar rakyat Malaysia yang cerdik pandai dan berkaliber akan melihatnya sebagai pilihan kerjaya yang dinamik dan unik; bukan sahaja berfaedah dari segi pendapatan atau kepuasan kerja malah merupakan tanggungjawab terpuji  dalam menyumbang kembali kepada masyarakat Malaysia dan generasi akan datang.

  Selaras dengan itu, tugas-tugas pengurusan dan perancangan pendidikan yang tertentu, misalnya penetapan dasar peruntukan dan kurikulum di sekolah masing-masing, harus diagihkan ke peringkat negeri dan daerah untuk memudahkan pelaksanaan dasar tersebut.

  Dengan adanya keazaman politik dan semangat reformasi, tugas merombak sistem pendidikan dapat dipikul dan dilaksanakan dalam mencapai matlamat untuk mencapai pembaharuan yang berani dan menyeluruh.

  Dr. Ong Kian Ming
  Strategis Pilihanraya DAP
  Calon Parlimen P102 Serdang
  Khamis, 18 April 2013

Page 159 of 175« First...102030...157158159160161...170...Last »