Month: October 2013

PEMANDU harus bersikap terbuka dan telus mengenai kadar pampasan kakitangannya dan sama ada mereka memegang jawatan pengarah di agensi kerajaan / GLC (syarikat berkaitan kerajaaan) / syarikat tersenarai awam / syarikat swasta

Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 31hb Oktober 2013 di Kuala Lumpur PEMANDU harus bersikap terbuka dan telus mengenai kadar pampasan kakitangannya dan sama ada mereka memegang jawatan pengarah di agensi kerajaan / GLC (syarikat

Tagged with: ,

PEMANDU should be open and transparent about how much its staff are being paid and whether they hold directorships in other government agencies / GLCS / publicly listed / private companies

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, MP for Serdang, on the 31st of October 2013 in Kuala Lumpur PEMANDU should be open and transparent about how much its staff are being paid and whether they hold directorships in other

Tagged with:

表现管理及传递单位(PEMANDU)应该透明化地公开员工们的薪酬和是否有在其他政府部门/官联/上市/私人企业担任董事职位。

<吉隆坡10月31日讯>民主行动党沙登区国会议员王建民的媒体新闻稿 表现管理及传递单位(PEMANDU)应该透明化地公开员工们的薪酬和是否有在其他政府部门/官联/上市/私人企业担任董事职位。 在昨天的今日大马的意见栏里[1], 隶属经济转型计划(ETP)PEMANDU通讯组的资深分析员,(译名)吴伟良先生尝试为PEMANDU执行长领取高薪酬一事来辩护。在这篇专栏里,他估计拥有公共领域主要职位(JUSA) A级别的公务员和PEMANDU董事一样,实际上所领取的税后月薪为RM29,631.53, 而这些都包括以下项目: Item 项目 Amount (Monthly in RM) Salary 薪金 17331.46 Minus Taxes 减税 -3533.26 Entertainment Allowance 娱乐津贴 4000.00 Housing Allowance 房屋津贴 2000.00 Fixed Allowance 固定津贴 2500.00 Higher Management Special Incentive 高级管理层特别津贴 1250.00 Maid Allowance佣人津贴 500.00

Perdana Menteri perlu turut sama berjimat dengan mengurangkan perbelanjaan di Jabatan Perdana Menteri dan menghentikan kewujudan agensi yang baru dan mahal

Kenyataan Media oleh Dr Ong Kian Ming, Ahli Parlimen Serdang, pada 29hb Oktober 2013 Perdana Menteri perlu turut sama berjimat dengan mengurangkan perbelanjaan di Jabatan Perdana Menteri dan menghentikan kewujudan agensi yang baru dan mahal Baru-baru ini, Dato’ Seri Najib

Tagged with:

The Prime Minister should walk the talk by cutting expenditure in the Prime Minister’s Department and by not creating new, expensive agencies

Media Statement by Dr. Ong Kian Ming, MP for Serdang, on the 29th of October 2013 The Prime Minister should walk the talk by cutting expenditure in the Prime Minister’s Department and by not creating new, expensive agencies Dato’ Seri

Tagged with:
Top